Helyi rendeletek
Utolsó módosítás 2020.07.15.
Ezeken az oldalakon folyamatosan megjelentetjük Rétság Város Önkormányzata által hozott rendeleteket. Jelenleg 2003-tól olvashatók a helyi jogszabályok. A szerkesztőség arra törekszik, hogy a régebben alkotott, de még hatályos rétsági normák is olvashatók, kinyomtathatók legyenek erről az oldalról. Az egyes tételeket - az interneten szokásos módon - fordított sorrendben tüntetjük fel, így a legfrisebb szabályok találhatók legfelül.
Rétsági rendeletek listája kikereshető a BM adatbázisában >>>
(Sajnos sok hibával, gondozatlan listával)
Kiemelten: Korábbi, de módosított rendeletek egységes szerezetben
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
 • 5/2008. (VI.17.) rendelete Az önkormányzati lakások bérének mértékéről szóló módosított 10/2004. (V.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. >>>
 • 4/2008 (IV. 10.) rendelet a helyi építési szabályzat módosításáról >>>
 • 3 /2008 (IV.10) rendelete A 2007. évi  költségvetés végrehajtásáról >>>
 • 2/2008. (III.11.) rendelet A 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról >>>
 • 1/2008. (II.26.) rendelet az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről >>>
 • 2007 2006 2005
 • 19/2005. (XII. 23.) rendelet  A 2005. évi költségvetésről szóló - 8/2005. (IV.29.), 10/2005. (VII.4) és 14/2005. (X.7.) önkormányzati rendelettel- módosított 1/2005. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról >>> 
 • 18/2005. (XII.23.) rendelet  A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 14/2001. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról >>>
 • 17/2005. (XII.23.) rendelet  A víz- és csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapítása >>>
 • 16/2005. (X.28.) rendelet  A temetőről és temetkezés rendjéről szóló 16/2000. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról >>>

 •       Egységes szerkezetben a módosítókkal >>>
 • 15/2005. (X.28.) rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. hatályba lépésével összefüggő szabályozásról és  rendelet felülvizsgálatról >>>
 • 14/2005. (X.7.) rendelet a 2005. évi költségvetésről szóló - 8/2005. (IV.29.) és 10/2005. (VII.4.) önkormányzati rendelettel- módosított 1/2005. (II. 7. ) önkormányzati rendelet módosításáról >>>
 • 13/2005. (IX.15.) rendelet Elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 9/2004. (V.28.) sz. rendelettel módosított 19/2000. (XII.29.) sz. rendelet módosításáról. >>>
 • 12/2005. (IX.15.) rendelet a gyermekétkeztetés és szociális ellátás térítési díjáról szóló 17/2004. (XII.23.) rendelet módosítása >>>
 • 11/2005. (VIII.26.) rendelet  A közalkalmazottak és köztisztviselők anyagi és erkölcsi elismeréséről szóló 12/2000. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról >>>

 •       Egységes szerkezetben a módosítással >>>
 • 10/2005. ( VII.4.) rendelet  A 2005. évi költségvetésről szóló 8/2005. (IV.29.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2005. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról.  >>>
 • 9/2005 (V. 27) rendelet  Az önkormányzati  lakások bérének mértékéről szóló 10/2004. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. >>>
 • 8/2005 (IV.29.) rendelet  A  2005. évi költségvetésről szóló 1/2005. /II. 7. / számú önkormányzati rendelet módosításáról >>>
 • 7/2005. (IV. 1.) rendelet  Egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról >>>
 • 6 /2005. (IV.5.)  rendelete  A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló, többször módosított  9/1995. (VI.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról >>>
 • 5/2005. (IV. 1) rendelet  A 2004. évi  költségvetés végrehajtásáról >>>
 • 4/2005. (III. 9.) rendelet  Rétság Város Hulladékgazdálkodási terve >>>
 • 3/2005. (III.4.) rendelet  A 2004. évi költségvetésről szóló módosított 1/2004. (II.5.) számú önkormányzati rendelet módosításáról >>>
 • 2/2005. (III.4.) rendelet  A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló, többször módosított 9/1995. (VI.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról >>>
 • 1/2005. (II.7.) számú rendelet  Az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről >>>
 • 2004 2003 2000 1997 1995 1994
  www.retsag.net
  ©Copyright
  E-mail
  Webmester
  <vissza
  ^fel-