Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2005. /IV. 1./ rendelete
Egészségügyi  alapellátás körzeteinek  megállapításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete  az egészségügyről szóló  1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében biztosított  felhatalmazás alapján  az egészségügyi alapellátás körzeteinek  kialakításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §. A rendelet hatálya  Rétság városban  működő  egészségügyi alapellátásokra terjed  ki.

2. § (1) A  felnőtt  háziorvosi körzetek  területi ellátási kötelezettsége  a (2) bekezdés szerinti ellátási területen élő  14 év feletti lakosságra terjed ki. 
(2) Háziorvosi körzetek ellátási területe: 
a.)  I.  számú háziorvosi körzet: székhelye: Rétság, Rákóczi út 34.  ellátási területe:  Rétság város Rákóczi út páros oldala felöli településrész és  Tolmács község. 
b.) II. számú háziorvosi körzet: székhelye: Rétság, Rákóczi út 34. ellátási területe:  Rétság város Rákóczi út páratlan oldala felöli településrész és  Bánk község.

3. § (1) A házi gyermekorvosi   körzet területi ellátási kötelezettsége a (2) bekezdés szerinti  ellátási területen élő 0-14 éves korú lakosságra terjed ki.
(2) Házi gyermekorvosi körzet  székhelye: Rétság, Rákóczi út 34. Ellátási területe: Rétság, Bánk, Tolmács település.

4. § (1) A  fogorvosi  körzet területi ellátási kötelezettsége a (2) bekezdés szerinti   ellátási területen élő lakosságra terjed ki.
(2)  A fogorvosi  körzet székhelye: Rétság, Korányi út 4. Ellátási területe:  Rétság, Tolmács és Tereske település.

5. § (1) A védőnői  körzetek területi  ellátási  kötelezettsége   a (2) bekezdés szerinti ellátási területen  élő lakosságra terjed ki.
(2) Védőnői körzetek ellátási területe:
a.) I. számú védőnői körzet székhelye: Rétság, József Attila u. 13.  ellátási területe: Rétság város Rákóczi út páros oldala felöli településrész és  Tolmács község.
b.) II. számú védőnői körzet székhelye: Rétság, József Attila u. 13. ellátási területe:  Rétság város Rákóczi út páratlan oldala felöli településrész és  Bánk község.
(3) A védőnői körzet ellátási területén lévő oktatási intézmények iskola-egészségügyi ellátását  a    körzet védőnője végzi. 

6. § (1) Ez a rendelet  kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével együtt  hatályát veszti  a háziorvosi  körzetek  megállapításáról szóló  7/2002. (VI.21.)  önkormányzati rendelet.
 

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet  kihirdetésének napja: 2005. áprilisi 1.
 

-------
Kapecska Ferencné
jegyző
 
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-