Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2006. (VI.30.) rendelete
A 2006. évi költségvetésről szóló módosított 3/2006. (II. 10.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (1) bekezdése alapján, a 2006. évi költségvetés módosításáról - a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel és pénzmaradvány elszámolás, valamint a testületi kötelezettség vállalás előirányzatának átvezetéséről - az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2006. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét: 4.863.000 Ft -tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 590.815.000 Ft-ban állapítja meg. 

(2) Az 4.863 ezer Ft bevételei előirányzat növekedésből 

- központi támogatás 9.217 ezer Ft
- működési bevétel - 4.174 ezer Ft 
- 2005. évi pénzmaradvány korrekció - 6.226 ezer Ft 
- működési célú pénzeszköz átvétel 4.643 ezer Ft
- felhalmozási bevétel 3.500 ezer Ft
- fejlesztési célú pénzeszköz átvétel - 1.451 ezer Ft
- hitel - 646 ezer Ft  
2. § (1) Az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 4.682 ezer Ft-tal, a Művelődési Központ és Könyvtár kiadási előirányzata 181 eFt-tal az alábbiak szerint módosul. 
 
 .
Polgármesteri
Hivatal
Műv. Központ
és Könyvtár
Önkormányzat
összesen
Fejlesztési célú kiadás összesen
1.425 ezer Ft
 
1.425 ezer Ft
előzőből: felújítás
- 3.751 ezer Ft 
 
- 3.751 ezer Ft
intézményi felhalmozás 

tárgyi eszköz áfa 

626 ezer Ft

4.500 ezer Ft

 
626 ezer Ft

4.500 ezer Ft

Működési célú kiadás összesen
3.257 ezer Ft
181 ezer Ft
3.438 ezer Ft
előzőből:       
- személyi jellegű juttatás
381 ezer Ft
 
381 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulékok 
71 ezer Ft
 
71 ezer Ft
- dologi kiadás
- 2.909 ezer Ft
181 ezer Ft
- 2.728 ezer Ft
- pénzeszköz átadás
250 ezer Ft
 
250 ezer Ft
- szociális ellátás
5.464 ezer Ft
 
5.464 ezer Ft 
Költségvetési kiadások mindösszesen
4.682 ezer Ft
181 ezer Ft
4.863 ezer Ft

3. § Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat

  • forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. és 1/A. számú, 
  • intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú 
  • központi támogatást jogcímenként a 4. számú melléklet tartalmazza.


4. § Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat 

  • önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. és 1/A. számú, 
  • költségvetési szervenkénti /címenkénti / kiadásait ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza 


5. §  Felhalmozási kiadások előirányzat változását és módosított előirányzatát feladatonként /címenként/ az 5. számú melléklet tartalmazza. 

     
6. §  Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
˙
A rendelet kihirdetésének napja: 2006. június 30.
 
-------
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-