Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17/2003.(XII.31.) rendelete
A víz- és csatornaszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról

 


Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló, módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§. /1/ bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szól 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, az önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés legmagasabb hatósági díjáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§. A rendelet hatálya a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. által, Rétság város közigazgatási területén szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelésre /továbbiakban: csatornaszolgáltatás/ terjed ki.

2.§. /1/ Az ivóvíz szolgáltatás legmagasabb hatósági díja: 278 Ft/m3 + áfa változó díj és a bekötési mérő mérete szerint a /2/ bekezdésben meghatározott havi alapdíj + áfa

    /2/ A bekötési mérő mérete és havi alapdíj összege:

Ć 13-20
200 Ft/hó+áfa
Ć  25
300 Ft/hó +áfa
Ć  30
300 Ft/hó +áfa
Ć  40
500 Ft/hó +áfa
Ć  50
800 Ft/hó +áfa
Ć  65
800 Ft/hó +áfa
Ć  80
1.000 Ft/hó +áfa
Ć  100
1.300 Ft/hó +áfa
Ć  150
1.700 Ft/hó +áfa
Ć 200
2.000 Ft/hó +áfa

    /3/ A csatornaszolgáltatás legmagasabb hatósági díja: 183,60 Ft/m3 + áfa.

   /4/ Az összevont ivóvíz és csatornaszolgáltatás legmagasabb hatósági díja: 461,60 Ft/m3+áfa változó díj és vízbekötési mérő mérete szerint a /2/ bekezdésben meghatározott alapdíj.

3.§. A lakossági fogyasztók által fizetendő víz- és csatornaszolgáltatási díj az országosan megállapított támogatási határérték figyelembe vételével alakul.

4.§. A 2.§-ban megállapított legmagasabb hatósági díj 2004. január 1. napjától érvényes.

5.§. Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba. Egyidejűleg a víz- és csatornaszolgáltatás díjáról szóló 10/2002.(XII.20.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

                   Mezőfi Zoltán                       Kapecska Ferencné 

                   polgármester                                 jegyző
 

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-