Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2004.(V.28.) rendelete
Az elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 19/2000.(XII.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §./6 / bekezdés a. pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján az elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 19/2000.(XII.29.) rendeletét  az alábbiak szerint módosítja.

1. §.  A rendelet bevezető részében felsorolt elismerések helyébe az alábbi rendelkezés lép.
Rétság Város Díszpolgára címet, Pro Urbe Emlékérmet, Vállalkozók a Városért, valamint Az Év Rétsági Tanulója

2. §. A rendelet 1.§-a a következő /2/ bekezdéssel egészül ki, és jelenlegi /2/-/3/ bekezdés számozása /3/-/4/ bekezdésre módosul.
1. §./2/ Rétság Város Díszpolgára cím posztumusz is adományozható.

3. §. A rendelet a következő IV. Az Év Rétsági Tanulója címmel és 5.§-al egészül ki, és a jelenlegi IV-V. fejezet számozása V-VI. fejezetre, a jelenlegi 5.§-8.§ számozása 6.§-9.§-ra módosul.

IV.  Az Év Rétsági Tanulója

5. §. /1/ Az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozható annak az általános vagy középiskolai tanulónak, aki megyei vagy országos tanulmányi versenyen elért kimagasló eredményével, a mővészetek, illetve a sport területén nyújtott kiemelkedő teljesítményével hírnevet szerzett városunknak.

/2/ Az Év Rétsági Tanulója elismerés évente legfeljebb három adományozható, melyet ünnepélyes keretek között, elsősorban az október 23-i városi rendezvényen kell átadni.

/3/ Az Év Rétsági Tanulója elismeréssel oklevél és tárgyjutalom jár.

4. §. A rendelet 6.§./2/ bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6. §. /2/ Rétság Város Díszpolgára cím, Pro Urbe Emlékérem és Az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozására az /1/ bekezdésben foglaltakon túl:
 

5. §. A rendelet 6. §./3/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a § kiegészül a következő /4/ bekezdéssel, a jelenlegi /4/ bekezdés számozása /5/ bekezdésre módosul.
6. §. /3/ Rétság Város Díszpolgára cím, Pro Urbe Emlékérem és Vállalkozók a Városért elismerés adományozására vonatkozó javaslatot a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság valamint az Egészségügyi, Mővelődési Oktatási és Sport Bizottság véleményezi és terjeszti a képviselő-testület elé.
/4/ Az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozására vonatkozó javaslatot az Egészségügyi, Mővelődési, Oktatási és Sport Bizottság véleményezi és a tárgyjutalomra 
vonatkozó javaslattal együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

6. §.  Ez a rendelet 2004. június 1-én lép hatályba.
 

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2004. május 28-án kihirdetésre került.

Kapecska Ferencné 
jegyző

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-