Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17/2005. (XII.23.)  rendelete
A víz- és csatornaszolgáltatás hatósági  árának megállapítása
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló, módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§. /1/ bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szól 1990. évi LXV. törvény  16. §. /1/ bekezdésében  biztosított felhatalmazás alapján, az önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés  hatósági díjáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. által, Rétság város közigazgatási területén szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelésre /továbbiakban: csatornaszolgáltatás/ terjed ki.

2. § /1/ Az ivóvíz szolgáltatás hatósági ára: 314 Ft/m3 + áfa változó díj és a bekötési mérő mérete szerint a /2/ bekezdésben meghatározott havi alapdíj + áfa

/2/ A bekötési mérő mérete és havi alapdíj összege:
 

Átmérő mm
Alapdíj összege
13-20
220 Ft/hó+áfa
25-30
330 Ft/hó +áfa
40
550 Ft/hó +áfa
50-65
880 Ft/hó +áfa
80
1.200 Ft/hó +áfa
100
1.500 Ft/hó +áfa
150
1.900 Ft/hó +áfa
200
2.300 Ft/hó +áfa

/3/ A csatornaszolgáltatás  hatósági ára: 215 Ft/m3 + áfa .
/4/ Az összevont ivóvíz és csatornaszolgáltatás hatósági ára: 529 Ft/m3+áfa változó díj és vízbekötési mérő mérete szerint a /2/ bekezdésben meghatározott alapdíj.

3. § A lakossági fogyasztók  által fizetendő  víz- és csatornaszolgáltatási díj az országosan  megállapított támogatási határérték figyelembe vételével alakul.

4. § A 2. §-ban megállapított hatósági ár  2006. január 1. napjától érvényes.

5. § Ez a rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba. Egyidejűleg a víz- és csatornaszolgáltatás díjáról szóló 18/2004. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
˙
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2005. december  23.
 
-------
Kapecska Ferencné
jegyző
 
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-