Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2006. (II.24.) rendelete 
A szociális ellátások rendjéről szóló  
többször módosított  14/2003. /VIII. 29./ rendelet módosításáról 


Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993. évi III. törvény  46. § (3)  bekezdésében, valamint  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  16. § (1) bekezdésében  biztosított felhatalmazás alapján  a szociális ellátások rendjét tartalmazó 14/2003. (VIII.29.) rendeletének ( továbbiakban: rendelet.) módosításáról  az  alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. §  A rendelet  21. §  (4)  bekezdése  helyébe  az alábbi rendelkezés lép. 
21. § (4) A temetési segély  összege: 25.000 Ft.

2. § (1)  Ez a rendelet   kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
˙
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja:  2006. február  24.
 
-------
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-