Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2005. (XII.23.) rendelete
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 14/2001. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 14/2001. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §. A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
7. § (1)  A szolgáltató  a hulladék begyűjtéséről  és elszállításáról  heti egy alkalommal, kedden gondoskodik. 

2. §. Ez a rendelet  2006. január 1. napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
˙
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2005. december  23.
 
-------
Kapecska Ferencné
jegyző
 
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-