Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2005. ( V.27.) Rendelete
Az önkormányzati  lakások bérének mértékéről szóló 
10/2004. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

Rétság Város  Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére  valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról  szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati lakások bérének mértékéről szóló 10/2004. (V.28.)  számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 

1. §.  A rendelet 3. § (1) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép.

3.§.  (1) A bérlő a lakás alapterülete után, a lakás komfortfokozatától  függő lakbért  köteles fizetni. 
a.) összkomfortos  106 Ft/m2/hó 
b.) komfortos 71 Ft/m2/hó 
c.) komfort nélküli 37 Ft/m2/hó 
2. § Ez a rendelet 2005. július 1. napján lép hatályba.
 
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet  kihirdetésének napja: 2005. május 27.
 

-------
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-