Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2006. (V.29.) rendelete
Az önkormányzati  lakások bérének mértékéről szóló módosított 
10/2004. (V.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város  Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére 

vonatkozó egyes szabályairól szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati lakások bérének mértékéről szóló 10/2004. (V. 28.)  számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 
-
1. §. A rendelet 3. §.(1) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép.
3.§.  (1) A bérlő a lakás alapterülete után, a lakás komfortfokozatától  függő lakbért  köteles fizetni. 
a.)  összkomfortos  110 Ft/m2/hó 
b.) komfortos 74 Ft/m2/hó 
c.) komfort nélküli 38 Ft/m2/hó 
-
2. § (1) Ez a rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba.
(2)  A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti  a  9/2005. (V.27.)  önkormányzati rendelet. 
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
˙
A rendelet kihirdetésének napja: 2006. május 29.
 
-------
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-