Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2007 (V.31.) számú rendelete
Az önkormányzati lakások bérének mértékéről szóló módosított 
10/2004. (V.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

-
Hatályon kívül helyezte az 5/2008 számú rendelet >>>-
Rétság Város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályairól szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati lakások bérének mértékéről szóló 10/2004. (V.28.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1.§ A rendelet 3.§.(1) bekezdése helyébe  az alábbi rendelkezés lép.

3.§. (1) A bérlő a lakás alapterülete után, a lakás komfortfokozatától függő lakbért köteles fizetni:
a.)  összkomfortos      115 Ft/m2/hó
b.)  komfortos              77 Ft/m2/hó
c.)  komfort nélküli       40 Ft/m2/hó


2.§ (1) Ez a rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 10/2006. (V.29.) önkormányzati rendelet.

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Huszár Zoltán
jegyző
˙
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja:  2007. június  8.
 
-------
Huszár Zoltán
jegyző
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-