Rétság Város Önkormányzata  Képviselő-testületének 
13/2007. (XI.21.) rendelete
Az építményadóról szóló 20/2003.(XII.31.) rendelet módosításáról

--
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény  6. §-ában kapott felhatalmazás alapján az építményadóról szóló 20/2003. (XII.31.)  önkormányzati rendelet módosításáról  az alábbi rendeletet alkotja. 

1.§ A rendelet  5. §-a  helyébe az alábbi rendelkezés lép.

5.§. /1/ Az adó  évi  mértéke a 4. § szerinti adóalap után
Ipari Park területén lévő építmény esetén 700 Ft/m2/év
Egyéb helyen lévő építmény esetén 300 Ft/m2/év
2. § 
2. § /1/ E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba
      /2/ A rendelet 7. §-a hatályát veszti. Ezzel egyidejűleg a 8. § átszámozásra kerül 7. §-ra.
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Huszár Zoltán
jegyző
˙
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2007. december 21.
 
-------
Huszár Zoltán
jegyző
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-