Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2004. (XII.23.) rendelete
A víz- és csatornaszolgáltatás hatósági  árának megállapítása
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló, módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §. /1/ bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szól 1990. évi LXV. törvény  16. §. /1/ bekezdésében  biztosított felhatalmazás alapján, az önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés  hatósági díjáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §. A rendelet hatálya a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. által, Rétság város közigazgatási területén szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelésre /továbbiakban: csatornaszolgáltatás/ terjed ki.

2. §. /1/ Az ivóvíz szolgáltatás hatósági ára: 300 Ft/m3 + áfa változó díj és a bekötési mérő mérete szerint a /2/ bekezdésben meghatározott havi alapdíj + áfa

/2/ A bekötési mérő mérete és havi alapdíj összege:
 

 Átmérő mm
Alapdij
13-20
200 Ft/hó+áfa
25
300 Ft/hó +áfa
30
300 Ft/hó +áfa
40
500 Ft/hó +áfa
50
800 Ft/hó +áfa
65
800 Ft/hó +áfa
80
1.000 Ft/hó +áfa
100
1.300 Ft/hó +áfa
150
1.700 Ft/hó +áfa
200
2.000 Ft/hó +áfa

/3/ A csatornaszolgáltatás  hatósági ára: 204,70 Ft/m3 + áfa .

/4/ Az összevont ivóvíz és csatornaszolgáltatás hatósági ára: 504,70 Ft/m3+áfa   változó díj és vízbekötési mérő mérete szerint a /2/ bekezdésben meghatározott alapdíj.

3. §. A lakossági fogyasztók  által fizetendő  víz- és csatornaszolgáltatási díj az országosan  megállapított támogatási határérték figyelembe vételével alakul.

4. §. A 2. §-ban megállapított hatósági ár  2005. január 1. napjától érvényes.

5. §. Ez a rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba. Egyidejűleg a víz- és csatornaszolgáltatás díjáról szóló 17/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
 

Mezőfi Zoltán
polgármester
Kapecska Ferencné
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2004. december 23.

Kapecska Ferencné
jegyző

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-