Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16/2005. (X.28.)  rendelete
A temetőről és temetkezés rendjéről szóló 16/2000. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben, valamint annak végrehajtására kiadott 145/1999.(X.1.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a temetőről és temetkezés rendjéről szóló 16/2000. (X.30.)  rendeltének módosításáról az  alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet  8. §  (2) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép.
8. § (2) Temetési hely feletti  rendelkezési  jog – egyszeri megváltás időtartama 
a.) a koporsós betemetés, illetve  rátemetés  napjától számított 35 év. 
b.) urnasírhely esetén  35 év
      
2. § A rendelet  9. §  (1) bekezdés b. pontja helyében az alábbi rendelkezés lép.
9. §. (2)  b.) gyermek sírhely: 1,30 m hosszú
                                            2 mély
                                            0,60 m széles

3. § A rendelet 1. számú melléklete helyébe, jelen rendelet 1. számú melléklet lép.  

4. § Ez a rendelet  2005. november 1-én lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
˙
Kihirdetési záradék: A rendelet  kihirdetésének napja: 2005. október 28.
 
-------
Kapecska Ferencné
jegyző

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-