Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6. /2004. (IV.30.) rendelete 
A szociális és gyermekvédelmi ellátások rendjéről szóló 14/2003. (VIII.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. tv. /továbbiakban: Szt.. / valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális ellátások rendjéről szóló 14/2003.(VIII.29.) rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §. A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
2. §. /1/ A rendelet hatálya – a /2/ -/3/ bekezdésben foglalt eltérésekkel – kiterjed a Rétság városban élő,

a) magyar állampolgárokra
b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra
c) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre
d) magyar hatóság által menekültként elismert személyekre
/2/ az Szt. 7.§./1/ bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében kiterjed az Szt. 3.§./2/ bekezdésében meghatározott személyekre
/3/ Az Szt. 32./B.§./1/ bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka és a 41.§./1/ bekezdésében meghatározott ápolási díj tekintetében kiterjed az Szt. 3.§./3/ 
bekezdésében megjelölt személyekre.

2. §. A rendelet 14.§./3/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
14. §. /3/ A Szociális Bizottság súlyos betegség, tartós kórházi ápolás esetén a /2/ bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól eltérhet.

3. §. A rendelet 16.§./2/ bekezdése a következő /e/ ponttal egészül ki.
16. §. /2/ e. az ápolást végző személy, vagy az ápolt személy lakóhelyét egy másik állam területére helyezi át és ott életvitelszerően letelepedik.

4. §. A rendelet 17. §. /4/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
17. §. /4/ A Szociális Bizottság súlyos betegség, tartós kórházi ápolás, elemi kár és baleset esetén a /3/ bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól eltérhet.

5. §.  A rendelet 23.§./ 6/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
23. §. /6/ A Szociális Bizottság tartós vagy súlyos betegség esetén az /1/ bekezdésben meghatározott egy főre jutó jövedelem felett is megállapíthat támogatást, illetve az /5/ bekezdésben rögzített havi összegtől magasabb összeget is megállapíthat.

6. §. A rendelet 25.§./6/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
25. §. /6/ A Szociális Bizottság súlyos betegség, tartós kórházi ápolás, baleset és elemi kár esetén a /3/ és /4/ bekezdésben meghatározott jövedelem és összeghatártól eltérhet.

7. §. A rendelet 26. §. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
26. §. /2/ A Szociális Bizottság súlyos betegség, tartós kórházi ápolás esetén az /1/ bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól és havi gyógyszerköltség arányától eltérően 
is megállapíthat közgyógyellátást.

8. §. A rendelet 32.§./2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
32. §. /2/ az étkeztetés és házi segítségnyújtás személyi térítési díja az ellátott súlyos betegsége esetén az /1/ bekezdésben meghatározottól alacsonyabb mértékben is megállapítható, vagy térítésmentes ellátás biztosítható.

9. §. /1/ Ez a rendelet 2004. május 1-én lép hatályba.
 

Mezőfi Zoltán
 polgármester
Kapecska Ferencné
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2004. április 30-án kihirdetve.

Kapecska Ferencné
jegyző

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-