Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2005. /III. 9./ rendelete
Rétság Város Hulladékgazdálkodási terve

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. §. (3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a város hulladékgazdálkodási tervének kihirdetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §. A rendelet mellékletét képező hulladékgazdálkodási terv hatálya Rétság város közigazgatási területére terjed ki.
 
2. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
 

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2005. március 9.
 

-------
Kapecska Ferencné
jegyző

Melléklet innen letölthető Word doc frmátumban

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-