Rétság Város Önkormányzat Képvisel?-testülete
 10/2003.(IV.18.) rendelete
Az Önkormányzati lakások bérének mértékér?l, megfizetésének módjáról és a külön szolgáltatások díjáról szóló módosított 14/1994.(X.28.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város  Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályairól szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati lakások bérének mértékérül szóló, módosított   14/1994./X. 28./ számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §.

A rendelet 3. §.  helyébe az alábbi rendelkezés lép.

3.§. A bérl? az 1. §. /2/ bekezdés kivételével a lakás alapterülete után, a lakás komfortfokozatától  függ? lakbért  köteles fizetni.

a./ összkomfortos 97 Ft/m2/hó
b./ komfortos 65 Ft/m2/hó
c./ komfort nélküli 34 Ft/m2/hó

2. §.

Ez a rendelet 2003. július 1. napján lép hatályba.
 

          Mez?fi Zoltán                                                         Kapecska Ferencné
          polgármester                                                                   jegyz?
 

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-