Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2003.(I.24.) rendelete
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 
14/2001.(XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. /3/ bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 14/2001.(XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

A rendelet 10.§. /1/ - /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

10.§./1/A kötelező helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó háztartási szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló 110 l űrtartalmú tartály egyszeri ürítési díja 74,70 Ft + 9 Ft áfa, összesen 83,70 Ft.

/2/ Az /1/ bekezdés szerinti egyszeri ürítési díj alapján 1 db 110 literes gyűjtőedény heti egy alkalommal történő ürítésének éves díja 3.884 Ft + 466 Ft áfa, összesen: 4.350 Ft.

2.§.

Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
 

          Mezőfi Zoltán sk.                         Kapecska Ferencné sk.
            polgármester                                        jegyző
 

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-