Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2007. (V.31.) rendelete 
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló, 
16/2006 (XII.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 1.§. /6/ bekezdése, valamint 16.§. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§. A rendelet 57.§ (7) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép.

57. § (7) A polgármester minden hó második hétfőjén 14-18 óráig a polgármesteri hivatalban fogadónapot tart, melyről a lakosságot a Hangadó útján folyamatosan tájékoztatni kell. 


2. § A rendelet 59.§ (4) bekezdés b) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép.

59. § (4) A jegyző egyéb feladatai:
b) minden hétfőn 14-18 óráig fogadónapot tart,
 
3. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Huszár Zoltán
jegyző
˙
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2007. június 29.
 
-------
Huszár Zoltán
jegyző
 
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-