Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2003.(XII.31.) rendelete
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 14/2001. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. /1/ bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 14/2001. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §.

A rendelet 10.§. /1/-/2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

10. §. /1/ A kötelező helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó háztartási szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló 110 l űrtartalmú tartály heti egyszeri ürítési díja  80 Ft + 12 Ft áfa, összesen  92 Ft. 

/2/ Az /1/ bekezdés szerinti egyszeri ürítési díj alapján 1 db 110 literes gyűjtőedény heti egy alkalommal történő ürítésének éves díja 4.148 Ft + 622  Ft áfa, összesen: 4.770 Ft.

2. §.

Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.
Mezőfi Zoltán
polgármester
Kapecska Ferencné
jegyző

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-