Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2006. (XII.4.) rendelete 
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló  módosított       14/2001. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §  (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 14/2001. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A rendelet  9..§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
9. §   A helyi közszolgáltatás  igénybevételért a lakosság   díjat nem fizet.  A háztartási   hulladék gyűjtés és szállítás, valamint hulladék elhelyezés  költségét  az önkormányzat  nem hárítja át  a közszolgáltatás  igénybevételére   kötelezettre,  azt  a kommunális adó terhére  átvállalja. 

2. §

A rendelet  kiegészül  a  következő   12/A.  és  12/B. §-al 
12/A.§ (1)  Fagallyak és növényi hulladékok  elszállítását  az önkormányzat  minden hónap első hétfőjén  biztosítja.
(2)  A fagallyakat és növényi hulladékot  az (1) bekezdés szerinti  napot megelőző  napon  lehet a közterületen elhelyezni úgy,  hogy a jármű és gyalogos fogalmat ne zavarja. 

12/B.§ (1) A szolgáltató  térítési díj nélkül biztosítja  a szelektív  hulladékgyűjtéshez szükséges  speciális  gyűjtőzsákokat.  A gyűjtőzsákokban  csomagoló anyagok ( papír, műanyag fólia, üres ásványvizes,  üdítős és étolajos műanyag  palack,   mosószeres doboz,  fém konzerv,- üdítős és sörös doboz) helyezhető el. 
(2) A szelektív hulladékot tartalmazó, az ingatlan előtti közút padkájára kihelyezett  gyűjtőzsákokat  a szolgáltató minden hónap utolsó hétfőjén szállítja el. 
(3) A szelektív hulladékot tartalmazó gyűjtőzsákokat a  (2) bekezdés  szerinti napot megelőző  napon lehet  a közterületen  elhelyezni úgy, hogy  a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza. 

3. §

A rendelet 19. § (1) bekezdés  e.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.
19. § (1) e.)  a lomtalanításra, fagallyak és növényi hulladékok  valamint a  szelektív hulladékot tartalmazó gyűjtőzsákok  elszállítására megjelölt  időponton kívül, attól eltérő  időben  és módon helyezi ki a hulladékot ( 12. § (2)-(3) bekezdés, 12/A. § (2) bekezdés, 12/B. § (2) bekezdés.)

4. §

Ez a rendelet a  2007. január 1. napján lép hatályba,  ezzel egyidejűleg a rendelet, 2. §  10. pontja,      4. § (1) bekezdés f. pontja,  10. §-a,  11. §-a  és 19. § (1) bekezdés d.) pontja   hatályát veszti. 

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
˙
A rendelet kihirdetésének napja: 2006. december 04.
 
-------
Kapecska Ferencné
jegyző
 
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-