Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2005. (VIII.26.) rendelete
A közalkalmazottak és köztisztviselők anyagi és erkölcsi elismeréséről szóló 
12/2000. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. (6) bekezdés a. pontjában biztosított felhatalmazás alapján a közalkalmazottak és köztisztviselők anyagi és erkölcsi elmeréséről szóló 12/2000. (V.29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint  módosítja. 

1. § A rendelet  2. §-ának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
      2. §  Az elismeréssel  oklevél és nettó 60.000 Ft jutalom jár. 
 
2. § Ez a rendelt kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
˙
Kihirdetési záradék: A rendelet  kihirdetésének napja: 2005. augusztus 26.
 
-------
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-