Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2004. (VI.1.) rendelete
Elővásárlási jog megállapításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 25. §. /2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a településszerkezeti tervben meghatározott lakóterület kialakításához szükséges területre vonatkozó elővásárlási jog megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §.  Rétság város 13/2003. (VI.30.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott településszerkezeti és szabályozási terve a város lakóterületének bővítését a volt honvédségi gyakorlótér területének igénybevételével jelöli.

2. §. A településrendezési terv szerinti lakóterület bővítéshez, lakótelkek kialakításához szükséges, 0148/1, 0148/2, 0148/3, 0148/4, 0148/5 és 0148/6 hrsz-ú, összesen 33 ha 1325 m2 nagyságú területre az önkormányzat elővásárlási jogot állapít meg.

3.§.  Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
 

Mezőfi Zoltán
polgármester
Kapecska Ferencné
jegyző

Kihiredetési záradék:
A rendelet 2004.06.01-án kihirdetve.

Kapecska Ferencné
jegyző

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-