Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2005. /X.7./ rendelete
A 2005. évi költségvetésről szóló - 8/2005. (IV.29.) és 10/2005. (VII.4.) önkormányzati rendelettel- módosított 1/2005. (II. 7. ) önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (1) bekezdése alapján, a 2005. évi költségvetés módosításáról - a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyé bevétel és testületi kötelezettség vállalás előirányzatának átvezetéséről - az alábbi rendeletet alkotja.   1.§ (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2005. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét: 66.340.000 Ft -tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 627.533.000 Ft-ban állapítja meg. 

(2) Az 66.340 ezer Ft bevételei előirányzat növekedésből 

- felhalmozási célú bevétel növekedés 1.775 ezer Ft 
- működési célú bevétel növekedés 10.550 ezer Ft
- folyószámla hitel növekedés 54.015 ezer Ft  
2. § (1) Az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 65.970 ezer Ft-tal, a Művelődési Központ és Könyvtár kiadási előirányzata 370 eFt-tal az alábbiak szerint módosul. 
 
-
Polgármesteri
Hivatal
Műv. Központ
és Könyvtár
Önkormányzat
összesen
Fejlesztési célú kiadás összesen
513 ezer Ft
150 ezer Ft
663 ezer Ft
előzőből: beruházás
513 ezer 
150 ezer Ft
663 ezer Ft
Működési célú kiadás összesen
65.457 ezer Ft
220 ezer Ft
65.677 ezer Ft
előzőből:   - - -
- személyi jellegű juttatás
- 2.436 ezer Ft
 
- 2.436 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulékok 
- 745 ezer Ft
 
- 745 ezer Ft
- dologi kiadás
5.196 ezer Ft
220 ezer Ft
5.416 ezer Ft
- pénzeszköz átadás
3.126 ezer Ft
 
3.126 ezer Ft
- szociális ellátás
6.301 ezer Ft
 
6.301 ezer Ft
- folyószámla hitel visszafizetés
54.015 ezer Ft
 
54.015 ezer Ft
Költségvetési kiadások mindösszesen
65.970 ezer Ft
370 ezer Ft
66.340 ezer Ft

(2) A 7.061 ezer Ft tartalék előirányzatából 6.960 eFt államháztartási tartalék, 69 eFt a cigány kisebbségi önkormányzat, 32 ezer Ft a szlovák kisebbségi önkormányzat tartaléka. 

  3. § Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat
 • forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. és 1/A. számú, 
 • intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú 
 • központi támogatást jogcímenként az 5. számú melléklet tartalmazza.

 • 4. §  Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat 

  • önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. és 1/A. számú, 
  • költségvetési szervenkénti /címenkénti / kiadásait és költségeit, ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza 
   •  
  5. §  A kisebbségi önkormányzatok módosított bevételi és kiadási előirányzatát az 1/B melléklet tartalmazza. 
     
  6. §  Felhalmozási kiadások módosított előirányzatát feladatonként /címenként/ az 6. számú melléklet tartalmazza. 
     
  7. §  Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
  Mezőfi Zoltán
  polgármester 
  Kapecska Ferencné
  jegyző
  ˙
  Kihirdetési záradék: A rendelet  kihirdetésének napja: 2005. október 7.
   
  -------
  Kapecska Ferencné
  jegyző

  Mellékletek innen megnyithatók, illetve letölthetők xls formátumban
  1. számú melléklet a 14/2005. (X.7.) önkormányzati  rendelethez Rétság Város 
  Önkormányzat 2005. évi  költségvetésének módosított mérlege >>> 
  1/A. számú melléklet a  14/2005. (X.7.) önkormányzati  rendelethez  Rétság Város Önkormányzat 2005. évi  módosított  működési és fejlesztési célú  bevételei, kiadásai >>>
  1/B. számú melléklet a 14/2005. (X.7.) sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak  2005. évi módosított  költségvetési mérlege >>>
  2. számú melléklet  a14/2005. (X.7.) önkormányzati  rendelethez Rétság Város Önkormányzat 
  2005. évi módosított költségvetésének szakfeladatos   bevételei >>>
  3. számú melléklet  a 14/2005. (X.7.)  önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat 
  2005. évi módosított költségvetésének szakfeladatos kiadásai >>>
  4. számú melléklet a 14/2005.(X.7.) önkormányzati  rendelethez Rétság Város Önkormányzat
  2005. évi módosított költségvetésének szakfeladatos költségei >>>
  5. számú melléklet  a 14/2005. (X.7.) számú költségvetési rendelethez 
  Rétság Város Önkormányzat  2005. évi módosított központi  és Szja. Támogatása >>>
  6. számú  melléklet a 14/2005.(X.7.) önkormányzati rendelethez Rétság Város 
  Önkormányzat 20005.évi módosított  fejlesztési célú kiadásai >>>

  www.retsag.hu
  ©Copyright
  E-mail
  Webmester
  <vissza
  ^fel-