Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2005. ( VII.4.) Rendelete
A 2005. évi költségvetésről szóló 8/2005. (IV.29.) önkormányzati rendelettel módosított 
1/2005. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (1) bekezdése alapján, a 2005. évi költségvetés módosításáról - a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyé bevétel és testületi kötelezettség vállalás előirányzatának átvezetéséről - az alábbi rendeletet alkotja.
˙
1. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2005. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét: 5.785.000 Ft -tal
emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 561.193.000 Ft-ban 
állapítja meg. 
˙
(2) Az 5.785 ezer Ft bevételei előirányzat növekedésből 
 •  felhalmozási célú bevétel növekedés 1.850 ezer Ft 
 •  működési célú bevétel növekedés 3.935 ezer Ft
 • ˙
  2. § (1) Az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 5.541 ezer Ft-tal, a Művelődési Központ és Könyvtár kiadási előirányzata 244 eFt-tal az alábbiak szerint módosul. 

  ˙
   ˙
  Polgármesteri
  Hivatal
  Műv. Központ
  és Könyvtár
  Önkormányzat
  összesen
  Működési célú kiadás összesen
  5.541 ezer Ft
  244 ezer Ft
  5.785 ezer Ft
  előzőből: 
  - dologi kiadás
  609 ezer Ft
  244 ezer Ft
  853 ezer Ft
  - pénzeszköz átadás
  522 ezer Ft
   
  522 ezer Ft
  - szociális ellátás
  4.410 ezer Ft
   
  4.410 ezer Ft 
  ˙
  (2) A 7.061 ezer Ft tartalék előirányzatából 6.960 eFt államháztartási tartalék, 69 eFt a cigány kisebbségi önkormányzat, 32 ezer Ft a szlovák kisebbségi önkormányzat tartaléka. 
  ˙
  3. § Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat
  • forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. és 1/A. számú, 
  • intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú 
  • központi támogatást jogcímenként az 5. számú melléklet tartalmazza.
  ˙
  4. § Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat 
  • önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. és 1/A. számú, 
  • költségvetési szervenkénti /címenkénti / kiadásait és költségeit, ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza 
  ˙
  5. § A kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási módosított előirányzatát az 1/B melléklet tartalmazza. 
  ˙
  6. § Felhalmozási kiadások módosított előirányzatát feladatonként /címenként/ az 6. számú melléklet tartalmazza. 
  ˙
  7. §  Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
  Mezőfi Zoltán
  polgármester 
  Kapecska Ferencné
  jegyző
  ˙
  Kihirdetési záradék: A rendelet  kihirdetésének napja: 2005. július 4.
   
  -------
  Kapecska Ferencné
  jegyző
  www.retsag.hu
  ©Copyright
  E-mail
  Webmester
  <vissza
  ^fel-