Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2007. (XI.12.) rendelete 
A 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007/II.16./ számú 
önkormányzati rendelet módosításáról


--
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992.évi XXXVIII. Törvény 74.§ ( 1) bekezdése alapján a 2007.évi költségvetés módosításáról – a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2007.évi Költségvetésének
          bevételi és kiadási főösszegét: 59.899.000 Ft-tal  csökkenti és 
          a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 661.680.000 Ft-ban   állapítja meg.

(2) Az 59.899 ezer Ft bevételi előirányzat csökkenéséből
 

- központi támogatás növekedés 
- helyi adó csökkenés 
- működési bevétel növekedés  
- működési célú pénzeszköz átvétel növekedés 
- Egyéb különféle bevétel növekedés 
- Tárgyi eszköz értékesítés és ÁFA csökkenés 
- Működési hitel növekedés
23.111 ezer Ft
- 9.877 ezer Ft
1.077 ezer Ft
2.499 ezer Ft
2.996 ezer Ft
- 83.876 erez Ft
4.171 ezer Ft

2.§ (1) Az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata - 59.428 ezer Ft-tal, 
a Művelődési Központ és Könyvtár kiadási előirányzata - 471 ezer Ft-tal az 
alábbiak szerint módosul:

                                               
3.§    Az 1.§-ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat
  • forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és 
  • felhalmozási bevételek megoszlását az l és l/A számú
  • intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
4.§     Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat
  • önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az  1. és 1/A. számú
  • költségvetési szervenkénti /címenkénti  kiadásait ezen  belül kiemelt előirányzatait a 3.számú melléklet tartalmazza.
5.§  A Cigány és Szlovák Kisebbségi Önkormányzatok módosított mérlegét az 1/B.számú melléklet tartalmazza.

6.§  Felhalmozási kiadások  módosított előirányzatát /címenként/ a 4. számú melléklet tartalmazza.

7.§  Az év hátralévő részében többletbevételként keletkező összegek és kiadási megtakarítások minden esetben a költségvetési hiányt csökkentik. 

8. §  Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Huszár Zoltán
jegyző
˙
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2007. november 11.
 
-------
Huszár Zoltán
jegyző
 
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-