Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2007. (VII.31.) rendelete 
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló, 
16/2006 (XII.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

-
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény  1.§. /6/ bekezdése, valamint 16.§. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§. A rendelet 5. számú mellékletének 5.§-nak helyébe az alábbi rendelkezés lép.

5.§ (1) A hivatal tevékenységét az alábbi munkakörökkel és álláshellyel végzi:
Polgármester
1
a) Önkormányzatiés Hatósági Csoport
- jegyző
- aljegyző kapcsolt munkakörben igazgatási ügyintéző
-igazgatási ügyintéző 
- építési ügyintéző (körzeti ) 
- ügykezelő 
1
- gépkocsivezető(részfoglalkozás4 órás munkavállaló) 
0,5 
Összesen:
7,5 
b) Pénzügyi Csoport:
- csoportvezető, adó ügyintéző 
1,5 
- költségvetési ügyintéző
4,5 
Összesen
c) Okmányiroda ( körzeti feladat) 
- okmányiroda vezető, ügyintéző
1
- okmányirodai ügyintéző 
4
Összesen
5
d) Gyámhivatal ( körzeti feladat)
- gyámhivatali ügyintéző
3
Igazgatási tevékenységálláshelyeiösszesen:
21,5
előzőből:körzeti feladatellátás
11
e) Műszaki Csoport 
-csoportvezető, szakmunkás (közalkalmazott)
1
-szakmunkás(közalkalmazott)
4
- gépkocsivezető(közalkalmazott) 
1
- takarítókrészfoglalkozás(munkavállaló)
1,5
összesen: 
7,5
Polgármesteri Hivatalmindösszesen: 
30
Előzőből köztisztviselő:                                                                20
3. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
 
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Huszár Zoltán
jegyző
˙
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2007. augusztus 31.
 
-------
Huszár Zoltán
jegyző
 
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-