Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2005. (IX.15.) rendelete
a gyermekétkeztetés és szociális ellátás térítési díjáról szóló 17/2004. (XII.23.)
rendelet módosítása

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. tv. 29. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a gyermekétkeztetés és szociális ellátás térítési díjáról szóló 17/2004. ( XII.23.)  rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 

1. §. A rendelet a következő 8. §-sal egészül ki és a jelenlegi 8. § számozása 9. §-ra módosul.
8.§ (1)  A Szociális Bizottság kérelemre, vagy az Általános Iskola  javaslatára a szociálisan rászoruló tanulók részére térítési díj kedvezményt, vagy ingyenes étkeztetést biztosíthat a 6/2005. (VI.20.) ICSSZEM-BM-PM együttes rendelettel az önkormányzat részére megállapított összeg  terhére.

(2) Szociális rászorulónak tekinthető az az 1-4. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló, aki  családjában az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg a 37.050 Ft-ot,  egyedül álló szülő által eltartott gyermek esetében a 44.460 Ft-ot .

(3) A Szociális Bizottság  családtag  súlyos betegsége, vagy tartós kórházi ápolása esetén  a (2) bekezdésben  meghatározott jövedelemhatártól eltérhet.   

(4)  A térítési díj kedvezményre vonatkozó  kérelem, vagy intézményi javaslat  szeptember 30-ig nyújtható be, melyhez  csatolni kell az 1 főre  eső jövedelem igazolását.   

2. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
˙
Kihirdetési záradék: A rendelet  kihirdetésének napja: 2005. szeptember 15.
 
-------
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-