Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2006. (VI.27.) rendelete
A 2006. évi költségvetésről szóló módosított 3/2006. (II. 10.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (1) bekezdése alapján, a 2006. évi költségvetés módosításáról - a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, pénzmaradvány helyesbítés, valamint a testületi kötelezettség vállalás előirányzatának átvezetéséről - az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2006. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét: 26.439.000 Ft -tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 617.254.000 Ft-ban állapítja meg. 
(2) Az 26.439 ezer Ft bevételei előirányzat növekedésből 

- központi támogatás 5.525 ezer Ft
- helyi adó és adópótlék bevétel 3.642 ezer Ft
- átengedett adó 409 ezer Ft 
- egyéb bevétel 153 ezer Ft 
- 2005. évi pénzmaradvány korrekció 20.087 ezer Ft 
- működési célú pénzeszköz átvétel 4.346 ezer Ft
- hitel - 7.723 ezer Ft


2. § (1) Az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 26.905 ezer Ft-tal emelkedik, a Művelődési Központ és Könyvtár kiadási előirányzata 466 ezer Ft-tal csökken és az alábbiak szerint módosul. 
 

 
Polgármesteri
Műv. Központ
Önkormányzat
 
Hivatal
és Könyvtár
összesen
Fejlesztési célú kiadás összesen
2.303 ezer Ft
 
2.303 ezer Ft
előzőből: felújítás 
1.202 ezer Ft 
 
1.200 ezer Ft
intézményi felhalmozás
1.103 ezer Ft
1.103 ezer Ft
Működési célú kiadás összesen
24.602 ezer Ft
-466 ezer Ft
24.136 ezer Ft
előzőből:       
- személyi jellegű juttatás
-2991 ezer Ft
- 353 ezer Ft
-3.344 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulékok 
- 920 ezer Ft
- 113 ezer Ft
-1.033 ezer Ft
- dologi kiadás
21.590 ezer Ft
 
21.590 ezer Ft
előzőből: előző évi visszafizetés 
17.549 ezer Ft
17.549 ezer Ft 
- szociális ellátás
6.923 ezer Ft
 
6.923 ezer Ft 
       
Költségvetési kiadások mindösszesen
26.905 ezer Ft
- 466 ezer Ft 
26.439 ezer Ft

3. §  Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat

 • forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. és 1/A. számú, 
 • intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú 
 • központi támogatást jogcímenként a 4. számú melléklet tartalmazza.

 • 4. §  Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat 

 • önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. és 1/A. számú, 
 • költségvetési szervenkénti /címenkénti / kiadásait ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza 

 • 5. §  Felhalmozási kiadások előirányzat változását és módosított előirányzatát feladatonként /címenként/ az 5. számú melléklet tartalmazza. 

  6. §  Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

  Mezőfi Zoltán
  polgármester 
  Kapecska Ferencné
  jegyző
  ˙
  A rendelet kihirdetésének napja: 2006. október 27.
   
  -------
  Kapecska Ferencné
  jegyző
   
  www.retsag.hu
  ©Copyright
  E-mail
  Webmester
  <vissza
  ^fel-