Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2005. (XII. 23.) rendelete
A 2005. évi költségvetésről szóló - 8/2005. (IV.29.), 10/2005. (VII.4) és 14/2005. (X.7.) önkormányzati rendelettel- módosított 1/2005. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (1) bekezdése alapján, a 2005. évi költségvetés módosításáról - a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyé bevétel és testületi kötelezettség vállalás előirányzatának átvezetéséről - az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2005. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét: 46.093.000 Ft -tal csökkenti és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 581.440.000 Ft-ban állapítja meg .

(2) Az 49.093 ezer Ft bevételei előirányzat csökkenésből 

 • felhalmozási célú bevétel növekedés 2.078 ezer Ft 
 • működési célú bevétel növekedés 5.844 ezer Ft
 • folyószámla hitel előirányzat csökkenés -54.015 ezer Ft
 •   2. § (1) Az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 46.208 ezer Ft-tal csökken, a Művelődési Központ és Könyvtár kiadási előirányzata 115 ezer Ft-tal emelkedik.
   
   
  Polgármesteri
  Hivatal
  Műv. Központ
  és Könyvtár
  Önkormányzat
  összesen
  Fejlesztési célú kiadás összesen
  3.032 ezer Ft
   
  3.032 ezer Ft
  előzőből: felújítás
  1.507 ezer Ft 
   
  1.507 ezer Ft
  Intézményi felhalmozás 
  1.525 ezer Ft
   
  1.525 ezer Ft
  Működési célú kiadás összesen
  - 49.240 ezer Ft
  115 ezer Ft
  - 49.125 ezer Ft
  előzőből:       
  - személyi jellegű juttatás
  323 ezer Ft
  88 ezer Ft
  - 2.436 ezer Ft
  - munkaadót terhelő járulékok 
  151 ezer Ft
  27 ezer Ft
  - 745 ezer Ft
  - dologi kiadás
  375ezer Ft
   
  5.416 ezer Ft
  - pénzeszköz átadás
  - 145 ezer Ft
   
  3.126 ezer Ft
  - szociális ellátás
  4.110 ezer Ft
   
  6.301 ezer Ft 
  - folyószámla hitel visszafizetés
  - 54.015 ezer Ft
   
  54.015 ezer Ft
  - működési célú tartalék 
  - 39 ezer Ft
     
  Költségvetési kiadások mindösszesen
  - 46.208 ezer Ft
  115 ezer Ft 
  - 46.093 ezer Ft

  (2) A 7.061 ezer Ft tartalék előirányzata 39 eFt-tal csökken és 7.022 eFt-ra módosul, melyből 6.960 eFt államháztartási tartalék, 32 ezer Ft a szlovák kisebbségi önkormányzat, 30 eFt a polgári védelem tartaléka.

  3. § Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat

 • forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. és 1/A. számú, 
 • intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú 
 • központi támogatást jogcímenként az 5. számú melléklet tartalmazza.

 • 4. § Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat 

  • önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. és 1/A. számú, 
  • költségvetési szervenkénti /címenkénti / kiadásait és költségeit, ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza 


  5. § A kisebbségi önkormányzatok módosított bevételi és kiadási előirányzatát az 1/B melléklet tartalmazza. 

  6. § Felhalmozási kiadások módosított előirányzatát feladatonként /címenként/ az 6. számú melléklet tartalmazza. 

  7. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

  Mezőfi Zoltán
  polgármester 
  Kapecska Ferencné
  jegyző
  ˙
  Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2005. december  23.
   
  -------
  Kapecska Ferencné
  jegyző
  www.retsag.hu
  ©Copyright
  E-mail
  Webmester
  <vissza
  ^fel-