Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2004.(III.28.) rendelete
A 2003. évi költségvetés végrehajtásáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §. /1/ bekezdése alapján a 2003. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §. /1/ A képviselő-testület a 2003. évi költségvetés végrehajtását

908.409 eFt bevételi főösszeggel
875.484 eFt kiadási főösszeggel
32.928 eFt számla maradvánnyal jóváhagyja.
/2/ A bevételi főösszegből - 19.888 eFt átfutó bevétel, a kiadási főösszegből 20.276. eFt átfutó kiadás.

2. §. /1/ A 2003. évi költségvetési bevételek teljesítésének

  • forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1. és 1/A., 7. és 9. számú,
  • szakfeladatonkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú,
  • központi támogatások elszámolását a 4. számú,
  • részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását a 6. számú melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.
3. §. /1/ 2003. évi költségvetési kiadások teljesítésének
  • kiadás nemenkénti és önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását az 1. és 1/A., 7. és 9. számú,
  • szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3. számú,
  • részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását a 6. számú
  • felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 5. számú melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.
4. §. /1/ A költségvetési kiadások 875.484 eFt-os főösszegéből 
1000 Ft-ban
 
Polgármesteri
Hivatal
Közműv.
Intézmény
Összesen
Működési célú kiadás:
     
- Személyi jellegű juttatás
219.517
17.878
237.395
- Munkaadót terhelő járulék
74.573
6.175
80.748
- Dologi kiadás
103.302
15.404
118.706
- Szociálpolitikai juttatás
22.458
-
22.458
-Működési célú pénzeszköz átadások
21.680
-
21.680
Működési jellegű kiadás összesen
441.530
39.457
480.987
Előzőből: Cigány Kisebbségi Önkormányzat
686
 
686
             Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
943
 
943
Fejlesztési célú kiadás:
     
- Beruházás
339.301
897
340.198
- Felújítás
913
958
1.871
- Lakásépítés, vásárlástámogatás
1.100
-
1.100
- Felhalmozási jellegű pénzeszk. átadás
1.052
-
1.052
- Fejlesztési célú hitel visszafizetés
30.000
-
30.000
Fejlesztési célú kiadás összesen
372.366
1.855
374.221
Kiadás összesen
813.896
41.312
855.208
- Átfutó kiadás
19.596
680
20.276
Kiadás mindösszesen
833.492
41.992
875.484

/2/ Az önkormányzat intézményeinek 2003. évi tényleges állományi létszámát a 8. számú melléklet szerint elfogadja.

5. §. Az önkormányzat mérleg szerinti vagyonának 2.218.272 eFt-os nettó értékét a 10. számú melléklet valamint vagyonleltár szerinti részletezéssel elfogadja.

6. §. A 2003. évi pénzmaradvány elszámolásról és felhasználásról a képviselő-testület külön dönt.

7. §. /1/ A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények  működtetése és a pénzügyi fedezettel ütemezett fejlesztési  feladatok megvalósítása, a folyamatos pénzügyi egyensúly  biztosított volt.

8. §. Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán 
polgármester
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-