Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2007. (V.31.) rendelete 
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló, 
16/2006 (XII.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 1.§. /6/ bekezdése, valamint 16.§. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §. A rendelet 5. számú mellékletének 8.§-nak helyébe az alábbi rendelkezés lép.
8.§. (1) A hivatalban teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelő, közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók (továbbiakban: dolgozók) heti munkaideje negyven óra.
a)  A munkaidő beosztása az általános munkarend alapján:
hétfőn 
keddtől csütörtökig 
pénteken 
 8.00 órától 18 óráig
7.30 órától 16 óráig
7.30 órától 12 óráig tart.
b) A munkáltató az egyes dolgozók munkakörére figyelemmel az a) ponttól eltérő munkaidő beosztást is megállapíthat.


        (2) Az ügyfélfogadás rendje:

a) A polgármesteri hivatal általános ügyfélfogadási rendje:
 
hétfőn 
szerdán 
pénteken 
13.00 órától 18 óráig
8.00 órától 12 óráig és 12.30 órától 15.30 óráig
8.00 órától 11.30 óráig tart.
b) Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
 
hétfőn 
szerdán és csütörtökön 
pénteken 
8.00 órától 12 óráig és 12.30 órától 15.30 óráig
7.30 órától 12 óráig és 12.30 órától 15.30 óráig.
7.30 órától 11.30 óráig tart.
2. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Huszár Zoltán
jegyző
˙
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja:  2007. június  8.
 
-------
Huszár Zoltán
jegyző
 
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-