Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 11/2003.(IV.18.) rendelete
Változtatási tilalom megszüntetéséről

Rétság Város Önkormányzat Képvisel?-testülete az épített környezet alakításáról és védelmér?l szóló 1997. évi LVIII. törvény 21. §. / 2/ bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 5/2002.(IV.26.) számú önkormányzati rendelettel  elrendelt változtatási tilalom megszüntetésér?l az alábbi rendeletet alkotja.

1. §.

A településrendezési terv el?készítésének id?szakára a Rákóczi út – Kossuth u. – Lókos patak által határolt területre elrendelt változtatási tilalmat megszünteti.

2. §.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével együtt hatályát veszti a változtatási tilalom elrendelésér?l szóló 5/2002.(IV. 26.) számú önkormányzati rendelet.
 

          Mez?fi Zoltán                                                         Kapecska Ferencné
          polgármester                                                                   jegyz?
 

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-