Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2004. / XII.23./ rendelete
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 14/2001. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 14/2001. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §. A rendelet 10. §. /1/-/2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

10. §./1/ A kötelező helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó háztartási szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló 110 l űrtartalmú tartály  heti egyszeri ürítési díja  88,50 Ft + 13,20 Ft áfa, összesen  101,70 Ft. 
/2/ Az /1/ bekezdés szerinti egyszeri ürítési díj alapján 1 db 110 literes gyűjtőedény heti egy alkalommal történő ürítésének éves díja 4.600 Ft + 690  Ft áfa, összesen: 5.290 Ft.
2. §. /1/ Ez a rendelet  2004. január 1. napján lép hatályba.
/2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 19/2003. /XII.31./ önkormányzati rendelet.
 
Mezőfi Zoltán
polgármester
Kapecska Ferencné
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2005. december 23.

Kapecska Ferencné
jegyző

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-