Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2003.(II.28.) rendelete
A képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról szóló, módosított 
13/1998.(IX.23) számú rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásnak egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. törvény 17. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról szóló 13/1998. /XI. 23./ önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §.

A rendelet 2. §. /2/ és /4/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
2. §. /2/ A képviselői tiszteletdíj - továbbiakban alapdíj – havi összege 40.000 Ft.
/4/ A bizottsági elnöki tisztséget betöltő képviselő havi tiszteletdíja 50.000 Ft

2.§.

A rendelet 3.§. /3/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
3.§. /3/ Amennyiben a képviselő nem vesz részt a testületi vagy bizottsági ülésen, havi tiszteletdíjából testületi ülésenként 12.000 Ft, bizottsági ülésenként 3.200 Ft levonásra kerül.

3.§

Ez a rendelet 2003. március 1-én lép hatályba.
 
Mezőfi Zoltán
polgármester
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-