Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2007.(XII.21.) rendelete
A víz- és csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapítása

--
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló, módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§. /1/ bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szól 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, az önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés hatósági díjáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ A rendelet hatálya a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. által, Rétság város közigazgatási területén szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelésre /továbbiakban: csatornaszolgáltatás/ terjed ki.

2.§ (1) Az ivóvíz szolgáltatás hatósági ára: 367 Ft/m3 + áfa változó díj és a bekötési mérő mérete szerint a /2/ bekezdésben meghatározott havi alapdíj + áfa

(2) A bekötési mérő mérete és havi alapdíj összege: 

Átmérő 13-20        270 Ft/hó + áfa
Átmérő 25-30        410 Ft/hó + áfa
Átmérő 40             680 Ft/hó + áfa
Átmérő 50-65     1.100 Ft/hó + áfa
Átmérő 80          1.400 Ft/hó + áfa
Átmérő 100        1.900 Ft/hó + áfa
Átmérő 150        2.500 Ft/hó + áfa
Átmérő 200        3.000 Ft/hó + áfa
(3) A csatornaszolgáltatás hatósági ára: 261 Ft/m3 + áfa
(4) Az összevont ivóvíz és csatornaszolgáltatás hatósági ára: 628 Ft/m3+áfa változó díj és vízbekötési mérő mérete szerint a (2) bekezdésben meghatározott alapdíj.

3.§ A lakossági fogyasztók által fizetendő víz- és csatornaszolgáltatási díj az országosan megállapított támogatási határérték figyelembe vételével alakul.

4.§ A 2.§-ban megállapított hatósági ár 2008. január I. napjától érvényes.

5.§ Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba. Egyidejűleg a víz- és csatornaszolgáltatás díjáról szóló 17/2006. (XII. 29.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
 

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Huszár Zoltán
jegyző
˙
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2007. december 22.
 
-------
Huszár Zoltán
jegyző
 
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-