Rétság Város Önkormányzata  Képviselő-testületének 
5/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete
a víz és csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról

2011.03.31
-

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló, módosított 1990.évi LXXXVII. törvény 7.§ (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8.§ (4.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

 
1. § A rendelet hatálya a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt által, Rétság Város közigazgatási területén szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelése (a továbbiakban: csatornaszolgáltatás) terjed ki.

2. § (1) Az ivóvíz szolgáltatás hatósági ára: 370 Ft/m3+ ÁFA.
(2) A bekötési mérő mérete és havi alapdíj összege:
 

Méret
2010.évi érték
13-20
300 Ft/ +ÁFA
25-30
460 Ft/ +ÁFA
40
760 Ft/ +ÁFA
50-65
1.225 Ft/ +ÁFA
80
1.560 Ft/ +ÁFA
100
2.120 Ft/ +ÁFA
150
2.785 Ft/ +ÁFA
200
3.350 Ft/ +ÁFA

(3) A csatornaszolgáltatás hatósági ára 265 Ft/m3 + ÁFA

3.§ A 2.§-ban megállapított hatósági ár 2011. március 01.napjától érvényes.

4. § Ez a rendelet 2011. április 01.napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 14./2009.(XII.18.) rendelet hatályát veszti.

Rétság, 2011. március 25.

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Fejes Zsolt sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2011. március 30.
 

-------
Fejes Zsolt sk.
jegyző
 
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-