Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2007. (I.16.) rendelete
A 2006. évi költségvetésről szóló módosított 3/2006. (II. 10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (1) bekezdése alapján, a 2006. évi költségvetés módosításáról - a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, többlet bevétel és kiadási megtakarítások átvezetéséről - az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2006. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét: 10.076.000 Ft -tal
csökkenti és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 606.178.000 Ft-ban 
állapítja meg. 

(2) A 10.076 ezer Ft bevételei előirányzat csökkenésből
 

- központi támogatás
1.828 ezer Ft
- helyi adó és adópótlék bevétel
24.113 ezer Ft
- átengedett adó
340 ezer Ft 
- működési bevétel
- 1.229 ezer Ft
- működési célú pénzeszköz átvétel
3.029 ezer Ft
- MEP-től átvett pénzeszköz
- 1.706 ezer Ft
- fejlesztésre átvett pénzeszköz
1.355 ezer Ft
- felhalmozási célú bevétel
197 ezer Ft
- visszatérülés
350 ezer Ft 
- hitel
- 39.353 ezer Ft

2. § Az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 9.076 ezer Ft-tal, a Művelődési Központ és Könyvtár kiadási előirányzata 2.000 ezer Ft-tal csökken és az alábbiak szerint.. 
 

 
Polgármesteri
Hivatal
Műv. Központ
és Könyvtár
Önkormányzat
összesen
Fejlesztési célú kiadás összesen
- 6013 ezer Ft
 
- 6.013 ezer Ft
előzőből: felújítás 
-825 ezer Ft 
 
- 825 ezer Ft
intézményi felhalmozás
1.660 ezer Ft
1.660 ezer Ft
pénzeszköz átadás
-5.598 ezer Ft
- 5.598 ezer Ft
lakásszerzési kölcsön
-1.250 ezer Ft
 
- 1.250 ezer Ft
Működési célú kiadás összesen
- 3063 ezer Ft
-2.000 ezer Ft
- 5.063 ezer Ft
előzőből: 
- személyi jellegű juttatás
- 4.232 ezer Ft
- 112 ezer Ft
- 4.344 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulékok 
- 913 ezer Ft
112 ezer Ft
- 801 ezer Ft
- dologi kiadás
- 1.081 ezer Ft
- 2.000 ezer Ft
- 3.081 ezer Ft
- szociális ellátás
3.163 ezer Ft
 
3.163 ezer Ft 
Költségvetési kiadások mindösszesen
- 9.076 ezer Ft
- 2.000 ezer Ft 
- 11.076 ezer Ft

3. § Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat

 • forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. és 1/A. számú, 
 • intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú, 
 • központi támogatást jogcímenként a 4. számú melléklet tartalmazza. 
4. § Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat 
 • önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. és 1/A. számú, 
 • költségvetési szervenkénti és szakfeladatonkénti kiadásait ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
 • 5. § Felhalmozási kiadások előirányzat változását és módosított előirányzatát feladatonként /címenként/ az 5. számú melléklet tartalmazza. 

  6. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
   

  Mezőfi Zoltán
  polgármester 
  Kapecska Ferencné
  jegyző
  ˙
  A rendelet kihirdetésének napja: 2007. január 16.
   
  -------
  Kapecska Ferencné
  jegyző
  www.retsag.hu
  ©Copyright
  E-mail
  Webmester
  <vissza
  ^fel-