Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2004. (IV.30.) rendelete
A 2003. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2004. (III.28.) rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§./8/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a 2003. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2004.(III.28.) rendeletét - az átfutó bevétel és kiadás összegének helyesbítése miatt- az alábbiak szerint módosítja.

1. §.  A rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép
1. §./1/ A képviselő-testület a 2003. évi költségvetés végrehajtását

888.521 eFt bevételi főösszeggel
855.208 eFt kiadási főösszeggel
32.928 eFt számla maradvánnyal jóváhagyja.
/2/ Az átfutó bevétel összege -1.708 eFt, az átfutó kiadás összege 1.040 eFt.

2. §. A rendelet 4. §. /1/ bekezdés költségvetési kiadások főösszege helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a kiadás összesen sor utáni átfutó kiadás hatályát veszti. 
4. §. /1/ A költségvetési kiadások 855.208 eFt-os főösszegéből: 

3. §. A rendelet 1., 1/A, 2. és 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1., 1/A, 2. és 3. számú melléklete lép.

4. §.  Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
 

Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2004. április 30-án kihirdetve.

Kapecska Ferencné
jegyző

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-