Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2006. (I.20.) rendelete 
Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló
módosított  13/1994. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 13/1994. (X.28.)  önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendelet alkotja.

1. § A rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.  

8. § (4)  Az első vételár részlet befizetése  után fennmaradó  hátralékot a jegybanki alapkamat mértékével  számított   kamattal együtt havonta, egyenlő részeltekben kell törleszteni.


2. § A rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

9.§ (1)  b) 3 %-os kamattal fizetheti meg a vételárhátralékot az, aki a szerződés megkötésekor  10 éves törlesztési idő alatt vállalja a teljes hátralék megfizetését. 


3. §  Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
˙
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2006. január  20.
 
-------
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-