Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2004.(V.28.) rendelete
A Közbeszerzési eljárásról szóló 8/1999.(III.19.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről


 

1. §. A közbeszerzési eljárásról szóló 8/1999.(III. 19.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

2.  §.  Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályban.
 
 

Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2004. május 28-án kihirdetve.

Kapecska Ferencné
jegyző

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-