Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2006. (XII.29.) rendelete
A víz- és csatornaszolgáltatás hatósági  árának megállapítása 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló, módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§. /1/ bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szól 1990. évi LXV. törvény  16. §. /1/ bekezdésében  biztosított felhatalmazás alapján, az önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés  hatósági díjáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. által, Rétság város közigazgatási területén szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelésre /továbbiakban: csatornaszolgáltatás/ terjed ki.

2. § (1) Az ivóvíz szolgáltatás hatósági ára: 336 Ft/m3 + áfa változó díj és a bekötési mérő mérete szerint a (2) bekezdésben meghatározott havi alapdíj + áfa

(2) A bekötési mérő mérete és havi alapdíj összege:
 

Bekötési Átmérő
Havi díj
13-20
250 Ft/hó + áfa
25-30
380 Ft/hó + áfa
40
630 Ft/hó + áfa
50-65
1.000 Ft/hó + áfa
80
1.300 Ft/hó + áfa
100
1.750 Ft/hó + áfa
150
2.200 Ft/hó + áfa
200
2.650 Ft/hó + áfa

(3) A csatornaszolgáltatás  hatósági ára: 235 Ft/m3 + áfa 

(4) Az összevont ivóvíz és csatornaszolgáltatás hatósági ára: 571 Ft/m3+áfa változó díj és vízbekötési mérő mérete szerint a (2) bekezdésben meghatározott alapdíj.

3. § A lakossági fogyasztók  által fizetendő  víz- és csatornaszolgáltatási díj az országosan  megállapított támogatási határérték figyelembe vételével alakul.

4. § A 2.§-ban megállapított hatósági ár 2007. január 1. napjától érvényes.

5. §  Ez a rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba. Egyidejűleg a víz- és csatornaszolgáltatás díjáról szóló 17/2005. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
 

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
˙
A rendelet kihirdetésének napja: 2006. december 29.
 
-------
Kapecska Ferencné
jegyző
 
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-