Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2005. (IX.15.) rendelete
Elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 9/2004. (V.28.) sz. rendelettel módosított 19/2000. (XII.29.) sz. rendelet módosításáról.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. (6) bekezdése a.) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján az elismerő címek alapításáról és adományozás rendjéről szóló 19/2000. (XII. 29.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1.§. A rendelet 4. §. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
4. §. (4) Az elismerést  a március 15-i városi rendezvényen kell átadni. 

2. § A rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
5. §. (1) Az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozható annak az általános vagy középiskolai tanulónak, aki megyei vagy országos tanulmányi versenyen elért kimagasló eredményével, a művészetek, illetve a sport területén  egyénileg, vagy csapatban nyújtott kiemelkedő teljesítményével hírnevet szerzett városunknak.

(2) Az Év Rétsági Tanulója  elismerés  - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel-   évente legfeljebb három adományozható, melyet ünnepélyes keretek között elsősorban az október 23-i városi rendezvényen kell átadni.

(3) A csapatban elért kimagasló teljesítmény elismerése esetén   a csapat tagjainak száma szerinti elismerés  adományozható. 

(4)  Az Év Rétsági Tanulója elismeréssel  oklevél és tárgyjutalom jár. 
 
3. § Ez a rendelet  kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
˙
Kihirdetési záradék: A rendelet  kihirdetésének napja: 2005. szeptember 15.
 
-------
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-