Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2007. (VII.04.) rendelete 
A 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007/II.16./ számú 
önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. Évi XXXVIII. Törvény 74.§ (1) bekezdése alapján, a 2007. évi költségvetés módosításáról – a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettség vállalás előirányzatának átveszetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2007. Évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszeget: 50.309.000 Ft-tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 721.579.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az 50.309 ezer Ft bevételei előirányzat növekedéséből
 

- központi támogatás
24.863 ezer Ft
- működési bevétel
731 ezer Ft
- működési célú pénzeszköz átvétel
4.559 ezer Ft
- fejlesztési célú pénzeszköz átvétel
504 ezer Ft
- hitel
19.652 ezer Ft

2. § (1) Az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 39.020 ezer Ft-tal, a Művelődési Központ és Könyvtár kiadási előirányzata 869 eFt-tal az alábbiak szerint módosul.
 

 
--Polgármesteri--
Hivatal
Műv. Központ És Könyvtár
--Önkormányzat--
összesen
Fejlesztési célú kiadás összesen
11.362 ezer Ft
 
11.362 ezer Ft
Előzőből: felújítás
390 ezer Ft
 
390 ezer Ft
Intézményi felhalmozás
634 ezer Ft
 
634 ezer Ft
Pénzeszköz átadás
100 ezer Ft
 
100 ezer Ft
fejlesztési tartalék
10.238 ezer Ft
 
10.238 ezer Ft
Működési célú kiadás összesen
38.078 ezer Ft
869 ezer Ft
38.947 ezer Ft
Előzőből:      
személyi jellegű juttatás
9.469 ezer Ft
659 ezer Ft
10.128 ezer Ft
munkaadó terhelő járulékok
3.014 ezer Ft
210 ezer Ft
3.224 ezer Ft
dologi kiadás
9.630 ezer Ft
 
9.630 ezer Ft
szociális ellátás
15.562 ezer Ft
 
15.562 ezer Ft
Működési tartalék
403 ezer Ft
 
403 ezer Ft
Költségvetési kiadásokmindösszesen
49.440 ezer Ft
869 ezer Ft
50.309 ezer Ft

3. § Az 1.§-ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat 

  • forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. és 1/A számú,
  • intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
4. § Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat
  • önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlása, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. és 1/A . számú,
  • költségvetési szervenkénti /címenkénti/ kiadásait ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. Számú melléklet tartalmazza.
5.  §  Felhalmozási kiadások előirányzat változását és módosított előirányzatát feladatonként /címenként/ a 4. számú melléklet tartalmazza.6. §  Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
 
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Huszár Zoltán
jegyző
˙
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2007. június
 
-------
Huszár Zoltán
jegyző
 
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-