Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2007. évi 
MUNKATERVE
-
Képviselő-testületi ülések ideje és napirendje
-
Január 15.
1 Helyi Építési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
2 2006. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
3.) Művelődési Központ és Könyvtár 2007. évi munka és rendezvény terve, a 2006. évi munka és rendezvényterv végrehajtása
Előterjesztő: Végh József igazgató
Előterjesztést véleményezi: MOS Bizottság 
4.) Önkormányzati média – Városi Televízió, Hangadó, honlap – működtetési lehetőségei 
Előterjesztő: Végh József igazgató 
Előterjesztést véleményezi: MOS Bizottság 
5.) Körjegyzőség társulási megállapodása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
6.) Jegyzői pályázat kiírása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
7.) Volt honvédségi laktanya épületeinek értékesítésére benyújtott pályázatok elbírálása. 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az ülés részletes napirendje és előterjesztései innen letölthetők >>>
Az ülés jegyzőkönyve, előterjesztései és videói innen letölthetők >>>
-
Február 15. 
1.) 2007. évi költségvetés 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: valamennyi Bizottság
2.) Általános iskola intézményfenntartó társulás 2007. évi költségvetése
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Előterjesztést véleményezi: valamennyi Bizottság 
3.) Sport egyesületek 2007. évi támogatása
Előterjesztő: Gál Gábor MOS Bizottság elnöke
Előterjesztést véleményezi: MOS Bizottság
4.) Nyugdíjas Klubok 2007. évi támogatása
Előterjesztő: Gál Gábor MOS Bizottság elnöke
Előterjesztést véleményezi: MOS Bizottság
5.) Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
6./ Pro-urbe, Díszpolgári Cím és Vállalkozók a Városért elismerés adományozás
Előterjesztő: Gál Gábor MOS Bizottság elnöke
Előterjesztést véleményezi: MOS, valamint Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az ülés részletes napirendje és előterjesztései innen letölthetők >>>
Az ülés jegyzőkönyve, előterjesztései, videói innen megnyithatók >>>
-
Március 29.
1.) Beszámoló a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról. Pénzmaradvány elszámolás.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
2.) Általános iskola intézményfenntartó társulás 2006. évi költségvetési beszámolója
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint a MOS Bizottság 
3.) Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv felülvizsgálata
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: MOS Bizottság 
3. ) Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
4.) Jegyzői pályázat elbírálása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: : Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az ülés napirendjei, és előterjesztései innen letölthetők >>>
Az ülés jegyzőkönyve kommentárokkal kiegészítve innen megnyitható >>>
-
Április 27. (Értesülésünk szerint május 3-án kerül megtartásra) 
1.) Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
2.) Közoktatási intézmények minőségirányítási programjának felülvizsgálata 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Holman Ferenc iskola igazgató
Sztruhár Istvánné vezető óvónő
Előterjesztést véleményezi: MOS Bizottság 
3.) Beszámoló az Ellenőrzési Társulás működéséről, az ellenőrzések tapasztalatairól
Előterjesztő: belső ellenőr
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
4.) Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
5.) Tájékoztató a privatizált egészségügyi ellátás tapasztalatairól
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő intézményvezető
Előterjesztést véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság
Az ülés részletes napirendje és előterjesztései innen letölthetők >>>
Az ülés jegyzőkönyve komentárokkal kiegészítve innen megnyitható >>>
-
Május 31.
1.) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosítása
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
2.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: jegyző
Juhász Józsefné gyermekjóléti szolgálat gondozója
Előterjesztést véleményezi: MOS Bizottság 
3.) Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről.
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
4.) Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
5.) Óvoda vezetői pályázat elbírálása
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: MOS Bizottság
Az ülés napirendje, előterjesztései kommentárokkal itt letölthetők >>>
Az ülés jegyzőkönyve komentárokkal kiegészítve innen megnyitható >>>
-
Június 28 . 
1.) 2007. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
2.) Beszámoló a rendőrkapitányság tevékenységéről
Előterjesztő: Gubó Zoltán kapitány
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
3.) Tájékozató a Polgárőrség tevékenységéről
Előterjesztő: polgárőrség vezetője 
4.) Tájékoztató az önkormányzat és intézmények hatályos szerződéseiről 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester és Intézmények vezetői 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
5.) Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Az ülés napirendje, előterjesztései kommentárokkal itt letölthetők >>>
Az ülés jegyzőkönyve komentárokkal kiegészítve innen megnyitható >>>
-
Augusztus 30.
1.) 2007. évi költségvetés féléves teljesítése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
2.) Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat kiírása, pályázati feltételek meghatározása
Előterjesztő: jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
3.) Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Az ülés napirendje, előterjesztései kommentárokkal itt letölthetők >>>
Az ülés jegyzőkönyve komentárokkal kiegészítve innen megnyitható >>>
-
Szeptember 27.
1.) 2007. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester és Intézmények vezetői 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
2.) Beszámoló a 2006/2007. oktatási évről, az 2007/2008. oktatási év indításáról, a pedagógiai program végrehajtásáról 
Előterjesztő: Holman Ferenc igazgató
Előterjesztést véleményezi: MOS Bizottság 
3.) Tájékoztató a kihelyezett középiskola működésének tapasztalatairól
Előterjesztő: kihelyezett középiskola vezetője és
Holman Ferenc igazgató
4.) Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
5.) Város Szolgálatáért és az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozás
Előterjesztő: Gál Gábor MOS Bizottság elnöke 
Előterjesztést előkészíti: MOS, valamint Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság.
Az ülés napirendje, előterjesztései kommentárokkal itt letölthetők >>>
-
Október 25. 
1.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztés véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
2.) Beszámoló a Bizottságok működéséről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
Dr. Tóth Mária Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
Gál Gábor MOS Bizottság elnöke
3.) Beszámoló a Rétság Kistérség Többcélú Társulás működéséről 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester, társulás elnöke 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
4.) Tájékoztató az önkormányzat közös tulajdonú ingatlanainak kezeléséről, költségeinek viseléséről. 
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
5.) Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Az ülést a testület november 8-ra halasztotta.
Az ülés napirendje, előterjesztései kommentárokkal itt letölthetők >>>
-
November 29. 
Közmeghallgatás
1.) 2007. évi költségvetés időarányos teljesítése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztés véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
2.) 2008. évi költségvetési koncepció
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: valamennyi Bizottság
3.) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálása
Előterjesztő: jegyző 
Előterjesztés véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 
4.)Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Az ülés napirendjei és anyagai - kommentárokkal innen megnyitható >>>
-
December 20. 
1.) 2008. évi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapítása.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
2.) Gyermek- és szociális étkeztetés és szociális ellátás 2008. évi térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi valamint Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
3.) 2007. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
4.) Képviselő-testület 2008. évi munkaterve
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az ülés napirendjei és anyagai - kommentárokkal innen megnyitható >>>
-
Testületi ülések állandó témái
-
Napirend tárgyalása előtt:
Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb eseményekről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
-
Lakossági fórum: 
-
Április ……… 18 óra 
Tájékoztató a 2006. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a 2007. évi feladatokról.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztés előkészítésében közreműködik: valamennyi Bizottság 
-
A képviselő-testület 100/2006. (XII.28) számú határozatával a munkatervet elfogadta.
 
Mezőfi Zoltán 
polgármester
Kapecska Ferencé
jegyző
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-