Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12. számú  JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2006. június 29. napján megtartott képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: Jelen vannak: 12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Bulejka András főmunkatárs, Lichtenberger Edit jkv. vezető, 2 fő rétsági lakos

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
Napirend előtt közérdekű tájékoztatás kapcsán szeretném elmondani, hogy a buszmegálló kérdésében az eseményeket nem igazán mi irányítjuk. Az ideiglenes buszmegállót be lehetett volna vinni a nagyparkolóba, de nem bírja a terhelést a patak. Jó megoldás sajnos nincsen. 10 nap türelmet kértek tőlünk. A másik oldalon a megálló felújítás ehhez képest kedvezőbb lesz. Az ideiglenes megálló a volt szolgáltatóház elé lesz áthelyezve. 

Napirend előtt:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mocsári Gergely képviselő: 48/2006. (V.9.) számú határozat tartalmazza a Radnóti út 2. sz. ingatlan értékesítését. Ezzel kapcsolatban olyan hírek keringenek, hogy az adóerőképesség miatt ebből semmi haszna nem származik az önkormányzatnak. Ez nem így van, ezt a pénzt nem kellett azonnal befizetni az adóerőképesség miatt. Én tudom, hogy ezt a két dolgot nem lehet összemosni, ez nem így van, de kérem, hogy itt az ülésen is nyerjen megerősítést. A másik téma a belső ellenőrzési társulás megszüntetése. A határidő, ami miatt a hónap közepén ülést kellett tartani, július 1. volt. Tudomásunk szerint csak két önkormányzat döntött a kérdésben. Hallottunk-e azóta ebben a kérdésben változást, vagy felesleges volt összehívni emiatt egy soron kívüli ülést? 
Kapecska Ferencné jegyző: A nőtlen tiszti eladásától az adóerőképesség kérdését külön kell választani. Semmi közük sincs egymáshoz. Az adóerőképesség miatti összeget akkor is vissza kellett volna fizetnünk, ha a nőtlen tisztit nem sikerül eladnunk. Teljesen különálló dolog, ez az önkormányzatnak a bevétele. A belső ellenőrzési társulás vonatkozásában mai napon érdeklődtem, eddig összesen 6 önkormányzat küldte meg az erre vonatkozó döntését. A diósjenői jegyző tájékoztatása szerint ez nem azt jelenti, hogy nem döntöttek eddig az önkormányzatok, de nem kapták még meg az erre vonatkozó határozatokat. A társulás polgármesterei egyöntetűen vállalták, hogy június 15-ig meghozzák az erre vonatkozó határozatukat, mi fegyelmezett dolgozók és képviselők vagyunk, így történt meg, hogy soron kívüli ülést hívott össze a polgármester úr. Amennyiben minden önkormányzat nem fogja támogatni a belső ellenőrzési társulás megszüntetését, akkor még ebben az évben változatlan marad a működés.  A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
2./ Tájékoztató a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mocsári Gergely képviselő: A lakóterület bejárással kapcsolatos mondat hiányos. Itt megáll akkor a dolog?
Jávorka János képviselő: Júniusban a TDK ajándékba adott jelentős mennyiségű irodabútort, és jó minőségű számítógépet. Az nem derül ki, hogy hány db. számítógépet adtak Rétság Városnak. Komplettek-e a gépek, fel lett-e mérve, hol van rájuk szükség, nyilvántartásba lettek-e véve? 
Mezőfi Zoltán polgármester: A lakóterület bejárással kapcsolatban csak azt tudtam ide írni, amit a vállalkozók mondtak. Valamennyien tudjuk, hogy a durván egy évvel ezelőtt készült értékbecslés olyan értéket szabott meg a laktanya építési telkekre, amire nincsen érdeklődés. Akárhány vállalkozó, beruházó jelölt volt itt, mind azt mondta, hogy szeretné látni azt a dokumentumot, amiben feltárják előtte a lehetséges talajszennyezést. Miután ez humán terület volt, éppen ezért nem várható, hogy itt atom hulladékot fognak feltárni. Az viszont biztos, hogy szén- salaktároló és egyéb más hulladék volt ott elhelyezve, de ezt sem tudjuk pontosan. Erre ki kellett volna térnie az értékbecslésnek. Kérik, hogy ezzel kapcsolatos tájékoztatást kapjanak. 
Mocsári Gergely képviselő: Úgy gondolom, hogy akkor további teendői vannak az önkormányzat és a testületnek. Valami irányba el kell mozdulni, további feltáró munkát kell végezni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Több dolgot tehetünk, természetesen előterjesztésben kell ezt megtenni. Az egyik az, hogy az önkormányzat ennek mentén átgondolja, hogy ez az értékbecslés vajon jó-e? Annak idején az átadó kancellária minisztérium rögzítette, hogy az átadandó területen környezetvédelmi állapotfelmérés nem történt. Ez nagyon fontos dolog. Nem akarjuk leértékelni ennek a területnek az értékét, de egy vállalkozó jogosan akarja tudni, hogy mi van azon a területen. Ez az ár, túlzottan magas. Ha Önök úgy gondolják, a közeli jövőben egy laktanyás testületi ülésen előterjesztjük ezt a közös gondolatot. Néhány, szakemberek által megjelölt fúrási pontot kell kijelölni, és megnézni, van-e ott valami. Ez pénzbe fog kerülni, de lehet, hogy a terület értékét meg fogja emelni. A számítógépek kapcsán, azok jelentős része fel lett szállítva az iskolába, és folyik az egyezkedés, hogy a Bérczy Károly vegye-e lajstromba, vagy Rétság általános iskola. Eredetileg a középiskolának van ajánlva, nem fért be az összes gép az általános iskolába, a többi itt van elhelyezve a hivatalban. Amennyiben valamelyik iskola felvállalja az üzemeltetési költségeket, onnantól kezdve tanév végéig meg fog oldódni az elhelyezésük. A bútorok a laktanyában kerültek egyenlőre elhelyezésre. 
dr. Tóth Mária képviselő: A talajszennyezéssel kapcsolatban nem hiszem, hogy most nekünk sokat kellene beszélgetni, hiszen a vonatkozó jogszabályok alapján kell eljárni. Úgy kaptuk meg az államtól, hogy külön felemlítették, hogy erre vonatkozó mérések nem történtek. Ebből lehet következtetni arra, hogy kellenek egyszer ilyen vizsgálatok. Ha nem tudjuk ezt kiolvasni a jogszabályokból, akkor javasolom, hogy a katasztrófavédelem, vagy hasonló szervek nyilatkozzanak. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Testületi döntés kell hozzá, árajánlatot kell kérni jogosítvánnyal rendelkező cégektől. Az értékbecslés azért nem jó, mert ezt a lehetőséget nem vette figyelembe. Ha kiderül, hogy van talajszennyezés, kiderül, hogy nem jó az értékbecslés. 
Girasek Károly képviselő: Megint el kezdünk tárgyalni egy dolgot, ami pedig csak tájékoztatóban van, pedig fontos kérdés. A testületnél a kérdésnek úgy lehet folytatása, ha a hivatal, a polgármester azt előterjeszti. Furcsállom, és nem tudom, miért kell nekünk az erre jogosult, erre felkészült szakemberek által megadott árat eleve lefelé alkudni, vagy megkérdőjelezni annak az értékét, pedig nekünk annál jobb, minél több. Volt már arra példa, hogy egy értékbecsült áron kikiáltott ingatlant, olyan fizetési feltételekkel nem vettek meg, a testület változtatott a feltételeken, és egy millióval drágábban kelt el egy lakás. A feltételeken lehet változtatni. Az értékbecslő jelezte, hogy az anyag talajszennyezési vizsgálatot nem tartalmaz. Így aki megveszi, azt terheli a költsége, és a kockázata is. Ha lesz egy előterjesztés, azt fogom mondani, hogy ezen az áron, legfeljebb más fizetési konstrukcióval kerüljön ismét meghirdetésre. De sajnálatos, hogy nincs előterjesztés előttünk, dönteni ebben így nem tudunk. Többször előfordult már, hogy a két ülés közötti tájékoztatóban kerül be fontos, eldöntendő kérdés, amiben a testület nem nyithat vitát. Majdnem úgy néz ki, hogy mi vagyunk a hibásak, hogy ezt nem tárgyaljuk. Mindent tárgyalunk, ami előterjesztés formájában elénk kerül. Fontosnak tartom, hogy a TDK-tól kapott számítógépek az önkormányzatnak kerültek-e átadásra, mert nem ez van ideírva. Ha neki adta át, akkor itt kellene lajstromba venni, átvételi jegyzőkönyv szerint. Itt leltárfelelősség van. Ha már az önkormányzat kapta, az mi vagyunk. Jó gesztus, jó lehetőség, de a lebonyolítás módját furcsállom. Ez jelentős vagyon, ennek felosztásáról a testület döntsön. Nem a polgármester kapta, nem az iskola kapta. Véleményem szerint ez az összeg azért túlzás, ami ide van írva, mert szerény képességű gépekről van szó, de használható gépekről. A TDK-nak meg kell köszönni ezt a lehetőséget.  Mezőfi Zoltán polgármester: A középiskola indítását kívánta ezzel a TDK támogatni. De miután a középiskola a rétsági általános iskola épületében lesz elhelyezve, ahol van már egy számítógép terem, és van benne hely, ezért értelemszerűen új termet nem kell kialakítani. Eddig két gyerek ült egy számítógépnél, innentől kezdve minden gyerekre egy számítógép fog jutni. A TDK-s rendszergazda elmondta, hogy ezek a gépek oktatásra tökéletesen megfelelnek. A gépek tartalmazzák az alapprogramokat, amik iskola foglalkoztatásra alkalmassá teszik őket. A TDK megkérte a Micro Softot, hogy mivel iskolának történt adományozásról van szó, ezért igyekezzen méltányosa elbírálni azt. Az okiratot elkészítették. 
Jávorka János képviselő: Köszönöm a TDK-nak az adományt, kérem, hogy oda kerüljenek a gépek, ahol szükség van rájuk.
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem is az a cél, hogy porosodjanak. A két iskola igazgató, egy-két összegszerű egyeztetés miatt majd megegyeznek abban, hogy ki fizeti az üzemeltetést, illetve havi karbantartási díjat. Nem hiszem, hogy ezzel lesz gond. 
Patterman Józsefné képviselő: Június 3-án volt a szlovák nemzetiségi nap, aminek egyre színesebb a programja. Köszönöm valamennyi szervező, és fellépő munkáját. Girasek Károly képviselő: A számítógépes ügyben egy dolgot hiányolok, a korrekt tájékoztatást, és napirendként történő tárgyalását, hogy a törvényesség biztosítva legyen.
dr. Tóth Mária képviselő: Elvárom a jegyző asszonytól, és ezt már sokszor kértem, ha közülünk valaki törvényellenességre hivatkozik bármilyen eljárásban, ami a testületet, vagy a hivatalt, vagy egyáltalán várost érinti, szíveskedjen nyilatkozni. Ezzel az ajándékkal Girasek úrnak, és esetleg még másoknak is egy baja van, hogy akkor kaptuk, amikor Mezőfi Zoltán a polgármester.

A két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról szóló tájékoztatót a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Mezőfi Zoltán polgármester: Javaslatot teszek a meghívón szereplő napirendekre, van – e más javaslat? 
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Pénzügyi Bizottság indítványozza, hogy a 2. napirendi pont tárgyalását (Önkormányzati pályázatok eredményessége) napoljuk el. Indoklás: nem a napirendben feltüntetett címmel és nem azzal a tartalommal készült az előterjesztés. Az előterjesztés új időpontjára és pontos címére a munkaterv kiegészítéséről szóló napirendnél teszünk javaslatot. 
Girasek Károly képviselő: Indítványozom, hogy a Temető parcellázási terv jóváhagyása napirendet első napirendként tárgyaljuk. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: A pályázatokkal kapcsolatos napirend elnapolással nem értek egyet. Nem értem, mi az ami nem felel meg az elvárásoknak. 
Girasek Károly képviselő: Ügyrendi észrevételem van, kérem a polgármester urat, az SZMSZ szerint járjon el. Napirendi indítvánnyal kapcsolatban nincs vita. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Megkérdezem a tisztelt jelenlévőket, hogy kinek van más javaslata. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: A javaslatom, hogy tárgyaljuk a pályázatokkal kapcsolatos napirendet. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Egyébként teljesen egyetértek, napokig dolgoztatták a képviselők a hivatalt, ezért a napirendi pontért, és ezek után most nem akarják tárgyalni, miután 200 millió forintos pályázati nyereményt tartalmaz az anyag. Erről szól ez a történet. Egyetértek azzal, hogy vita nélkül kell dönteni, de ezen eleget dolgozott nagyon sok ember, és Önök most ezek után nem akarják tárgyalni.
Javasolom azt, hogy első napirendi pontként tárgyaljuk a Temető parcellázási tervet. Megállapítom, hogy a javaslatot 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a képviselő-testület. 
Mocsári Gergely képviselő: Ne vegyük le indokolás nélkül napirendről a pályázatokkal kapcsolatos témát. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Év elején a testület döntött arról, hogy mi kerüljön a munkatervbe. Most elkészült az Önök kérésére az előterjesztés. Önöknek nem tetszik a címe, ezért ne tárgyaljuk. Természetesen Önök szavaznak, és ezt tudomásul fogja mindenki venni. De nagyon sok munka, közel 200 millió forintos pályázati nyereség fekszik azon a táblázaton.
dr. Szájbely Ernő képviselő: A részleteket hagyjuk polgármester úr, mert ez már megint a kampánynak a része. Nem kell azt hangsúlyozni, hogy 200 millió forint van rajta, amikor nem is tudjuk, hogy tárgyaljuk-e. Egyébként nincs rajta 200 millió, hanem 185 millió forint, és olyan tételekből, aminek semmi köze az önkormányzat fejlesztési pályázataihoz. Vagy tartsuk be az SZMSZ-t, és ne nyissunk vitát, de akkor ez rád is vonatkozik polgármester úr, és minden más képviselőre. A Pénzügyi Bizottságnak van egy javaslata, ehhez képest alpolgármester úr sem javasolhat mást. Ez a tárgyalási módszer nem jó, hogy egyesek beszélhetnek, a másik meg nem. Ha vita van, az legyen az, de ha nincs, akkor senkinek ne legyen vita. 
dr. Tóth Mária képviselő: Úgy gondolom én is, hogy az SZMSZ-t be kell tartani nekem is, és dr. Szájbely Ernőnek is. Ebben az ügyben ő beszélt most a legtöbbet. Egyébként még egy mondat, ha már a számokról van szó. Megint az a baj, hogy ezeket a számokat esetleg a város megismerné, és a hozzá kapcsolódó tényeket. Ezt akarják megakadályozni. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Nem fogjuk megakadályozni, mert szeptemberben, vagy az augusztusi ülésen vissza fog a téma kerülni. 
Girasek Károly képviselő: Majnik képviselő úr elmondta, azért kezdeményezik a napirendről történő levételt, mert a polgármestert kötelezte a testület, hogy állítson össze egy tájékoztatót, ami nem felel meg a címnek, és a leírt tartalomnak. Nem kell hamis számokat mondani, hogy ennyi és annyi van rajta, mert nincs rajta semmi, nincs rajta amit kértünk. Leírsz egy fél oldalon szöveget, nem fejlesztéssel kapcsolatban.
Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi Bizottság mikor meglátta az előterjesztést, egyszerűen levetette napirendről. Ebben az előterjesztésben pályázatok vannak, pályázatokon nyert összegek. Túl jól sikerült az előterjesztés. Aki egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával, hogy vegyük le napirendről a pályázati eredményesség című napirendet, az most szavazzon. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadta a Pénzügyi Bizottság javaslatát, miszerint a pályázattal kapcsolatos napirend elnapolásra kerül. 

Az alábbi javaslatot teszem a mai képviselő-testületi ülés napirendjeire, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadott, és az alábbiak szerint tárgyal. 
 

 
Napirend
Előterjesztő
1./ Temető parcellázási terv jóváhagyása Bulejka András főmunkatárs
2./ 2006. évi költségvetés módosítása Mezőfi Zoltán polgármester
3./ Beszámoló a Közoktatási Közalapítványban végzett tevékenységről Mocsári Gergely delegált tag
4./ Tanulócsoport összevonás lehetősége Holman Ferenc iskolaigazgató
5./ 2006. évi munkaterv kiegészítése Mezőfi Zoltán polgármester
6./ Belterületi utak felújítási lehetőségének vizsgálata Mezőfi Zoltán polgármester
7./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról Mezőfi Zoltán polgármester
8./ Egyebek

1./ Temető parcellázási terv jóváhagyása
Előterjesztő: Bulejka András főmunkatárs 
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: A Településfejlesztési Bizottság a májusi ülésén tárgyalta a témát tudva, hogy feladata a bizottságnak, hogy javasolja-e az anyagot megtárgyalásra a képviselő-testületnek. A bizottság javasolja a terv testületi ülés elé kerülését. A Regionál Kft-t bízta meg ezzel a feladattal a képviselő-testület. A sírkert jelenlegi helyzetének felülvizsgálata, illetőleg ehhez kapcsolódóan új parcellázási terv készítése volt a feladat. Ugyanis az 1980-ban készült parcellázási terv nem felel már meg a követelményeknek. Egyrészt abból kifolyólag azért, mert nem úgy történnek a temetkezések, ahogy az le van írva, másrészt a terepviszonyokból következően sem lehetett betartani a szabályozást. Gondolni kell a jövőre középtávon, hosszútávon. Új lehetőségek feltárása szükséges. A megbízás szólt arra, hogy hol és mennyi sírhely áll még rendelkezésre, az eddiginél változatosabb temetési módozatokra kellett választ keresni. A terv, illetve műszaki leírás mindent tartalmaz, amivel a tervező Kft-t megbíztuk. Vizsgálja a jelenlegi sírkertben a lehetőségeket, a jelenlegi 610 sírhely mellett közel 150 temetkezési helyre van lehetőség. Ugyanakkor a jelenlegi területen kialakításra kerülhet urnafal, és díszsírhely is. Foglalkozik a terv azzal is, hogy középtávon is meghatározza az újabb temetkezési lehetőségeket. A bizottság javasolja, hogy a testület a határozati javaslat szerint fogja el a tervet.
dr. Katona Ernő alpolgármester: Ha most a terv elfogadásra kerül, mikortól indulhat annak végrehajtása? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Úgy szerepel a határozati javaslatban, hogy folyamatos a feladat végrehajtása. Javaslom, hogy kérjünk be ajánlatokat az urnafal építésére, és mihamarabb oldjuk meg. 
Kapecska Ferencné jegyző: A mai ülésen a napirend címéből is kiderül, hogy a parcellázási terv jóváhagyása szerepel. A Településfejlesztési bizottság megtárgyalta az anyagot. Természetesen ez megfelelő keretekre ad a továbbiakban a temető működtetésére, üzemeltetésére, és meghatározza azokat a feladatokat is, amiket az önkormányzatnak anyagi függvényében meg kell oldani. Hogy mikortól fog megvalósulni, a határozati javaslat első pontja, miszerint kizárólag a parcellázási tervben foglaltak szerint lehet megoldani a sírhelyeket, ez július 15-től folyamatosan kell, hogy biztosítva legyen. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2006. évi költségvetése 60 millió forint hiányt tartalmaz, és az ez évi költségvetésben nem került ütemezésre a polgármester úr által most felvetett urnafal építése, én úgy gondolom, hogy nem a mai testületi ülés anyaga kell, hogy legyen. A határozati javaslat szintén tartalmazza azt, hogy a megoldandó feladatokat, folyamatosan, az anyagi helyzet függvényében kell, hogy megoldjuk. Ezek üteméről a fedezet biztosítása mellett a képviselő-testület dönt. Ezt követően lehet árajánlat kéréséről szó. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: A kérdésem arra vonatkozott, hogy volt már egy lakossági kezdeményezés, ami esetleg felvállalta volna az urnafal építését is. Ennek akadálya volt, hogy nem volt megfelelő parcellázási terv. Tehát innentől kezdve, július 15-től erre a fajta kezdeményezésre, ennek a tervnek az ismeretében van-e lehetőség?
Kapecska Ferencné jegyző: Ha a fedezet rendelkezésre áll, és támogatja a testület, akkor igen. 
Mocsári Gergely képviselő: Ennek előfeltételei vannak, a feltételek megteremtése az első, utána az urnafal építése. Ne hogy abba a hibába essünk, hogy most előreszaladunk. Ennél azért összetettebb ez a kérdés.
Girasek Károly képviselő: A terv tartalmazza az ütemezést. Ezzel a tervvel az áldatlan állapotok megszűnnek. Jelentős állomás ez. Azt furcsállom, hogy miért nincs most itt a temető gondnok? Ez a terv július 15-től kezdve ránézve kötelező lesz. A temető kapujára ki kell függeszteni a parcellázási tervet. Vannak kötelezettségei. Az anyag is rögzíti, hogy az eddigiek során össze-vissza temetkeztek, figyelmen kívül hagyták az akkori terveket is. Erre a mai napon pontot kell tenni. A temető jelenlegi területén egyéni sírhely teremtődik. Én is szorgalmaztam, hogy legyen urnafal. A régi sírköveket, jelenlegi helyzetet dokumentálni kell, és emléksort lehet kialakítani belőlük. A temető előnye, hogy lombos, fás. Ez megőrzendő. El lehetne kezdeni, a ravatalozó elé egy előtetőt készíttetni. Miért nem hozott a polgármester úr ide egy konkrét javaslatot? A terv jóváhagyásával, annak betartásával egy rendezettebb, mindenki számára megnyugtatóbb helyzet alakulhat ki. Ez a terv a szóró parcella helyét is tartalmazza. A véleményem, hogy a terv alapos munka, iránymutatás a jövőre nézve. Az elfogadást követően a terv legyen betartva. Az ősszel tárgyalandó rendeletnél még konkrétabbá lehet tenni a dolgokat. 
Patterman Józsefné képviselő: Mindenkit érzékenyen érinti a temető ügye. Amit a tervezőktől kértünk, azt teljesítették. Ez a parcellázási terv annyit ér, amennyit sikerül belőle megvalósítani. Eddig is volt temető bővítés úgy, hogy a ravatalozó mögött rámutattak, hogy ez a terület az, ahová lehet temetkezni. Nem voltak a sírhelyek megjelölve. Érvényes rendeletünk van jelenleg is, és szabad sírhelyek is. Mégis minden szervezetlenül történt, a gondnok azt csinált amit akart. Ami ebben a legszomorúbb, hogy a jegyző, aki a törvényesség őre, nem figyelt oda a rendelet betartására. Mindent el fogok követni a temetkezésről szóló rendelet betartására. Rendnek, tisztaságnak, és kulturált környezetnek kell lenni. Ebben kérem a képviselő társaim támogatását. 
Jávorka János képviselő: Azzal kezdeném, hogy nem lenne jó, ha a kordé megelőzné a szamarat. Nem ötletszerűen kell cselekedni. Tervszerűen kell felépíteni a dolgot. Lépésről lépésre lehet majd megvalósítani a tervben szereplő dolgokat. Az új terv az ellentmondásokat feloldja, rendezi, a mai kornak megfelelően. Köszönöm a tervezők precíz munkáját. Elfogadásra javasolom a parcellázási tervet. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm én is a tervezők munkáját. Kiegészítő javaslatom elfogadását kérem, miszerint a testület kérjen árajánlatokat az urnafal megépítésére, ez nem kerül pénzbe. Az urnafal égetően fontos feladat, konkrét felajánlás is volt már vállalkozó, tervező, adományozó részéről. Kérem fogadják el, hogy kérjünk ajánlatokat, nem előzzük meg ezzel a kordéval a szamarat, hanem megyünk előre az idővel.
Kapecska Ferencné jegyző: Ma a parcellázási terv jóváhagyása van napirenden, ahhoz hogy árajánlatot kérjünk, nem jelent kötelezettséget vállalást. Az árajánlat bekérést testületi döntés nélkül is megtehetjük, az árajánlat alapján lehet előterjesztést készíteni, és a testület elé terjeszteni. Ez alapján mondhat a testület igent, vagy nemet. 
Girasek Károly képviselő: Az elmúlt négy évben számtalanszor fordult elő olyan patt helyzet, hogy más napirend tárgyalásakor polgármester úr bedob egy mondatot, a testület jóhiszeműen megszavazza azt, és bizottság előtte nem is tárgyalta. Volt olyan, hogy megszavaztunk valamit, és mást írtunk le a határozatban, lásd középiskola indítása. Nem mi gátoljuk a döntést, az gátolja, aki nem hozza ide az előterjesztést. Le kell írni, bizottság megvitatja, utána dönthetünk. Ez a jelenlegi nem kiegészítő javaslat polgármester úr. Ez ennek nem része. Kérem, hogy ezek a rögtönzések szűnjenek meg. Ez félretájékoztatás a lakosság irányába is. A jegyző asszony is elmondta, hogy ajánlatot kérni lehet. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem volt félrevezető a szándék. Az ügy fontosságára tekintettel kérem, hogy a közeli jövőben, akár a következő ülésen tárgyalja a képviselő testület, ha már milliós nagyságrendben elkészült a temető parcellázási terv. Az embereket nem az érdekli, mennyibe került a parcellázási terv, hanem hogy miért nincs urnafal. 
Szarvas Béla Regionál Tervező Kft. képviselője: Köszönöm, hogy a tervet a képviselő-testület elismeri. A tervnek összefüggései vannak. Az urnafal összefügg azzal, hogy a teret bővíteni kell. Ha a kerítés támfalat megépítik, akkor lehet bővíteni a díszsírhely miatt a helyet. Összefüggnek a dolgok egymással, ez fontos. Erős kaptató vezet a ravatalozó felé. Idős emberek alig tudnak már ősszel közlekedni. Olyan javaslatokat tettünk, hogy a temetőt lehessen használni. Olyan urnafalra kellene gondolni, ahol elhelyezhető gyertyaégető hely, és a koszorúnak is hely. Ez építési engedély köteles. 
Patterman Józsefné képviselő: Nem pénzkérdés pár pad elhelyezése. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a temető parcellázási terv jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 58/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temető – Regionál Tervező és Fővállalkozó Kft. által elkészített – Msz.: T-736/2005. számú parcellázási tervét jóváhagyja. 
1.) A sírhelyeket kizárólag a parcellázási tervben foglaltak szerint lehet kialakítani.
2.) A parcellázási terv vonatkozó előírásainak figyelembe vételével a temetőről és temetkezés rendjéről szóló módosított 16/2000. (X.30.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatát és kiegészítését elő kell készíteni.
3.) A közlekedés és infrastruktúra terv szerinti biztosítása érdekében az önkormányzat anyagi lehetőségének függvényében a költségvetésben ütemezni kell a feladatok folyamatos megoldását. A kivitelezésre kerülő feladatokat a képviselő-testület évente határozza meg és annak fedezetét a költségvetésben biztosítja.
Határidő: 1.) 2006. július 15-től folyamatosan
2.) 2006. november 15.
3.) szöveg szerint
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester
Kapecska Ferencné jegyző
Hajnis Imre temetőgondnok

2./ 2006. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester


Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság vita nélkül egyhangúlag a rendelet elfogadását javasolja.
Patterman Józsefné képviselő: Az 5. sz. melléklet tartalmazza a játszóteret, ez melyikre vonatkozik, várható-e ez évben?
Kapecska Ferencné jegyző: A 2006. évi költségvetés elfogadásakor került be ez a tétel. Az Ady utcai játszótervre vonatkozik, mely terveztetés társadalmi munkában folyamatban van. Várjuk a pályázati lehetőségeket is, az engedély még nem került kiadásra. Ez változást nem jelent, mert az eredeti költségvetésben is szerepel. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a 2006. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét. 


3./ Beszámoló a Közoktatási Közalapítványban végzett tevékenységről
Előterjesztő: Mocsári Gergely delegált tag
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A bizottság június 27-i ülésén tárgyalta a témát, 7-en voltunk jelen. A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 1997-ben jött létre, melyhez Rétság város 1999-ben csatlakozott. Ezzel jogosulttá vált egy főt delegálni az alapítványi kuratóriumba. A városi önkormányzat képviselő-testülete Mocsári urat bízta meg ezzel a feladattal. A kuratórium évente pályázatot ír ki, megjelölve a témaköröket, pályázható keretet, pályázati feltételeket, határidőket, és elbírálja a beérkezett pályázatokat. Az anyag mellékleteként van egy táblázat, amelyben fel van tüntetve, hogy milyen összegeket sikerült nyerni. A rétsági általános iskola 8 év alatt összesen 3.339.000 Ft-ot, az óvoda 1.860.000 Ft-ot, és az önkormányzat 5.150.000 Ft-ot nyert a különböző pályázatokon 1998. és 2005. között. Kérdés hangzott el azzal kapcsolatban, hogy mi lesz az alapítvány jövője, mik a kilátások. A válasz, hogy az alapítvány jövője eléggé bizonytalan, a támogatások valószínűleg csökkennek, és új vonásként belép a közalapítványon keresztül a kistérségi társulások támogatása is. A vélemény egyöntetű volt, hogy jó döntés volt annak idején az alapítványhoz való csatlakozás, és jó volt a személyi döntés is, amikor Mocsári Gergelyt bízta meg az önkormányzat a feladattal. Az ülésre meghívtuk az általános iskola és óvoda vezetőjét, akik egyöntetűen jónak ítélték az együttműködést a kuratóriumban tevékenykedő Mocsári úrral. A tájékoztatás és a pályázatok ismertetése egyformán megtörténik, illetve segítséget nyújt az elszámolások összeállításánál is. Mocsári úr elmondta, hogy a közös munka hozhat eredményt, ezt ebben az esetben sikerült a két intézménnyel megvalósítani. A bizottsági ülésen ismertetésre került még egy levél, amit a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriumának elnöke írt, az önkormányzat jegyző asszonya részére, ebben értékeli Mocsári úr kiemelkedő tevékenységét. Végül a beszámolót a bizottság egyhangú szavazással elfogadásra javasolja.
Patterman Józsefné képviselő: A tájékoztató mellékleteként egy pályázati felhívás van, élt-e valamelyik oktatási intézmény a pályázati lehetőséggel?
Mocsári Gergely delegált tag: A kuratóriumi tagok még nem kapták meg, erre az intézményvezetők tudják megadni a választ. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az óvoda részéről két pályázat fog a holnapi nap postára kerülni. 
Holman Ferenc iskolaigazgató: Az iskola részéről most nincs pályázat.
Havas Vilmosné képviselő: Jó döntés volt a közalapítványba történő belépés, 500 eFt-tal léptünk be, de az alapítvány megszűnésekor ezt vissza is fogjuk kapni, és közel 10 millió forintot nyertünk. A kezdeti nehézségek után jól össze tudtak az intézmények dolgozni Mocsári úrral. Köszönöm az intézményeknek a pályázatokban való részvételt, és Mocsári úrnak a segítséget, a munkát. 
Jávorka János képviselő: Nem elég egy pályázatot észrevenni, elkészíteni, azt menedzselni, korrekt módon kezelni is kell. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Megköszönve Mocsári úr tevékenységét, szavazásra teszem fel a Közoktatási Közalapítványban végzett tevékenységről szóló beszámolót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 59/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közoktatási Közalapítványban végzett tevékenységről szóló beszámolót, azt elfogadja. 
Megállapítja, hogy a Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumába delegált Mocsári Gergely képviselő megbízatásának megfelelően, színvonalasan, az oktatási intézmények érdekinek képviseletével látta el feladatait. 
A képviselő-testület az eddig végzett munkájáért köszönetét fejezi ki. Felkéri, hogy a továbbiakban is hasonló színvonalon lássa el a képviseletet. 
Határidő: folyamatos
Felelős: Mocsári Gergely képviselő

4./ Tanulócsoport összevonás lehetősége
Előterjesztő: Holman Ferenc iskolaigazgató
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: Szintén a keddi ülésünkön tárgyaltuk a témát, az általános iskola igazgatója tájékoztatást adott a 2006-2007. évben induló tanulócsoportok számáról, azok létszámáról, és kérte ezeknek a jóváhagyását. A két osztályt alacsony létszáma (14-14 tanuló) az érvényes előírások szerint össze lehet vonni. Az iskola azt kéri, hogy az önkormányzat engedélyezze ebben az esetben a két külön osztály indítását, annál is inkább, mert a következő tanévben más községekből, elsősorban Tolmácsról várhatóan bejövő tanulók létszáma emelkedni fog. Kérdésként hangzott el, hogy a megadott létszámok mikori állapotot tükröznek. A válasz, hogy a június 21-i állapot szerinti az adat. Elhangzott véleményként, hogy elég sok a bizonytalanság az oktatás területén is, a kötelező óraszámok emelésétől kezdve, a finanszírozásig sok a kérdőjel. Változások várhatók. Elhangzott, hogy eléggé bizonytalanná válik a jövőben több környékbeli kis település iskolájának a megmaradása. Ha bekövetkeznének esetleges iskolabezárások a környéken, akkor az itteni létszámok lehet, hogy tovább növekedni fognak. A jelenlegi létszámokkal nehéz lesz a következő tanévben a megemelt óraszámok kiadása az iskolában. Pedagógusok létszáma valószínűleg csökkenni fog. Az anyag tartalmazza, hogy valószínűleg a szerződéses kollégákat érinti ez. Vélemény volt, hogy az iskolának is át kell gondolnia több mindent. Az új koncepció alapján valószínű, hogy megszűnnek majd az ún. 8 osztályos gimnáziumok. Ez is emelheti a helyi tanuló létszámot. Javaslatként hangzott el, hogy ki kell dolgozni egy olyan koncepciót, amely válaszokat, alternatívákat ad az esetlegesen időközben változó helyzetekben. Az EMOS Bizottság a vita végén a következő álláspontot alakította ki. Figyelembe véve elsősorban az érintett gyermekek érdekeit, továbbá az iskola által felsorakoztatott érveket, és azt a tényt, hogy az előterjesztett tanulócsoport szám nem jár az iskola erre az évre jóváhagyott költségvetéséhez képest plussz kiadással, ajánlja a képviselő-testületnek, hogy engedélyezze a tanulócsoportok indítását, azaz a két negyedikes osztály is külön osztályként kezdhesse el a következő tanévet. Ugyanakkor a bizottság reményét fejezi ki, hogy ebben a létszámban a tanév kezdetén már újabb csökkenés nem következik be, ha ez mégis úgy lenne, akkor át kellene gondolni még egyszer ezt a kérdést. Jelen pillanatban a bizottság támogatja az iskola kérését.
Havas Vilmosné képviselő: Van egy gyerek érdek, van egy önkormányzati érdek, van egy pénzügyi helyzet. Nekem mindig is első volt a gyerek érdek, ezért a magam részéről támogatom, hogy a gyerekek maradjanak a saját osztályukban. Létrejöttek gyerek közösségek, szülői közösségek, és ezek a közösségek alkotják majd Rétság közösségét is. Felmerültek problémák, összehasonlítások a régi osztálylétszámokkal kapcsolatban. Régen előfordult, hogy közel 40-es létszám volt, de nem célszerű összehasonlítani, hiszen a mostani gyerek-anyag egészen más, mint régen volt. Könnyebben kezelhető gyerekek voltak régen. Kérem az iskolát, próbáljon meg olyan takarékossági elemeket beépíteni, amik esetleg a következő évi költségvetésnél a plusz kiadásokat csökkentheti. A szülők körében tájékoztatást kell adni, és annak kell örülni, ha jönne még gyerek ehhez a létszámhoz. 
Girasek Károly képviselő: Javasolom, hogy maradjon meg a két osztály. Mindemellett különféle érdekek fogalmazódtak meg a bizottsági ülésen. Kétségtelen, hogy ma teljesen törvényes lenne az osztály összevonása, és működő képes is. A gyerekek érdeke mégis azt kívánja, hogy két külön osztályban tanulhassanak. Az intézménynek is kell abban gondolkodnia, hogyan tudja tehermentesíteni az önkormányzatot. Oktatásfejlesztési koncepció van, bár előírtuk, hogy újra kell tárgyalni. Nem került napirendre, amit én sajnálok, és sürgetem, hogy minél előbb kerüljön erre sor. Magam is megszavazom ezt a variációt, mert bízom benne, hogy Rétság központi szerepe erősödik, és ennek kapcsán növekedik a tanulólétszám. 
Mocsári Gergely képviselő: Erre a létszámra a törvény is-is megoldást javasol. Fel tudja-e vállalni az önkormányzat a finanszírozást? Ha igen, semmi kétség, hogy azt a formát kell választani, ami a gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak, és a településnek előnyös. A szakmai vonatkozás pedig az, hogy ez az a létszám, ami egyértelmű, hogy bontott osztályban tud eredményesen működni. Szeretném azt erősíteni, hogy az iskola is, átérezve a döntés pozitívumát, keresse a lehetőségeket, még szervezeti vonatkozásban is. Támogatom az iskola kérését. 
Majnik László képviselő: A pénzügyi dolgok mindig szorítanak. Gyerekekkel kapcsolatban viszont nincs áldozat. De ha így fogalmaznánk, akkor sem lenne az sohasem sok. Úgy tudom, hogy két külön tanterv szerint tanultak eddig. Ebből is lehetnének problémák. Mindenképpen támogatom az iskola kérését. 
Patterman Józsefné képviselő: Támogatom, hogy a 4/A és 4/B osztály továbbra is önálló két osztály legyen. Spórolni a gyerekeken nem szabad. Takarékoskodni más területen kell. Remélem, hogy a létszám nem kevesebb, hanem több lesz. A mai gyerekek nehezebben kezelhetőek. A rétsági pedagógusok jól felkészültek. Próbáljanak olyan propagandát kifejteni a környező településeken, hogy a gyerekek idejöjjenek tanulni. További jó munkát kívánok.
dr. Tóth Mária képviselő: Azt hittem nem jól hallok, amikor itt áldozatvállalásról beszélt előttem az egyik képviselő társam. Azt mondom, felesleges pénzkidobás van pl. a művelődési ház költségeire gondolva. Csodálkoztam, amikor elhangzott, hogy van egy gyerek érdek, meg van egy önkormányzati érdek. Nem külön kezelendőek, mert ennek a kettőnek egybe kell esni. Ez jó a gyerekeknek, tanároknak, szülőknek, az egész lakosságának. Támogatom, hogy két osztály maradjon.
Jávorka János képviselő: Örülök, hogy a vélemények azt erősítik, hogy a két osztály maradjon önálló. Több szülővel beszéltem én is, az ő kérésük is az, hogy két külön osztály maradhasson, természetesen támogatom az iskola kérését. 
dr. Szabó Mariann képviselő: Én is támogatom, hogy a két negyedik osztály külön-külön legyen. Meggyőződésem, hogy a két osztály kimagasló eredményeket lesz képes így produkálni. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Érezni lehetett az előterjesztésben az aggodalmat, érezni lehetett a szülők részéről, és az aggodalom a bizottság munkájában is érződött. A bizottság javaslata jó, azt támogatom.
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Örülök, hogy a testület a bizottság álláspontjával egyetért. Támogatom az iskola kérését.
Mezőfi Zoltán polgármester: Látom az egyetértést a témában. Szavazásra teszem fel a bizottsági javaslatot, miszerint a 4. évfolyam ne kerüljön összevonásra, továbbra is a 4/A és 4/B. osztály működjön. A javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát. 60/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 4. évfolyamot érintő tanulócsoport összevonás lehetőségére vonatkozó előterjesztést.
Hozzájárul, hogy a 2006/2007. tanév 4. évfolyamára beiratkozott összesen 28 fő, oktatása továbbra is két tanulócsoportban történjen.
Felkéri az iskola igazgatóját, hogy a tanulólétszám, illetve a 4. évfolyam tanulólétszámának megtartása és növelése érdekében a lehetséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Holman Ferenc iskola igazgató

5./ 2006. évi munkaterv kiegészítése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság – az egyes módosításokat a helyén indokolva – az alábbi javaslatot terjeszti a testület elé:
Július hó: 
1.) Helyi választási Bizottság megválasztása  szükséges és fontos napirend, javasoljuk
2.) Laktanya hasznosítási pályázat kiírás Nem javasoljuk, mert ahhoz, hogy döntést hozhassunk, először az elkészült hatalmas anyagot át kell tanulmányozni, abból koncepciót kell kialakítani és bármilyen pályáztatás csak ezután következhet. Augusztusi tárgyalását javasoljuk
Augusztus hó:
2.) Településrendezési terv felülvizsgálat miután augusztus 15.-ig készül el, szükségszerű a megtárgyalása
3.) Laktanya hasznosítás lehetőségei című napirend tárgyalását ide javasoljuk áttenni; ez időpontig a képviselők át tudják tanulmányozni és a hasznosítás lehetőségeiről alapos előterjesztés készülhet, amely alapja lehet a pályázati kiírásoknak.
4.) Önkormányzat által benyújtott fejlesztési pályázatok eredményessége című napirendet erre az ülésre javasoljuk elnapolni, hangsúlyozva, hogy az ÖNKORMÁNYZAT pályázatairól legyen szó, nem az intézményekéről.
5.) Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv felülvizsgálata című napirendet a szeptemberi tárgyalás helyett ez időpontra javasoljuk áttenni; ezzel kapcsolatban hosszas vita folyt arról, hogy még korábban kellene tárgyalni, az évindítás miatt; azonban ez a témakör az évindításra nincs hatással, azzal nem függ össze, ezért az augusztusi tárgyalását javasoljuk
Szeptember hó:
időpontját javasoljuk szeptember 14-re meghatározni, mivel a szeptember, különösen a második fele már javában a kampányról szól, nem valószínű, hogy érdemi ülést tudnánk tartani;

dr. Katona Ernő alpolgármester: Laktanya hasznosítás ügyében, ha érdeklődő van menet közben is működhet az ad-hoc bizottság. Ne álljunk le a dologgal. Még az is elképzelhető, hogy rendkívüli testületi ülést hozunk össze, ha komoly érdeklődő lesz. 
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Természetesen ha érdeklődő van, tárgyalni kell vele. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ma három ajánlat érkezett, most osztanám ki a képviselőknek. Arra sarkallnám a képviselőket, hogy ne üljünk a témán augusztus 31-ig. Nyáron sem áll meg az élet, azért veszi fel a polgármester és a képviselők a tiszteletdíjukat, ha fontos, fordulópontot ígérő probléma van, akkor össze fog ülni a képviselő-testület. Az érdeklődések tükrében úgy látom, hogy össze is fogom hívni a képviselő-testületi ülést júliusban is. Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy Bulejka András úr korrekten elő tudja készíteni egy rövid kivonatban azt a tájékoztatást, ami a laktanya érték- és állapotfelméréséről szól. Nem gondolom, hogy 352 oldal tervrajzot kell olvasni egy képviselőnek. A kivonatot meg fogják kapni. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Elkészült az állapotfelmérés, érdeklődő esetén hozzáférhető-e?
Mezőfi Zoltán polgármester: Az anyag természetesen hozzáférhető.
Girasek Károly képviselő: Fontos, és jó dolognak tartom, hogy a képviselő-testület év közben módosítja a munkatervét. A laktanya hasznosítási javaslatot meg kell ismerni, nem tudni, egyezik-e az igényekkel. El kell olvasni, hogy tudjuk, mit tartalmaz. Négy évvel ezelőtt ciklusprogram címén már ezt meg kellett volna csinálni. A testület utasítására készült el a koncepció, amiért fizettünk is. Időkésésre hivatkozni nem lehet, mivel már négy éve ezt meg kellett volna csinálni. Tetemes anyagról van szó. A következő ülés 2-3 hét múlva lesz, igen kevés az idő, ekkora anyag megismerésére, és nem is volt ütemezve. Felkészülni, érdemi bizottsági vitákra nem lesz idő. Ad-hoc döntéseket, kiragadott igényeket pedig nem lenne helyes tenni. Nézzük meg alaposan. Kifogásolom, mert amit a polgármester úr most becsatolt, nem ennek a napirendnek a része. Tájékoztatóként máshova kellett volna tenni. Ehhez érdemben hozzá sem lehetne szólni. Kerüljön be ütemezés szerint az önkormányzat fejlesztési pályázatairól szóló napirend. Kérem polgármester úr, hogy mivel a tartalmát a testület annak idején megmondta, a szerint készüljön el a tájékoztató. Legyen benne, hogy milyen pályázati lehetőségek voltak, ebből hányra pályáztunk. Egyetértek azzal, hogy a szeptemberi ülést hozzuk előre, azért is, hogy a hivatali munkatársak leterheltsége nagy lesz. Elfogadásra javasolom a Pénzügyi Bizottság javaslatát a kiegészítésekkel.
dr. Katona Ernő alpolgármester: Laktanya kapcsán aggodalmam van. Javasoltam az Ad-hoc bizottság felállítását, meg is történt, kértem az ad-hoc bizottság tagjait is külön-külön, hogy adott konkrét érdeklődések mentén alakítsuk ki a saját koncepciónkat. Ez nem történt meg. Elkészült ez a nagy ívű munka, attól félek, hogy ez kőbe vésett dolgokat fog eredményezni. El fogunk utasítani dolgokat. Nem feltétlenül kellene nekünk ehhez ragaszkodni. Azért kérdeztem, hogy leáll-e az élet ezzel kapcsolatosan, amíg ezeket a pályázati kiírásokat megcsináljuk. Én most is úgy gondolom, hogy minden érdeklődőt komolyan kell venni, mindenkivel tárgyalni kell. Ez mankó lehet, hogy ilyen drágán egy ilyen tervet csináltattunk. Feltételezem, hogy a tervező szakmai tapasztalata is meg van. De gondolom azt, hogy konkrét javaslat kapcsán, hogy eltérő variációk is léteznek. Ezért most is kérem az ad-hoc bizottságot, hogy bármikor érdeklődő jön, akkor próbáljunk meg érdemben foglalkozni vele, függetlenül, hogy meg van-e a pályázati kiírás, vagy nincs. Lehet, hogy ez hozza meg a várva várt hasznosítást. Az év elején befizettem több, mint 300.000 Ft-ot egy pályázatíró cégnek, aki engem folyamatosan tájékoztat a pályázatokról. Ismerem a saját lehetőségeimet. Nem feltétlenül jelenti, hogy minden pályázatra pályázni kell. Ki kell válogatni, ami esetleges lehetőség lehet nekünk. Miért soroljunk fel minden pályázatot, ami önkormányzattal kapcsolatos. Miért nincs nekünk egy olyan pályázatfigyelőnk, aki konkrétan a mi helyzetünket ismerve, kiválasztja amivel mi tudunk élni. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Mind a két dolog, amit alpolgármester úr említett, kicsit lerágott csont, mert már régóta visszatérő témákról van szó. Két koncepció ütközött mindig is. Volt egy olyan, hogy mindent ad-hoc módon értékesítsünk, és volt egy olyan, hogy próbáljunk egy olyan tervet kérni, ami megjelöli a hasznosítás lehetőségeit, és összefüggéseiben kezeli az egész laktanyát. Ezt az utóbbit fogadta el végül is a testület. Ennek mentén kellene haladnunk. A leírt anyagban nyolc féle lehetőség van. Ennek vannak összefüggései, ebből most nem lehet kiragadni egy épületet és eladni, mert lehet, hogy teljesen felborítja az egészet. Pont ez volt az egésznek a lényege, ezért rendeltük meg az egész hasznosítási javaslatot. A pályázatokkal kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság ilyen javaslatot nem fogalmazott meg, hogy az összes négy év alatt kiírt valamennyi pályázatot kérjük kimutatni, mert ilyet nem is kívánhatunk. Arról volt szó, hogy az önkormányzat által beadott fejlesztési pályázatok, és azok eredményességét. Mi nem azt javasoltuk, hogy mire lehetett volna még pályázni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Részt vettem a Pénzügyi Bizottsági ülésen, és megdöbbenve hallottam azt, hogy a vasúti közmunka program, az sem a mi pályázatunk. Valóban csatoltan vettünk részt benne több településsel, de tíz rétsági családnak szereztünk ezzel, az Önök hozzájárulásával munkahelyet. Ez nagy dolog, az más kérdés, hogy konzorciumban. Ez igenis pályázat, az a címe. A közvilágítási pályázat is pályázat. Én a hivatali dolgozókkal karöltve lefektettem Önök elé egy táblázatot, most azt fogják megszavazni, mit húzzak ki belőle. A laktanya júliusi ütemezett tárgyalása kulcskérdés. A képviselő-testület tagjai érzik annak a súlyát, hogy ha a laktanyával kapcsolatban van ajánlat, vagy kérdés, akkor igenis a képviselő-testület reggel háromkor is össze fog jönni, mert én összehívom. Meg fogják kapni az összefoglaló anyagot, az egész anyag is tetten érhető. 
Girasek Károly képviselő: Polgármester úr azt magyaráztad el, hogy a testület dönthet valamiben, ami rád kötelező, és azt nem fogod betartani. Ugyanis a határozat, a munkaterv rád nézve kötelező. Eddig is az lett volna. Voltak napirendek, amik be voltak ütemezve, és nem készítetted elő. Azt mondta polgármester úr, hiába módosítjuk most a munkatervet, akkor is össze fogsz hívni rendkívüli testületi ülést. Azt nem mondtad, hogy kiküldöd holnapután az anyagot. Csak azt, hogy te összehívod az ülést. Azt mondtad ki, hogy teljesen mindegy mi hogyan döntünk, és mit mikorra ütemezünk, Te ettől el fogsz úgyis térni. Egy polgármesternek az ülések összehívásában sok jogköre van, de arra, hogy ne tartsa be a tervezett munkatervet, és szándékosan szembe meneteljen, arra nincs lehetősége.
Kapecska Ferencné jegyző: A képviselő-testület munkaterve általában az előre ütemezhető napirendeket tartalmazza. Természetes, hogy nem csak ezeket tárgyalja, számtalan dolog jön közben, amit előre ütemezni nem lehet. Az SZMSZ 23. §-a tartalmazza, hogy munkatervben nem szereplő téma felvételéről, annak levételéről a képviselő-testület dönthet. Azért mert nem szerepel a munkatervben, nem jelenti azt, hogy azt a képviselő-testület nem fogja tárgyalni. Akkor eldöntheti a testület, hogy napirendre vesz valamit vagy sem. Semmi akadálya annak, hogy a rendelkezésre álló anyag kiküldésre kerüljön a tervezett ülés előtt. Javaslom, hogy a jövő évre a munkaterv úgy készüljön el, hogy ne csak a napirendnek a címét tartalmazza, hanem a konkrét elvárásokat is, hogy mit tartalmazzon az adott anyag, ugyanis most a munkatervben az önkormányzat pályázatok eredményessége szerepel. Az előterjesztés tartalma nyilvánvaló, hogy kövesse annak címét. Azzal egyetérteni nem tudok, és szerintem nem is így került elfogadásra, hogy minden egyes megjelent pályázat kiírást soroljunk fel. 
Jávorka János képviselő: A laktanya hasznosítással kapcsolatos koncepciót már korábban meg kellett volna csinálnunk. Nem lennénk akkor most a 24. órában. Tűzoltó munkában gyors, látványos eredményt ne akarjunk elérni. Itt megint a kordé le akarja előzni a szamarat. Laktanyával többször is foglalkoztunk, de sajnos vagy napirenden kívül, vagy egyéb kérdések kapcsán. Mi ezt annak idején eladtuk volna 50 millió forintért is, szerencsére nem sikerült. Precíz munkát kell végezni az utolsó előtti percekben is. Alaposan át kell nézni a készült anyagot. A másik kérdés a pályázatokkal kapcsolatos. Az a véleményem, hogy fontos a közmunkaprogram, fontos az ÖNHIKI-s pályázati kérdés, ezek összesen 185 millió forintos összeget tesznek ki. Ez jól hangzik, de véleményem szerint az emberek jelentős részét az is érdekli, hogy ebből mi az, amit különböző fejlesztésekre fordítottunk. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Két mondást is hallottam, a lerágott csont, és a kordé lehagyja a szamarat. A lerágott csont nincs még eléggé lerágva, csak félig. Másoktól várjuk, hogy mondják meg mit csináljunk, és esetleg feltétel nélkül el is fogadjuk. A képviselő-testület, és az ad-hoc bizottság nem tette meg azt, hogy üljünk le, és konkrét ügyek mentén tárgyaljuk meg a dolgokat. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Többször elhangzott hogy a kordé előzi meg a szamarat, ha ez a kordé Rétság városa, akkor tényleg lehet, hogy a szamár meg a képviselő-testület lesz, mert lehet, hogy kielőz bennünket az élet. A három laktanya hasznosításra vonatkozó ajánlatot azért adtam Önöknek, hogy örömünkre kell hogy álljon, hogy rétsági vállalkozók állnak mögötte. Ez nagyon fontos. Halogatunk, és halogatni is fogunk. Az 50 millió forintot azért nem fogadta el a testület, mert hogy nem is adhatta el, mert még nem került le a tulajdoni lapról az elidegenítési tilalom. Addig esetleg bérbe adni lehetett. Elkészült az állapotfelmérés, eddig azért nem, mert okafogyott volt. Most lett igazán aktuális. A képviselő-testület most szavazta meg az összeget, 4 millió forint körüli összeget fizettünk ki ezért az állapot és értékfelmérésért. Ezzel eleget is tettünk a törvényi kötelezettségnek. Közvagyonról van szó, kötelező az érték és állapotfelmérés készíttetése. 
Kapecska Ferencné jegyző: A vagyonrendeletre szeretném felhívni a figyelmet, aminek alapján csak pályázat útján kerülhet sor értékesítésre. De tekintettel arra, hogy a pályázat kiírása további időt igényel, mindenképpen az lenne indokolt, ha minél előbb dönthetne a testület, hogy a kidolgozott javaslatok közül, melyik hasznosításával tudja a legjobb megoldást, és ehhez kapcsolódóan kellene a pályázatot kiírni. 
dr. Tóth Mária képviselő: Amikor kiírtuk a pályázatot a laktanya értékbecslés és hasznosításra akkor elleneztem azt, hogy ennyi pénzt kidobjunk azért, hogy egy cég megmondja, hogy egy-egy épületet, vagy egészét mire tudjuk hasznosítani. Ugyanis majd arra fogjuk hasznosítani, ami a törvényes keretek között lehetséges. Amire érdeklődő, vállalkozó lesz. Milliókat dobtunk ki ezért, azt már meg sem mondom, hogy alapos a gyanúm, hogy miért történt meg ez a négy és fél millió forintos pályázat elfogadása. A kötelező értékbecslést kellett volna csak megejtetnünk. Nem tudom, miről beszélnek azok, akik azt mondják, hogy a 24 óra utolsó percében vagyunk. Az előző képviselő-testület is tehetett volna, a hasznosítás ügyén lépéseket, ugyanis 1996-ban került bezárásra a laktanya. Nem tudom értelmezni, miről folyik a vita. A másik azzal kapcsolatosan, és kérem a jegyző asszony figyelmét, hogy ha jól értettem, hogy az anyagba, ami a pályázat kapcsán készült, betekinthetnek-e az érdeklődők. Természetesen nem tekinthetnek be mindaddig, amíg mi magunk meg nem tárgyaljuk. Hogy tekinthetnének be az iratainkba, amikor még nem döntöttük el, mennyiért adjuk el. Ez fel se merüljön. Pályázatokat be lehet adni, anyagot a pályázók elé akkor lehet adni, amikor mi döntöttünk róla, hogy mi az amit eladunk, és mennyiért. 
Kapecska Ferencné jegyző: A hasznosítási koncepció 8 félét jelöl meg. Ez a befektetők tudomására is hozható véleményem szerint. Ez a része mindenképpen nyilvános. Hogy mit, mennyiért akarunk eladni, azt a képviselő - testület fogja eldönteni. Az árat az értékbecslés alapján határozza meg a képviselő-testület. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Az előző képviselő- testület megtette a legfontosabb lépést, ugyanis ha azt nem tette volna meg, nem lenne most miről beszélgetnünk. A laktanyát jelképes egy forintért megkapta az államtól a város, ez nem mindenhol sikerült, ahol laktanya van. Nem minden település tudta a laktanyáját megszerezni ingyen, egy forintos jelképes összegért. Azt gondolom, hogy le lehet ezt a kérdést bagatelizálni, nekem az a véleményem, hogy ez a laktanya túl nagy érték ahhoz a város számára, hogy ilyen ad-hoc döntésekkel ide-oda kiárusítjuk. Igenis szükség van egy koncepcióra, és ez nem kidobott pénz, szilárd meggyőződésem, hogy ez a pénz meg fog térülni. A nőtlen tisztit később sikerült ingyen megszerezni, és 22 milliót hozott a város kasszájába. Szóval nem érdemes vissza felé mutogatni, mert az a testület ezeket a lépéseket meg tudta tenni. 
Girasek Károly képviselő: A képviselő-testület utasította a polgármestert, hogy készítsen koncepciót, ami nem valósult meg. Ez 2002-ben volt, 2003. év elejére kérte a testület. Ne vezessük félre az állampolgárokat, mert az, hogy a képviselő-testület miért nem csinál koncepciót, nem joga, és nincs rá lehetősége. A benyújtott koncepciót kell a képviselő-testületnek értékelni. 
Mocsári Gergely képviselő: Már messze nem a témáról tárgyalunk. Miért halasztunk még egy hónapot? Júliusban kezdjük meg a lépés sorozatot. Már csak rajtunk múlik, hogy milyen ütemben haladunk.
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az előterjesztett javaslattal szemben a bizottság azt javasolja, hogy a 2. napirendet, a laktanya pályázati kiírást ne tárgyaljuk júliusban.
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra bocsátom a bizottság javaslatát, miszerint a júliusi ülésen ne kerüljön napirendre a laktanya hasznosítási pályázat. A javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az eredetivel előterjesztettel szemben, az augusztus 31-i ülésre javasolja a bizottság, 3. napirendként a laktanya hasznosítás lehetősége című napirendet. 4. napirendként javasoljuk az Önkormányzat által benyújtott fejlesztési pályázatok és azok eredményessége, 5. napirendként javasoljuk a Közoktatási feladat-ellátási intézményhálózat működtetése és fejlesztés felülvizsgálata című témát tárgyalni. 
A bizottság javaslatát a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A következő javaslat, hogy a szeptember havi ülést 14-én tartsuk meg.
A javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a kiegészítésekkel együtt a munkaterv módosításra vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő – testület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 

61/2006. ( VI. 29.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 120/2006. (XII.22.) számú határozatával elfogadott 2006. évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja.
Július hó …. .nap: 1.) Helyi Választási Bizottság megválasztása 
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
Augusztus 31: 2.) napirendként ütemezett Helyi Választási Bizottság megválasztása törlésre kerül.
2.) Településrendezési terv felülvizsgálat 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
3.) Laktanya hasznosítási lehetőségei
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi Pénzügyi és TK Bizottság 
4.) Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv felülvizsgálata
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: EMOS Bizottság 
5.) Önkormányzat által benyújtott fejlesztési pályázatok eredményessége 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
Szeptember 14. a szeptember 28.napjára ütemezett napirendekkel 
November 30. 1.) Temetőről és temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

6./ Belterületi utak felújítási lehetőségének vizsgálata
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottsági vitában az az állásfoglalás alakult ki, hogy egyrészt: szükséges és hasznos, ha ilyen lehetőségeket megvizsgálunk, és van róla felmérésünk. 
Ugyanakkor tudjuk, hogy van 67 milliós hiányunk és van egy kb. 130 milliós fedezet nélküli feladat rangsorunk, amit azért be kellene tartani. Ezek az utak ebben nincsenek benne, viszont például első helyen szerepel a Jászteleki út! 
Nem tagadva azt, hogy természetesen ezek az utak, parkolók is fontosak és felújításra szorulnak, forrás, fedezet híján nem valósíthatók meg. Ugyanis a hiányt ezek csak tovább növelnék. mert csak hitelből lennének megvalósíthatók. Nem beszélve arról, hogy ennyi összegből pályázat keretében akár háromszor ennyi is megvalósítható lenne, ha ezt önerőként vennénk figyelembe. Erre lenne értelme hitelt igénybe venni.
A fizetési könnyítés végeredményben nem könnyítés, mert a januári kötelezettség is az ez évi költségvetést terhelné. 
Az is elhangzott, hogy a rendeleteinket is be kell tartani, pl. ha közbeszerzési eljárás alá tartozik valamilyen beruházás, illetve a pályáztatással kapcsolatban.
Ezen indokok alapján a bizottság 5 igen és 1 ellenszavazattal a “B” változat elfogadását javasolja, miszerint jelenleg nem, de a későbbiek folyamán a pályázati lehetőségek ismeretében dönt az útfelújításokról.
Mocsári Gergely képviselő: Vannak kész programok, az az összeg az önrészt fedezhetné? 
Kapecska Ferencné jegyző: A költségvetésben nincsenek megtervezve, és nem szerepel a fedezet nélküli feladatok rangsorában sem. Ha egy jó pályázati kiírás van, akkor érdemes, akár hitel felvételt is eszközölni, hogy a saját erő biztosítva legyen. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Erre találták fel a hitelt. Hadd segítsek Önöknek. Van egy javaslatom, bízzák meg a polgármestert azzal, hogy járjon el az ajánlattevőknél, hogy milyen kamatmentes egyéb hitel lehetőségei vannak az önkormányzatnak. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy néhány millió forintos hitel, egy évi elhúzása kamatmentesen sok millió forintot jelent ennek a városnak. Nem bankhitelről van szó. Augusztus hónapban szokott a területfejlesztési tanácsnál pályázat megjelenni, a második félévre vonatkozóan. Természetesen ezen részt fogunk venni. A Zrínyi utca engedélyes műszaki dokumentációja már korábban elkészült, kicsi átdolgozással erre a pályázatra is be lehet nyújtani. A mai napot Kerepesen töltöttem a hulladéklerakóval kapcsolatos társulási közgyűlésen. Bók János elnök úr mondta, hogy Rétság város esetében a pályázati önrész, ami 5,7 millió forint, ez tervezve is van a költségvetésben, ennek az 50 %-át megkapjuk. Ez lehetséges forrása lenne a Zrínyi utca felújításának. Továbbá én egy étlapot kívántam Önöknek nyújtani, ebben szerepel a Kossuth utca, Piac tér, Bon-bon előtti parkoló, Zrínyi utca is. 8 millió forint a közbeszerzés határa. Ez egy lehetőség, de szívesen várok más javaslatokat. Én a Zrínyi utcához azért ragaszkodom, mert az nagy forgalmat lebonyolító, belterületi út. Szeretném, ha legalább a Zrínyi utat Önök átgondolják, akár a jövő évi költségvetés terhére, akár úgy hogy a kerepesi hulladéklerakó várható pályázat terhére, akár úgy, hogy a Területfejlesztési Tanácshoz is be fogjuk nyújtani a pályázatunkat. Három lehetőség van előttünk forrásra. Kérem legalább a Zrínyi utcát fogadják el. A Kossuth utcai behajtó több, mint embertelen, de a Zrínyi utcával együtt. 
Girasek Károly képviselő: A Pusztaszántói út elkészült azoknak a vállalkozóknak a közreműködésével, akinek ez érdeke. Az önkormányzatnak egy fillérjébe sem került. Ilyen konstrukciót el tudnék képzelni. Mert azt a megoldást, hogy ugyis van hitelünk, nyugodtan lehet több is, nem tudom támogatni. Vegyük elő a rangsorunkat, és abból az először megoldhatót kell megcsinálni. Mindenre kell pályázni. Az utak karbantartása indokolt, de nem csak ezeké, amit a polgármester úr felsorolt. El tudnék képzelni a Piac téren is vállalkozói összefogást. A Szőlő utca felső végén akkora kátyúk vannak, szinte bele lehet esni. Nógrádi utcában lakóknak is igen fontos a közlekedés. Többféle érdek van. Arra most költeni, hogy egy aszfaltcsíkot húzzunk a Zrínyi utcára (mert a pénz csak erre elé), felesleges. Szélesítésre is szükség van. A karbantartásokat nem odázhatjuk el. Úgy döntöttünk mindannyian, hogy minden beruházást pályáztatás útján alapján fogunk elvégeztetni. Ugyan adtak be ajánlatot, de nem tudni, valaki nem ad-e egy millió forinttal kedvezőbbet. Nem tehetjük meg, hogy a saját határozatainkat nem tartjuk be, márpedig ez az előterjesztés erről szól. Nem kerülhetjük meg a saját pályázati szabályzatunkat. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Mi kértünk ajánlatot, nem tiltja semmi, hogy Girasek úr is kérjen. Hozzál még ötöt ide bátran, csinálunk egy rendkívüli testületi ülést, és áttekintjük, ennek semmi akadálya. Három forrást jelöltem meg, nem mondtam, hogy bármelyik is könnyen elérhető. 
Kapecska Ferencné jegyző: Más irányba megyünk el. A költségvetésben nincs tervezve ezeknek az utaknak a felújítása, tekintettel hogy nincs rá forrás. Ha a képviselő-testület ezzel foglalkozni akar, akkor először arról kell dönteni, hogy x vagy y út felújítását meg akarja-e oldani, vagy nem. Csak pályáztatás után lehet megoldani a feladatot. Azon többen is indulhatnak, és a legkedvezőbb ajánlattevővel lehet a szerződést megkötni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a Pénzügyi Bizottság határozati javaslat “B” változat elfogadására történő javaslatát, amit a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.  62/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zrínyi út és Kossuth út felújítására benyújtott árajánlatokat, és azt nem támogatja. A későbbiek folyamán a pályázati lehetőségek ismeretében dönt az út felújításokról.
Határidő: szöveg szerint
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

7./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt, a tájékoztatót a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

8./ Egyebek
Jávorka János képviselő: A nőtlen tiszti ingatlan értékesítésével kapcsolatos hírek, mint ahogy az ülés elején is hallottuk, nem igazak. Az adóerőképességet nem szabad keverni az ingatlan eladási árával. Kérésem, ha kósza, hibás hírek kapnak szárnyra, akkor inkább mindenki kérdezzen, mielőtt azt még több embernek elmondja. A temető rendezettsége kívánni valót hagy maga után. A fű a felső részen térd fölött ér. Lépni kell a kérdésben. A Jókai utca bal oldalán lakók kaptak felszólító levelet egy a HM által megbízott Kft-től, hogy tartsa magát távol a gyakorló tértől. A lakók csak a kertük végén a füvet vágták le, nem használják a területet. Az önkormányzat tájékoztassa a HM-et, hogy csak erről van szó. Az ideiglenes buszváróval kapcsolatban sok rossz vélemény hangzik el, át kellene jobban gondolni a problémát. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nemcsak a Jókai utcai lakosok kaptak felszólító levelet, hanem még a Szőlő utcában is. Nyugodtan dobják a kukába a lakók a levelet. Buszmegálló ügyében napi egyeztetés van. Ezen a szakaszon igazán jó megoldás nincs az ideiglenes megálló tekintetében. 10-13 nap türelmet kérünk a lakosságtól.
Girasek Károly képviselő: Sok olyan eset van, hogy egyebekben elhangoznak dolgok, és mégsem történik semmi. Már szóvá tettem a Zrínyi utca kresz tábla kérdést, az árok széle bedöntve, nagyparkolóban buszok fordulni nem tudnak. Új dologként hívnám fel a figyelmet a Petrocelli sarkon Megállni tilos tábla eltűnt, kérdés, kell-e az a tábla, ha igen, intézkedni kell. Gálker előtt a rúd ki van törve, patak szélét kikorlátozni. Ezeket észre kellene venni, van rá ember, számon kellene rajta kérni. Nagyparkolóba bejárónál a járdaszigetekben a fű ki vannak száradva. Fák nyesése sem történt meg. Szúnyog és parlagfű irtással foglalkozni kell. A Zrínyi utcai tábla megfordítása szükséges. Konkrét javaslatom a buszmegálló miatt leszűkült a járda, a Takarékszövetkezet sarka előtt kert ágyás járdaszegélyét háromszögben kellene vágni, 27 fok körülibe. Sok ember megkeresett, közfelháborodást okozott a buszmegálló áthelyezése. Kaptak egy levelet, hogy örömmel értesítem, hogy megindult a buszváró építése. Ezt tudták az emberek, nem ez volt a kérdés. De tájékoztatást elegendőt nem kaptak. Tudomásom szerint az eredeti tervben a virágbolt előtt volt kijelölve az ideiglenes buszváró. Végül lekerült a posta alá, ami kicsit megnyugtatóbb. De ki kellett volna nyilazni, mert nem minden vidéki tudja, hol a posta. A VOLÁN talán nem is lett bevonva, legalábbis így hallottam. De az biztos, hogy ő nem javasolt volna ilyet, állítólag a sofőrök sincsenek tájékoztatva. Le van takarva a várakozni tilos tábla. Nem tudom, erre kértek-e engedélyt. Amiben intézkedést kértem, remélem intézkedés történik is.  Mezőfi Zoltán polgármester: Örülök, hogy a nyári szünet idejére lett téve a buszváró építése. A terv szerint valóban a virágbolt elé volt tervezve az ideiglenes buszváró, de ott a legkeskenyebb a hely. Egyszerre akarta a két buszváró öblöt a tervező felújítani. Úgy, hogy a Zulu előtt és virágbolt előtt lett volna a buszváró. Na azt a káoszt tessenek elképzelni. Ez tanulópénz, ugyanis a burkolat felújítás sokkal nagyobb kényelmetlenséget fog okozni. Egyébként kértem a rendőrség aktív segítségét. Még egyszer kérem a lakosság türelmét is. 
Havas Vilmosné képviselő: A rendelet ingyenessé tette a házi szociális gondozást. A gondozottak száma valószínű, hogy nőni fog. Egy gondozó van, arra kellene törekedni, hogy a gondozó feladatát rögzítsük, és azt ismerjék meg a gondozottak is. Sajnos olyan kéréseik is vannak, ami nem a gondozó feladata lenne. Szabályozni kell, mi fér bele a gondozónő feladatkörébe.
dr. Szájbely Ernő képviselő: Valóban élő ez a probléma. A szociális gondozó rendelkezik munkaköri leírással. Új alkalmazott van, lelkiismeretesen meg akar mindenki igényének felelni. A gondozottakkal meg kell értetni, mit kérhetnek a gondozótól. Van aki ötször küldi el egy nap a boltba, cipőt vásároltat vele, és háromszor küldi vissza, mert a nagykorú gyerekének nem tetszik a cipő. Le kell írni, mi az ami az ebédhordásba még belefér, és fontossági sorrendbe kell állítani a gondozottakat, és a fontos elintézni való dolgokat. 
dr. Szabó Mariann képviselő: A gondozónő szakmailag jól felkészült. Több esetben is tapasztaltam. Sajnos visszaélnek a jóindulatával. 
dr. Tóth Mária képviselő: A gondozónőnek van főnöke. A főnökének kell arról gondoskodni, hogy tájékoztassa milyen munkát kell elvégeznie. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy az EMOS bizottság a keddi ülésén még egy harmadik napirendet is tárgyalt. Szóbeli tájékoztatást kértünk az iskola igazgatójától az általános iskola helyiségeinek nyári használatáról. Olyan információk jutottak hozzánk, hogy nyáron az iskola különböző helyiségeit az igazgató nem kívánja biztosítani. A bizottság állásfoglalása, hogy az elmúl években nem volt ebből a dologból probléma. Azok a sportegyesületek, amik teremhez kötöttek, használhatták azt. Véleményként alakult ki, hogy akiknek a felkészülésükhöz szükséges, pl. a tornaterem használata, azok részére az iskola biztosítsa a feltételeket nyáron is, szabályozott formában, törvényes módon. A gyerekeket nem lehet kizárni a lehetőségből, az iskola találjon megnyugtató megoldást. Az augusztusi ülésen az igazgató adjon számot a kérdésről, számoljon be, hogyan tudták rendezni ezt a kérdést. Más téma, a múlt héten keresett meg a helyi mentőállomás vezetője, és a szombati mentős napra adott át meghívókat azzal a kéréssel, hogy adjam őket át a képviselő-testület tagjainak. Érsebészeti szakrendelés beindításának feltételeiről már volt szó. A következő történt az ügyben. Olyan megoldás született, amelyik kicsit faramuci, de végül is a megye megoldotta a kérdést. Június 13-i keltezéssel kapott a balassagyarmati kórház a megyei kórháztól, amiben bejelentette azt, hogy dr. Barta László főjegyző úr a Nógrád Megyei Közgyűlés 33/2006. sz. határozatával Rétság belterületen lévő 395/1 hrsz. ingatlan használatának jogát a Szent Lázár megyei kórház részére átadja. Ez a tüdőgondozó épülete, eddig a balassagyarmati kórház használatában volt, és a megyei közgyűlés tulajdonában. A tulajdon marad, de a használati jogot átadta a megyei kórháznak. Nem kívánják korlátozni az eddigi használatot, de előzetesen egyeztetett módon és időpontban 2006. július 1-től kezdődően, heti két alkalommal a Szent Lázár megyei kórház érsebészeti szakrendelést köteles teljesíteni az ingatlanban. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm az EMOS bizottság együttműködését a tornaterem nyári használatával kapcsolatban.
dr. Tóth Mária képviselő: Nagy öröm, hogy végre rétsági lakos került a gyámhivatalhoz dolgozni. Nagyon örülök, éppen ideje volt, mert a gyámhivatalban hárman dolgoznak főállásban, az egyik bánki, a másik szendehelyi, a harmadik érsekvadkerti. Még akkor is örülök, ha csak helyettesítésről van szó. 
Mocsári Gergely képviselő: A felső iskola bejárati része alá van dúcolva tavasz óta. Úgy gondolom ezt a kérdést szeptemberig meg kell oldani. A középiskola szeptemberben indul. A gyerekek étkeztetésében érintettek vagyunk, a mi konyhánkról lehetne csak megoldani. Ebben tudom, hogy nem nekünk kell tenni az első lépést. Megállapodást kell kötni az ügyben, körül kell járni, milyen állami támogatás illet meg bennünket. 

Több tárgy nem volt, a polgármester megköszönte a munkát, az ülést bezárta.kmft.
Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-