Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18. számú  JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2005. december 22. napján megtartott képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján Mezőfi Zoltán polgármester Kapecska Ferencné jegyző Lichtenberger Edit jegyzőkönyvvezető 8 fő vendég

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket, intézményvezetőket, rétsági polgárokat. Megállapítom, hogy valamennyi képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
Ebben az esztendőben az utolsó munkaterv szerinti testületi ülést tartjuk. Röviden szeretném összefoglalni a 2005-ös esztendőt. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a legnagyobb eredménynek 2005-ben a fokozódó adóprés, és a fokozódó kevésbé finanszírozott állami feladat ellátás tekintetében meg tudtuk őrizni az intézményeink működőképességét. Ez fontos eredmény. A kötelező állami feladatok, oktatás, egészségügy, igazából nincsenek egészen lefinanszírozva. A teljesség igénye nélkül azt gondolom, hogy folytatódott az a tendencia, hogy lehetőségeinkhez képest olyan fejlesztéseket indítottunk el, 2003-ban, 2004-ben és 2005-ben is, amelyek a rétsági polgárok legszélesebb körét érintették. Ilyen volt a közvilágítás felújítása, ilyen volt a teljes körű csatornázás, illetve a meglévő csatornahálózatnak a rekonstrukciója, vagy akár a középiskola indításának lehetősége. Ez utóbbi 2006-ban további feladatokat ad. A képviselő-testület munkájának nyilvánosságát sikerült bővíteni. 15 évvel ezelőtt már útjára indult a rétsági önkormányzat által megalapozott újság, a Hangadó. További bővítés a testületi ülés élőben történő adása. Ilyen a rétsági TV híradó megteremtése, ilyen a jól hozzáférhető internetes honlap és portál. Mintegy 1200 háztartásban elérhető több fórumon is a tájékozódás. 2006-ra is maradtak feladatok. A felújítási és karbantartási rangsort figyelembe véve vannak adósságaink. A feladatterv közös konszenzuson nyugszik.Pl. a Jászteleki út közel 1 km-es szilárd burkolattal történő ellátása, illetve teljes körű vízelvezetésének kezelése. Ez közel 100 millió forintos terhet ró a városra, a források megvizsgálása az év elején megjelenő pályázatok tükrében meg fog kezdődni. Azt biztosan tudhatjuk, hogy a 2006-os év nem lesz könnyű, mint ahogy nem volt könnyű a 2005-ös év sem. Tovább fog fokozódni a kötelező állami feladatellátás, ami eddig is ismerős volt már. Egyet említek, az általános iskola intézmény fenntartás esetében 50 %-ot lesz kénytelen hozzátenni az önkormányzat, miközben kötelező állami feladat ellátásról van szó. Mondhatnám ezt egyéb állami feladat ellátásra is. A rétsági polgárok joggal kérdezhetik majd, hogy hol van a befizetett adóforintjuk, miközben véres verítékkel vállalkozóként azt befizették. Erre sajnos csak azt tudom mondani, hogy a kötelező állami feladat ellátás olyan terheket ró az önkormányzatra, a képviselő-testületre, amely a befizetett adóforintokat az állami kötelező feladat ellátásra fogja irányítani. Azt kérem Önöktől, hogy ne engedjük magunkat összeugrasztani az állam által leadott feladatok kapcsán, az egy településen élő emberek, amennyiben csak lehet, jól tájékoztatva, próbáljanak meg együttműködni a helyben megoldható feladatok érdekében. A megválasztott települési képviselők mandátuma egy településen, egyúttal együttműködésre is kötelezi a megválasztott képviselőt, és természetesen a polgármestert is. Kívánok jó együttműködést a 2006-os esztendőre. Kérem, hogy a település érdekében fejtsék ki a következőkben is munkájukat. 

Napirend előtt:

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Havas Vilmosné Szociális Bizottság Elnöke: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Szociális Bizottság a múlt heti ülésén az év végi maradványból 530 eFt-ot osztott el, az alábbiak szerint. Fontosnak tartottuk, mivel az összeg nem volt túl magas, hogy ezt abszolút rászorultság alapján osszuk szét. Elsősorban az egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató nappali tagozatosokat vettük figyelembe,( akik nem részesülnek a Bursa Hungarica ösztöndíjban) 31 főnek sikerült fejenként 5.000 Ft-ot adni. 101 gyermekes család kapott, ahol három, illetve több gyermeket nevelnek, illetve az egyedül nevelő anyák. 74 felnőtt között az alapvető elosztás elve az volt, hogy a tartós, súlyos betegség, kórházi ápolás, utókezelésekben résztvevők kapjanak. A bizottság tagjainak már egy hónappal a bizottsági ülés előtt feladata volt, hogy felmérjék a rászorultakat. Mindenki egységesen 3.000 Ft-ot kapott. Köszönöm a képviselő-testület nem bizottsági tagjainak azt a bizalmat, amit mindig is éreztünk a munkánk során, és köszönöm a polgármester úrnak is, hogy a három év alatt soha nem szólt bele a munkánkba, soha nem tett saját javaslatot, nem erőltetett ránk semmit, így minden segélyezést a Szociális Bizottság kezdeményezett, és állapított meg. Bízott a polgármester úr a bizottság döntéseiben. A bizottsági munka nem mindig hálás, de úgy érzem, hogy minden bizottsági tag lelkiismeretesen, felkészülten, minden egyes bizottsági ülésre külön felkészülve dolgozott, és mindig határozatképes volt. Ezt a munkát szeretném most itt mindenki előtt megköszönni, és kellemes karácsonyt, boldog új évet kívánni a bizottság minden tagjának. 
Girasek Károly képviselő: Mintegy 200 ember 530 eFt-ot kapott, plussz még a Bursa Hungarica támogatás, azt gondolom, hogy jól mutatja, hogy jelentős tömegeknek igyekszik támogatást adni az Önkormányzat, a törvényes lehetőségein belül. A másik téma, a 109/2005. számú határozattal kapcsolatban kérdezném, mivel a Rákóczi út 51. sz. üzletre pályázó nem volt, most mi van? Tovább kellene lépni az ügyben. Ha napirendre kerül, lesz véleménye.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatos beszámolót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. 
2./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: December 16-ai Tredegárral történt tárgyalás után az 1.200.000 Ft támogatás hogyan lett elosztva? 
Girasek Károly képviselő: A középiskolával kapcsolatban december 6-án a rendkívüli ülésen a szerződés elfogadásra került, elfogadtunk egy alaposan kijavított szerződést, amit a mai napig nem láttunk végleges formájában. Kérdésem, azért kellett-e sürgetni és december 6-ra emiatt rendkívüli ülést összehívni, mert a polgármester úr és a szervezők nagy erővel szerveztek december 9-re egy szülői összevont értekezletet, és akkor már jogosan, a megkötött szerződés birtokában nyilatkozhassanak? Kérdésem, hogy a polgármester úr miért nem tájékoztatott erről bennünket, mert ha olyan fontosnak tartja a középiskolát, akkor erről tájékoztatnia kellene. Milyen részvétellel zajlott a szülői értekezlet, hányan vettek azon részt, és hányan közölték, hogy ide jelentkeznek? 
Mocsári Gergely képviselő: A TDK létszámleépítéssel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a polgármester úrral folyatatott beszélgetés során merült fel, hogy lehetőleg ne rétságiakat küldjenek el, mégis 16 rétsági bocsátanak el. Ezt tényként kell kezelni?
dr. Tóth Mária képviselő: A TDK-ban van–e még rétsági, van-e arról tudomásunk, hogy hány fő, és milyen beosztásban dolgozik?
Mezőfi Zoltán polgármester: Tredegár támogatással kapcsolatban, nem ismert, hogy az 1.200.000 Ft átutalása az idén megtörténik-e. Két szempontot vettek figyelembe a Tredegár vezetői, gyerekekkel, gyerek programokkal összefüggő alapítványi tevékenység elsősorban, másodsorban tűzvédelemmel kapcsolatos alapítványi tevékenység. Tudni kell, hogy a Tredegár fokozottan tűzveszélyes. Ebből a szempontból szinte napi kapcsolattartás van a tűzoltóság és a gyár között. A gyár vezetése egyébként példaértékűnek tartja a rétsági tűzoltóság tűzvédelmi munkáját. Ha a támogatás realizálódik, a képviselő-testület értesülni fog róla. A középiskola szerződésével kapcsolatban, a két ülés közötti eltelt időszak tájékoztatója kapcsán, vissza kell nyúlnom a beszámolóban a rendkívüli ülés előtti időszakra is, hisz a rendkívüli ülés nem tartalmazza a két ülés közötti beszámolót. Ezért kötelességem leírni azt is, amiről a testület egyébként már értesült. A rendkívüli ülésen meghatározott szerződési kiegészítéseket az EMOS bizottság elnöke, dr. Szájbely Ernő átnézte, hogy megfelel-e a testület által kért formának. Ez a tegnapi napig elnök úrnál volt, innentől kezdve időpont egyeztetés tárgya az aláírás. Nagyon sok szülői értekezleten vettünk részt, a Bérczy Károly középiskola külön szervezett egy szülői értekezletet, bőséges információt kaptak a szülők, és a diákok, a környező 15 településen. TDK a legrosszabb időpontban tette meg bejelentését karácsony előtt, a leépítéssel kapcsolatban. Csak azt tudom tolmácsolni, amit a TDK vezetése velem közölt. 114 fő az előre datált elbocsátás, január folyamán. Ebből 16 rétsági dolgozót jelöltek meg. Kértem, hogy elsősorban ne a rétságiakat sújtsák. Azt is kértem, hogy a sajtót ők tájékoztassák. Azt nem tudom, hogy hány % a rétsági dolgozók aránya, eddig kb. 10 % volt. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Konkrét választ szeretnék kapni, melyik alapítványok részesülnek a Tredegár által nyújtandó támogatásból, mert végül is a kérdésemre nem kaptam választ. Nincs mit szégyellni azon, melyik alapítványok kapnak támogatást. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem titkos, az iskola, óvoda, Kölyöksziget, és a tűzoltóság alapítványa részesül a támogatásból. Azt nem tudom, történt-e már átutalás. 
Patterman Józsefné képviselő: Nagyon sajnálom azokat a munkavállalókat, akiket érint a létszámcsökkentés a TDK-ban. Rosszak a tapasztalataim, a TDK vezetősége nem veszi azt figyelembe, hogy Rétságon kaptak helyet, és lényeges adókedvezményt. Arról van tudomásom, hogy szimpátia alapján történnek elbocsátások. Nem bízom abban, hogy a polgármester úr kérését figyelembe fogják venni.
Mocsári Gergely képviselő: Tredegár 1.200.000 Ft-os támogatásával kapcsolatban nincs beleszólási jogunk. Mivel a gyermekeket jelölték meg, és a város igen nagy problémája, hogy a játszótereket szabványnak megfelelővé tegye, talán többet érne, ha nagyobb összeget ( ne “szétszórni” a támogatás összegét, ezt ne értelmezzék rosszul), szóval egyben a támogatás összegét a játszóterek kialakítására fordítanák? Az önkormányzat is hozzátenné a következő költségvetéséből, amit tud. Összefogással többre mennénk. A TDK-nál a létszám leépítés nagy probléma, de van pozitívum is. Éveken keresztül nagy összegű támogatást biztosítottak a város alapítványai felé. Ezeket nem is követelhettük, hiszen adományok, köszönjük meg.
Havas Vilmosné képviselő: Egyetértek a város játszótereinek a felújításával, de az iskolában és óvodában is előírás a játszótérrel kapcsolatos felújítás, biztosan arra is fogják költeni majd a támogatás összegét.
Mezőfi Zoltán polgármester: Címzett támogatásokról beszélünk, prioritást élvez a játszótér. Az üzem vezetése is ezt célozta meg, és remélem a jövő évi költségvetésben az önkormányzat is tervezni fogja. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: A tűzvédelemnek van alapítványa?
Mezőfi Zoltán polgármester: Igen, Rétság Város Tűzvédelméért Alapítvány.
dr. Szájbely Ernő képviselő: A pénzek, támogatások sorsát régóta látjuk. Gyakorlatban úgy működött, és úgy tudom úgy is működik, hogy az üzem felajánlotta az összeget, és megkérdezik milyen célra lenne felhasználva. Úgy tudom, most is így történt. Nem az üzem jelöli meg, mire fordítódjon az összeg, bár joga lenne hozzá, de ezt a város vezetésétől szokták megkérdezni. úgy tudom, a támogatás felosztása is megtörtént, mert ezek szerint négy alapítvány kap belőle, és úgy tudom, hogy 300.000 Ft-ot, ezt a polgármester úr jelentette be bizottsági ülésen keddi nap folyamán. A pénzt az üzemek adják, joguk lenne megcimkézni, de nem így működött soha, és most sem így működik. Egyébként minden cél jó, ami itt meg van jelölve. A másik téma, az orvosi ügyelet és EKG-ra benyújtott pályázatunk eredményes, bár valamivel kevesebb az összeg, mint amire pályáztunk. De ez mindenképpen örvendetes, a gondokat meg tudjuk oldani úgy, hogy a környékbeli önkormányzatokat is kevésbé terheljük. 
Girasek Károly képviselő: Polgármester úr, néhány dolgot szóvá kell, hogy tegyek. Egyértelmű kérdést tettem fel, nem kaptam választ. Kotroczóné képviselő társam is egyértelműen tette fel a kérdését, nem kapott választ, bár a kérdését újra feltette, akkor már kapott. Nem tudom, hogy miért? Egyetértek azzal, hogy a játszóterekkel foglalkozni kell, csak hogy az üzemek közcélú alapítványok vagy kiemelten közcélú alapítványoknak adhatnak támogatást, hisz az adományát le akarja írni az adójából. A játszóterekre más forrásból kellene pénzt szerezni, amúgy magam is fontosnak tartom a játszóterek kérdésének megoldását. Furcsának tartom polgármester úr, hogy nem mondtad el azt, és itt ködösítettél, hogy majd ekkor, majd akkor, pedig az EMOS bizottság ülésén bejelentetted a támogatás összegét is az óvoda tekintetében. Ezt örömmel is vettem, hogy az óvoda 300 eFt támogatást kap, ezt a kérdésre itt is el kellett volna elsőre mondani. Vagy változtak az adatok? Remélem, hogy nem. Tűzvédelmi alapítványról én sem tudtam. A tájékoztatóba nem kell leírni, ami benne van a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatóban. A középiskolával kapcsolatos leirat érdekes. Rendkívül furcsállom, hogy a november végi ülésre előkészítetlenül benyújtásra került szerződés, amikor is a testület kifejezte, hogy a középiskola elindításával a testület egyetért. Megbízta a testület a polgármestert és az általános iskola igazgatóját, hogy készítsék el a szerződést. Rendkívüli ülés lett összehívva december 6-ra, azzal az indokkal, hogy akkor tudja törvényesen összehívni a középiskola a 9-re meghirdetett nagy szülői értekezletet, ha a szerződés aláírásra kerül, ezért fontos, hogy rendkívüli ülést tartsunk, mert az aláírt szerződésre halaszthatatlanul szükségük van. Most bár megkerülve a kérdésemet, de végül is választ kaptam, hogy a mai napon kerül aláírásra a szerződés, ami olyan előkészítetlen volt a legutóbbi ülésen is, hogy csak mára van megfogalmazva, akkor miért jöttünk össze a rendkívüli testületi ülésre. Ezt nem értem. Ha egyszer olyan sürgős, és a testület kimondta, hogy támogatja a középiskola indítását, akkor most már minden ráér? A közvéleménybe pedig ki van víve, hogy a képviselő-testület egyes tagjai akadályozzák a középiskola indítását? Közben aki kötelező feladattá kapta, hogy pár napon belül készítse el a szerződést, és írja alá, az nem teszi meg a lépéseket. Az is furcsa, hogy nagy erőkkel meg volt hirdetve ez a szülői értekezlet. Magam is tanúja voltam (amit furcsállok), hogy a hivatal titkárnője az ügyben telefonált, hogy az iskolába a jelentkező gyerekek megkapták-e a szülői értekezlettel kapcsolatos levelet. Azt gondolom, ha az iskola és középiskola megállapodtak, onnantól kezdve a tag toborzás nem az önkormányzat feladata. Nem csak a titkárnő pénze, és telefonköltség, ez a legkisebb dolog. De ettől a hivatalnak semlegesnek kellene maradnia. Egy alkalommal megengedhető, de rendszert ebből nem lehet csinálni. Igen nagy szervezés volt, Nógrád újság is hirdette az iskola indítását. Olyan egyszerű kérdést tettem fel polgármester úr, hogy hány fő vett részt a szülői értekezleten, és hány igen hangzott el arra, hogy beiratkozik. Miért nem lehet erre válaszolni? Nagyon egyszerű kérdés. Vagy arról van szó, hogy ez a szülői értekezlet, a rendkívül kiemelt kampány ellenére, és a polgármester úr ígérete ellenére (hogy ide százak fognak beiratkozni) nem hozott elegendő szülőt? Akkor ezt meg kell mondani polgármester úr, és meg kell vizsgálni az okait. Egyrészt annak, hogy miért sikerült így, és ha ez így van, és lehet tudni előre, akkor miért az a nagy felbuzdulás, amire biztos forrásokra építve polgármester úr azt mondja, hogy itt 130 ember van, akinek a jelentkezési lapját mellesleg nem láttuk. Ügyrendi észrevételem van, azt is furcsállom, hogy napirend előtt a polgármester úr többször kér magától szót. A zárszó lenne a polgármesteré. A vita közben majdhogynem mindenkinek külön-külön válaszol. Ez helytelen.
Kapecska Ferencné jegyző: December 6-i rendkívüli testületi ülésre bekerült valóban a terem használatra vonatkozó bérleti szerződés. Egyértelmű hogy a Bérczy Károly középiskola által indítandó helyi középiskolai tagozatnál csak a hely biztosítás volt a lényeg, a többi a két iskolára tartozik. Itt nem arról volt szó, hogy a szerződés legyen aláírva december 9-ig, a meghirdetett szülői értekezletig, hanem arról, hogy szülessen meg az erre vonatkozó döntés. A képviselő-testület december 6-án módosításokkal az együttműködési megállapodást, aminek részét képezi a teremhasználat is, jóváhagyta. Hozzájárult ahhoz, hogy a rétsági általános iskola igazgatója a Bérczy Károly középiskola részére bérbe adja a termeket, felhatalmazta az igazgatót a szerződést aláírására. A hozzájárulást megadta a testület. Ennek megfelelően elkészült az átdolgozott szerződés. Iskola igazgatója készítette el az első változatot, tekintettel arra, hogy ő köti a bérleti szerződést. Ahogy a képviselő-testület a módosításokat megfogalmazta, pontosításokkal elkészült a szerződést, aláírásokra a következőkben kerülhet sor. Nem a szerződés aláírásán, hanem a döntés meghozatalán volt a hangsúly december 6-i ülésen.
dr. Tóth Mária képviselő: Kérésem, hogy szíveskedjenek, amennyire lehet, a középiskola mellett kampányolni a továbbiakban is. Nekem, és a többi képviselőnek pedig köze nincs ahhoz, hogy a hivatal dolgozói, legyen az a titkárnő, legyen az bárki más, kinek, mikor, hová telefonál. Ha bármilyen gondom, ügyem, problémám van, saját vagy falu lakosságának érdekében, csak és kizárólag a jegyzőhöz fordulhatok. Ha valaki nem tudná közülünk, külön ügyintézőhöz nincs jogunk fordulni, bár ezt többen gyakran megteszik. Kérem még egyszer polgármester urat, kampányoljon az iskola mellett, magam is azt teszem, ahogy erőmből és képességeimből telik, hisz vannak éppen elegen, akik ellene kampányolnak. 
Jávorka János képviselő: Jó szívvel vettem volna, ha Város Közbiztonságáért Alapítvány is kapott volna a Tredegár támogatásából. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Hangsúlyozom, nem áll módomban közvetlenül irányítani, ki kapjon támogatást. A polgármester felsorol különböző támogatási fórumokat, figyelembe ajánlja az alapítványokat. A tűzoltóság az utóbbi három évben is támogatva volt. A támogatható lehetőségek közül az ügyvezető megmondta, hogy gyerekekkel kapcsolatos támogatás, és tűzvédelemmel kapcsolatos támogatást szeretnének eszközölni. Ezt a kettőt választották. Ennek örülni kell, és el kell fogadni. Girasek úr Öntől szoktam azt hallani, és megköszönöm a figyelmeztetését minden alkalommal, hogy ne hozzunk vissza már lezárt napirendeket a testületi ülés elé. A középiskolával kapcsolatos téma többször is vitára volt bocsátva, akkor is megküzdöttünk vele. Komolyan gondolom az együttműködési lehetőséget 2006-os évben, de a lejárt témákat ne hozzuk ide vissza. Biztos vagyok benne, hogy a középiskolai osztály tele lesz, a szándéknyilatkozatok ismertek voltak. Várjuk meg a végeredményt.
Girasek Károly képviselő: Most sem kaptam a szülői értekezleten való részvétellel kapcsolatos kérdésemre választ.
Mezőfi Zoltán polgármester: 14 fő volt jelen. 
Mocsári Gergely képviselő: Nincs jelentősége, hogy ezen a szülői értekezleten hányan vettek részét. A felmérés során, valóban az érdeklődés nagy volt, igénylik, kérik, hogy jelentkezhessenek ide. A jelentkezési lapok tükrében fog kiderülni, amikor a borítékokat felnyitják, hogy igazából hányan, melyik helyen jelölték meg a rétsági középiskolát. A megállapítás az volt, hogy várhatóan, 2., 3. helyen fogják megjelölni Rétságot. Nem is volna szabad a szülőket nyilatkoztatni, hisz egyéni dolguk, hogy melyik iskolát, hányadikként jelölik majd meg. Nyilvánvaló, hogy a jól menő iskolák dúskálnak gyerekekben. Ez az iskola még nem ismert, de az ismertetés alapján az érdeklődés igenis meg volt. Nyilvánvaló, hogy a végeredmény csak később derül ki. Tényleg legyen már a Bérczy Károly vezetésének feladata, hogy ezeket a dolgokat szervezze, intézze. Mi segítőként mindig ott leszünk, ha hívnak bennünket. 
Girasek Károly képviselő: Személyes megtámadtatás ért, mivel polgármester úr azt mondta, hogy a lezárt napirendekkel nem foglalkozunk. Remélem a középiskola témája nem lezárt napirend. Legalábbis, ami a végrehajtást illeti. Én csak tájékoztatást kértem erről a fontos dologról, nem olyat kértem, hogy nyúljunk vissza a dologhoz, hanem az azóta eltelt időben történt dolgokról. Remélem a középiskola ügye van annyira fontos, hogy folyamatában is rendszeres tájékoztatást kaphatunk róla. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A vitát lezárom. A képviselő-testület a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Napirend előtt szeretnék szólni.
A képviselő-testület a napirend előtti hozzászólást 13 igen szavazattal elfogadta.

dr. Szájbely Ernő képviselő: Egy kérést szeretnék a polgármester úrhoz, illetve a képviselő-testülethez intézni. A múlt héten tragikusan fiatalon elhunyt egy igen régi munkatársunk, aki 31 évet dolgozott a rétsági egészségügyben, Novák Ferencné Marika. Szombaton temettük Őt Tolmácson. Azt gondolom, hogy ez a több évtizedes pályafutás, illetve az egyéniség is megérdemli, hogy egy perces néma felállással adózzunk emlékének. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Egyetértek, köszönöm szépen, és kérem a jelenlévőket, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk Novák Ferencné Marikára.
Mezőfi Zoltán polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdése alapján a meghívón nem szereplő napirend felvételéről a napirend elfogadása előtt a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül dönt.
Javasolom az “Iskolatej program folytatása“ című napirend 8. napirendként történő tárgyalását. Az előterjesztés kiadásra került, azt az EMOS Bizottság tárgyalta. Továbbá javasolom, a “Képviselői keret felhasználása” című napirend 9. napirendként történő tárgyalását. Az előterjesztés kiosztásra került. A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. A napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot, valamint az ülés kiegészített napirendjét a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalt. 
 

 -
Napirend
Előterjesztő
 1./ 2006. évi víz- és csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról Mezőfi Zoltán polgármester
 2./ Helyi közszolgáltatásra vonatkozó önkormányzati rendelet módosítása  Kapecska Ferencné jegyző
 3./  2005. évi költségvetés módosítása Mezőfi Zoltán polgármester
 4./  Képviselő-testület 2006. évi munkaterve Mezőfi Zoltán polgármester
 5./  Értékesítésre kijelölt lakások értékbecslési pályázat Kapecska Ferencné jegyző
 6./  Hangadó szerkesztő bizottság kiegészítése Mezőfi Zoltán polgármester
 7./  Sport támogatás pályázati feltételei dr.Szájbely Ernő EMOS Biz.elnök
 8./  Iskolatej program folytatása Kapecska Ferencné jegyző
 9./  Képviselői keret felhasználása Kapecska Ferencné jegyző
 10./  Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról Mezőfi Zoltán polgármester
 11./  Egyebek -

dr. Szabó Mariann képviselő távozott az ülésről.


1./ 2006. évi víz- és csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottsági vitában az az álláspont alakult ki, hogy a tervezet reálisan állapítja meg a díjakat. Hangsúlyosnak tartjuk megemlíteni azt, hogy a Felügyelő Bizottságban a delegáltunk jól képviseli az érdekeinket és kiemelendő, hogy különösen a csatornaszolgáltatás díjában vagyunk a legalacsonyabbak az egész térségben. Az emelés persze sosem öröm, de ez az átlag 5,7 % elfogadható. Meg kell jegyezni azt is, hogy ez valójában a közületi díj, mert a lakossági vízdíj mindig attól függ, hogy mekkora lesz a központi támogatás, ezt viszont jelen pillanatban nem ismerjük.
A vitában szó esett az előterjesztés kapcsán az alapdíj körüli anomáliákról, valamint az átalánydíj megállapítási lehetőségeinkről. Többféle különböző érv hangzott el pro és kontra, ezért a bizottság azt javasolja, hogy a felvetett észrevételek alapján az önkormányzat a vízművel egyeztesse és tisztázza ezeket, nem tartoznak szorosan a tárgyhoz.
A bizottság egyhangúlag a rendelettervezet elfogadását javasolja a testületnek.
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Igen meggyőző a két díjkalkuláció és a mérsékelt emelés is elfogadható, indokoltnak tűnik. Igen fontos tényező, hogy a csatorna kihasználtság igen jó a városban, ami kedvezően hat a díjra is. Van ahol a kétszeresét fizetik. 
Girasek Károly képviselő: Várhatná a lakosság, hogy az áfa miatt olcsóbb lesz a víz, nem mert ez nem 25 %-os áfás volt. Másrészt én éveken keresztül felvetem az átalánydíj kérdését, és mindig elhangzik, hogy valami lesz, de még semmi nem történt. Magát a kéttényezős mérés bevezetését magam is helyesnek tartottam, hogy van egy nem fogyasztáson alapuló alapdíj, és a fogyasztáson alapuló rendes díj. De sajnos a társasházakban egyesek a nem fogyasztáson alapuló alapdíjra azt mondják, hogy azt nem fogyasztották el, nem fizetik ki, így a társasház többi lakója fizet csak. Erre pénzügyi technikákat kellene kitalálni. Tényleg kellene erről konzultálni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság által támogatott víz és csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról szóló rendeletet tervezetet, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.

2./ Helyi közszolgáltatásra vonatkozó önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában hangot kapott, hogy helyes, ha nem változik a díj. Felvetődött az is, hogy a piacon megjelentek más szolgáltatók is, meg kellene pályázni a szolgáltatást. Több bíráló észrevétel hangzott el a szemétszállítási szolgáltatás minőségével kapcsolatban. A bizottság hangsúlyozandónak tartja, hogy a szemétlerakó kezelési költségeit az önkormányzat nem hárítja át továbbra sem a lakosságra. Észrevételként az is elhangzott, hogy amikor az új, regionális hulladékkezelési rendszer belép, drasztikus emelésre számíthatunk.
A bizottság egyetért azzal, hogy a díj ne emelkedjen, egyöntetűen a tervezet elfogadását javasolja.
Girasek Károly képviselő: Fel kell hívni a szolgáltató figyelmét, hogy sajnos több helyen szétszórva hagyják a kukákat, megrepednek a bánásmód következtében a kukák, és szemetet is hagynak maguk után. Volt arról szó, hogy az eltört kukákat kicserélik, nem tudok ilyen cseréről. A kukák visszarakási módja is rendkívül változó a városban, van aki teljesen elégedett is, még a kuka tárolóba is visszateszik a kukáját. 
dr. Tóth Mária képviselő: Ezentúl egy napon, kedden fogják az egész város területéről elhordani a szemetet, reméljük ez nem fog fennakadást jelenteni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a helyi közszolgáltatásra vonatkozó önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét. 


3./ 2005. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Rövid vita után a bizottság úgy foglalt állást, hogy precíz, alapos mint mindig, a szükséges átvezetéseket, módosításokat tartalmazza. Külön kiemelendő, hogy jelen pillanatban nincs folyószámlahitelünk. Nagyon nagy odafigyeléssel, szigorú és következetes munkával az önkormányzat költségvetési helyzete jobb mint azt év elején, a költségvetés elfogadásakor számítottunk. Lesz még egy utolsó, záró módosítás is. A bizottság 5 igen és 1 tartózkodás mellett az előterjesztett rendelet elfogadását javasolja.
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: A költségvetések kapcsán mindig szóba kerül a pályázatok kihasználása. Igazából nem nagy volumenű a költségvetéshez képes a pályázati lehetőség, de azért azt látni, hogy az intézmények is próbálnak lehetőségeikhez mérten pályázatokat készíteni, kiegészítve a forrásaikat. Amikor a 2006. évi költségvetési koncepciót tárgyaltuk szóba került, hogy a központi normatív támogatás az intézmények támogatása vonatkozásában csökkenni fognak, én már akkor mondtam, hogy én nem látom ennyire pesszimistán a dolgot, és mondtam azt is, hogy a kistérségi társulásoknál látom a kulcsot. Talán még növekedni is fog a támogatás. A kormány juttat a kistérséghez a gyógytorna és logopédia ellátásra bizonyos forrást. 2006-ra már lehet számítani erre az összegre is. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kistérségi társulási ülés volt tegnapelőtt, ennek a részletes tájékoztatását majd meg fogja a képviselő – testület kapni. Egyet el szeretnék mondani, hogy a többcélú kistérségi társulások által visszajuttatott támogatás az intézmények, és az intézményi fenntartók irányában, ez kicsit olyan, hogy adtam is, meg kaptam is. De pont éppen fordítva. Rétság kistérségében mintegy 20 oktatási intézmény van. Összességében mintegy fél milliárd forintos költségvetéssel üzemelnek az iskolák, 50 %-os a finanszírozottsága szinte egységesen. Rétság esetében 75 millió forintos kiegészítésre szorul az általános iskola az éves költségvetésében. Ez Nőtincsen mondjuk 32 millió forint. Mintegy 500 millió forintot költenek az önkormányzatok az általános iskolák fenntartására. Ebből az önkormányzat 250 millió forintot a saját zsebéből, az adófizető polgárok adóforintjaiból tesznek hozzá. Ehhez képest összességében nem egészen 50 millió forintot juttat vissza különböző szakfeladat ellátási címen a többcélú kistérségi társulás az összes iskolának, összesen. Nem egészen 50 millió forintot, miközben 250 millió forintot nem fizet ki a Magyar Állam ezeknek az iskoláknak. 
Mocsári Gergely képviselő: Sohasem fizette ki, én nem azt mondtam, hogy az egészet ki fogják fizetni. De érzek erre való törekvést. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Azért jó lenne, ha a Magyar Állam a maga által deklarált kötelező feladatait kifizetné. Kötelező a gyereknek az iskolába járás, a szülőnek meg, hogy elvigye a gyerekét az iskolába. Ezt hívjuk tankötelezettségnek. Ha az állam kötelez, akkor legyen olyan kedves azt kifizetni, amire kötelezi az állampolgárait. Vagy akkor vegyük ki a tankötelezettséget az Alkotmányból. Ez egy másik vita természetesen.
Girasek Károly képviselő: Azt érzem, itt alapos csúsztatások vannak. Lehet, hogy nem ennek a napirendnek a témája, de már másodszorra hozod polgármester úr szóba, és gyanítom, hogy ez már kicsit a kampány szele, ami kár. Ez a helyzet így volt három, öt és tíz éve is. Mert hogy az oktatás nem kötelező állami feladat, hanem kötelező önkormányzati feladat. Az önkormányzatoknak sokféle forrása van. Sehol nem fedezi a normatíva az általános iskolát, mert hogy a kormány ilyen támogatási struktúrát alakít ki, és melyik kormány milyet, ez mindig más. Az előző kormány idején is ugyanilyen gondokkal küszködtünk, arányaiban és összetételében is. Azt vettem ki polgármester úr hozzászólásából, hogy most a kormányt szidjuk, szidhattuk volna az előzőt is. Azt mondani, hogy az Alkotmányból vegyük ki, az erős túlzás, hiszen ez minden időszakban így volt. Többféle forrásból az önkormányzat kötelessége működtetni az iskolát. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a 2005. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.
4./ Képviselő-testület 2006. évi munkaterve
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottságban hosszas vita folyt az egyes javasolt napirendek megtartása illetve levétele körül. Kérdés nyomán a polgármester úr azt válaszolta, hogy ő személy szerint nem tett napirendi javaslatot, hiszen amúgy is sok a kötelezően megtárgyalandó téma. Ennek kapcsán kritikus észrevételek hangzottak el arról, hogy a polgármester úr programját, pl. a gazdasági programot, elképzeléseit, javaslatait éppen a munkatervbe javasolt napirendekben kellene megtárgyalni. Más részről elhangzott, hogy egy gazdasági program jó lett volna, de a ciklus utolsó hónapjaiban ezzel már nincs értelme foglalkozni.
A javasolt beszámolók az alpolgármester részéről, az orvosi privatizáció tapasztalatairól, valamint a civil szervezetek tevékenységéről a bizottság szerint a javasolt formákban nem valósíthatók meg, nem támogatandók. Elhangzott, hogy az alpolgármesternek nincs beszámolási kötelezettség előírva; a privatizált egészségügy szakmai kérdéseibe nem avatkozhatunk bele, csupán azt állapíthatjuk meg, hogy betölti-e a szerepét vagy nem; a civil szervezetek önállóak és függetlenek, esetleg csak kérhetünk valamelyiktől tájékoztatást, inkább a rendszeres kapcsolatra kell a hangsúlyt fektetni. Ha meg egy civil szervezet nem akarja, hogy tudjunk róla, akkor nincs is miért foglalkoznunk vele.
A vita alapján a bizottság az alábbi módosító javaslatokat teszi:
 • javasoljuk, hogy a január 12-re tervezett ülést január 19-én, a február 2-re tervezett ülést február 9-én tartsuk meg, tehát egy héttel halasszuk.
 • A március 30-i ülés 4. Napirendi pontjában szereplő előterjesztést az EMOS bizottság véleményezze
 • A május 25-i ülés 3. Napirendi pontjában szereplő előterjesztést ugyancsak az EMOS biztooság véleményezze;
 • A május 25-i ülés tervezett 4. Napirendi pontjának elhagyását javasoljuk;
 • A június 29-i ülés 2. Tervezett napirendi pontjának elhagyását javasoljuk, viszont helyette javasoljuk ide felvenni Az önkormányzat pályázati eredményessége című napirendet.
 • Az augusztus 31-i ülés 4. Napirendi pontjában szereplő előterjesztés levételét javasoljuk;
 • Az október 26-i ülés 2. Napirendi pontjában szereplő előterjesztést a szociális bizottság véleményezze, ne a pénzügyi bizottság;
 • A novemberi közmeghallgatásnál a MATÁV-ot T-COM-ra kell változtani;
 • Az állandó témák között javasoljuk a két ülés közötti munkáról szóló beszámoló címét a határozatunkban foglaltak szerint pontosan megfogalmazni: Tájékoztató a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról”
A bizottság ezekkel a módosításokkal javasolja elfogadni a 2006. évre szóló munkatervet.
Girasek Károly képviselő: Egy ilyen munkatervben, amit a jegyző asszony állít össze, kötelezően megtárgyalandók vannak. A testület úgy dolgozik, hogy napirendeket tárgyal, és abban szavaz. Ha a város érdekében, vagy valami érdekében fontos dolgot lát, akár képviselő, akár vezető, annak az a módja, hogy napirendként elő kell terjeszteni. Furcsának tartom, hogy a kötelező napirendeken túl nem igen kerültek be javaslatok. Én 7 javaslatot nyújtottam be, abból néhány átment a bizottságon, néhány nem. A polgármester úr sem javasolt napirendet. Utána meg felvetődik, hogy ezt vagy azt, miért nem tárgyalja a testület. Hát azért nem, mert napirendi javaslat sincs. Köszönöm, hogy javaslataimból a Pénzügyi Bizottság néhányat elfogadott. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez egy keret program. Ezt menet közben kell feltölteni az akkor jelentkező problémákkal, megoldandó feladatokkal. Így is túlterhelt a munkaterv. Az év elején több fordulóban zajló költségvetési viták megfelelő, és elegendő biztosítékot nyújtanak arra, hogy konkrét feladatokkal töltsük meg még év elején az év hátralévő részében a munkatervet. Különös tekintettel arra, hogy januárban jelennek meg a pályázati kiírások, amelyeket március folyamán valószínűleg be kell nyújtani, ha a képviselő-testület elfogadja. Ezért ne akarjuk előre megerőszakolni a 2006-os esztendőt, hanem a költségvetési számok és vita tükrében javasolom konkrét feladatokkal megtölteni. 
Szavazásra teszem fel a Pénzügyi Bizottság módosító indítványait, miszerint hogy január 12-re tervezett ülés január 19-én, a február 2-re tervezett ülés február 9-én legyen, 12 igen szavazattal, március 30-i ülést 4. napirendi pontjában szereplő előterjesztést az EMOS bizottság véleményezze, 12 igen szavazattal, május 25-i ülés 3. napirendi pontjában szereplő előterjesztést ugyancsak az EMOS bizottság véleményezze 12 igen szavazattal, május 25-i ülés tervezett 4. napirendi pontjának elhagyását 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással, a június 29-i ülés 2. tervezett napirendi pontjának elhagyását 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással, a június 29-i ülés napirendjeibe felvenni az Önkormányzat pályázati eredményessége című napirendet 12 igen szavazattal, a júniusi ülésen legyen egy napirend a Munkaterv kiegészítése címmel, 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, augusztus 31-i ülés 4. napirendi pontjában szereplő előterjesztés levételét 11 igen szavazattal 1 tartózkodással, október 26-i ülés 2. napirendi pontjában szereplő előterjesztést a Szociális bizottság véleményezze, ne a Pénzügyi Bizottság 12 igen szavazattal, a képviselő-testület elfogadta. 
A kiegészítésekkel együtt a munkatervet a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.
5./ Értékesítésre kijelölt lakások értékbecslési pályázata
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság rövid vita után a határozati javaslat szerint Lomen Pál ajánlatának és megbízásának elfogadását javasolja.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az értékesítésre kijelölt lakások értékbecslési pályázatával kapcsolatos Pénzügyi Bizottság javaslatot, miszerint a határozati javaslat “A” változatát, Lomen Pál személyét támogatja. A képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát. 121/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 108/2005. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozattal kiírt, az értékesítésre kijelölt önkormányzati tulajdonú lakások értékbecslésére benyújtott pályázatokat.
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Mikszáth u. 2. fszt. 2., I/3., I/4., valamint a Nyárfa u. 9. II/6. szám alatti lakás értékbecslésének elkészítésére vonatkozó megbízási szerződés Lomen Pál – Rétság, Körtefa u. 13. – ingatlanforgalmi értékbecslővel, az ajánlatban megjelölt 60.000 Ft vállalkozói díjjal megkötésre kerüljön.
Az elkészült értékbecslésről a képviselő-testülete a januári ülésen tájékoztatni kell.
Határidő: szerződés kötésre december 27.
Felelős : előkészítésért Kapecska Ferencné jegyző

6./ Hangadó szerkesztő bizottság kiegészítése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: EMOS bizottság tárgyalta a napirendet. Eredetileg 5 fős szerkesztő bizottság jelenleg 2 főre szűkült, ezért célszerű a kiegészítést megtenni. Erre többféle megoldás is lehetséges. Az EMOS Bizottság 6 egyhangú szavazattal a határozati javaslatot támogatja, azt tartva a legdemokratikusabb megoldásnak. Lehetőség van arra, hogy akár civil szervezetek, akár intézmények, akár egyházak, vagy magánszemélyek is, akik erre elhivatottságot éreznek, jelentkezhessenek erre a feladatra. Annyi kiegészítést javasol a bizottság a határozati javaslathoz, hogy mivel nincs feltüntetve, hol kell jelentkezni, javasoljuk, hogy a Városi Művelődési központban Végh József úrnál, a Hangadó főszerkesztőjénél lehessen. A januári testületi ülésen már a bizottság kiegészítése is megtörténhet. 
Mocsári Gergely képviselő: Novemberben szerepelt volna ez az anyag a testület előtt, le lett véve, aláírás hiánya miatt. Megtörtént az aláírás?
Kapecska Ferencné jegyző: Igen, megtörtént az aláírás. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Ez a levél hiteles lett. Tárgya-e a mostani ülésnek, vagy akár bizottsági ülésnek az okok feltárása? Ha nem, akkor miért nem?
Girasek Károly képviselő: Konkrét javaslatom, hogy a határozatban 15 napos határidő szerepel, de javasolom, hogy konkrét naptári napban határozzunk, mert a Hangadó január 4-5-én fog megjelenni, és szerencsés lenne, ha a 19-ei ülésre bekerülne. 
Havas Vilmosné képviselő: Bizottságnak tárgyalni kell.
Girasek Károly képviselő: Elállok a javaslatomtól. A lemondás okait nem kell a testületnek tárgyalnia. A lemondást sem kell indokolni. Az ülésnek csak az a tárgya, ha valaki lemond, azt pótolni kell.
dr. Tóth Mária képviselő: Az, hogy ez a levél tárgya- e az ülésnek, azt nem én, és nem Girasek Károly fogja eldönteni.
dr. Katona Ernő alpolgármester: Kérés fogalmazódott meg. Miért, milyen indok alapján nem kell annak eleget tenni.
Mocsári Gergely képviselő: A dolgok ismétlődnek, mert ugye ennek története van, már többször leszűkült a szerkesztő bizottság létszáma. Azért kérdeztem, hogy aláírásra került-e a beadvány, mert azért úgy gondolom, ennek a tanulságait szűk körben (nem a képviselő-testület előtt) le kellene vonni. A szerkesztő bizottságnak vannak-e szabályzatai, le van –e írva, hogy egyenlő jogokkal rendelkeznek a tagok. Nem akarom ütköztetni a véleményeket, de a leírt szavaknak súlya van, egyenlő jog jár minden tagnak. Ezen a bizottság megmaradt tagjainak el kell gondolkodni.
Kapecska Ferencné jegyző: A képviselő-testület fogadta el a Hangadó SZMSZ-ét. A 8. pont tartalmazza azt, hogy a szerkesztő bizottságnak elsősorban konzultatív véleményezési, anyaggyűjtési szerepe van, döntései a lap főszerkesztőjét nem kötelezi. Abban az esetben, ha a főszerkesztő rendszeresen figyelmen kívül hagyná a szerkesztő bizottság ajánlásait, a bizottság legalább három tagja kérheti a téma megtárgyalását, a képviselő-testülettől. Jelen esetben a képviselő-testület kötelezettsége a szerkesztő bizottság kiegészítése.
dr. Katona Ernő alpolgármester: A nyilvánosság egyik fóruma a Hangadó újság. Miért nem nyilvánosak azok a gondok, problémák, amik felmerülnek ezzel kapcsolatosan? A 3-as szám a bűvös szám, két tag írta alá ezt a nyilatkozatot, amiben kérték, hogy kerüljön ez nyilvánosságra. Még mindig az a véleményem, hogy valamilyen fórumon ezeket a gondokat kellene tárgyalnunk, úgy hogy a nyilvánosságot is vonjuk be. A nyilvánosság felvállalható. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szávai Attila és ifj. Majnik László lemondtak a Hangadó szerkesztő bizottsági tagságukról. A képviselők megkapták egy hónappal ezelőtt azt a levelet, amiben néhány sorban indokolták a lemondás okát. Egyúttal megkértek engem, hogy röviden ismertessem az ülésen a lemondásuk okait. 
A polgármester szó szerint ismerteti a levél tartalmát.
Girasek Károly képviselő: Kénytelen vagyok szólni, mert egyszerűen felháborító az, hogy egy ülés tárgyához nem tartozó levél felolvasásra került. Ahogy értesültem, Szávai Attila egy másik lap szerkesztő bizottsági tagságáról is lemondott. Senki nem olvassa itt fel, hogy miért. A lemondást nem kell indokolni. Ha nem kell, akkor az nem is okirat. A két fiatal arról beszél, hogy nem engedtük, hogy egy video elkészüljön. De engedtük, és az el is készült. A Hangadó szerkesztő bizottságáról beszélünk, és én nem vagyok a szerkesztő bizottság tagja. Hogy magánvéleményt mondtam egy alkotásról, két ember beszélgetéséről, ami a művelődési ház egyik helyiségében zajlott. Volt róla egy véleményem. ifj. Majnik László elkészített egy 3 órás filmet, ami egy vendéglátó hely asztalánál két ember beszélget irodalomról. Ez önmagában jó is lenne, csak hogy több dologban nem felel meg az ORTT által előírt sugározható anyagnak. Pl. végig dohányzott az egyik fő, és reklámok látszanak a filmben. Hiába mosolyog a polgármester úr, ezért százezer forintos nagyságrendű bírságolás jár. Ennél fontosabb dolog, hogy ennek a televíziónak van egy felelős szerkesztője, aki aláírt mindenféle papírokat, felelősségeket az ORTT-nél. Megkapta, hogy mit sugározhat, és mit nem. Ezt szigorúan be kell tartani. A hang az adásban használhatatlan volt. Műszaki észrevételt tettem, hogy ezt jobban meg kellene csinálni. ifj. Majnik Lászlót bíztattam, hogy csináljon hasonló adásokat adjon be egy projektet Végh úrnak, beszéljék meg a működés feltételeit, és valószínű Ő nem fog elzárkózni. Majnik László nem adott be semmit. Ők bemutattak egy DVD. Azért, hogy béke maradjon, Végh úr azt mondta, adjuk le. Nézzük meg, hogyan fogadja a közönség. Azt adhatunk le, ami a műsortervben szerepel. Ezt be kell tartani. Ezek után nem nagyon értem, hogy a nyilvánvaló hazugságokat állító levél, miért téma. Aláírás körülményeiről már nem is beszélek, ugyanis ifj. Majnik úr nekem azt mondta, hogy ő ezt nem fogja aláírni. Az, hogy áthidalhatatlan különbség van köztük, és Végh úr között, felettébb furcsa egy demokráciában, mert egy ilyen testületnek pontosan az a szerepe, hogy van 5-6 ember, aki szavaz. Az egyik ember így szavaz, a másik úgy, nem lehet azt mondani, ha nem egyformán szavazunk, hogy a másik mondjon le. A bizottság szavaz, tanácsadó, véleményező szerepe van, ami nem köti a főszerkesztőt. Felháborító és felesleges volt a levelet felolvasnia a polgármester úrnak. A polgármester ebből a kérdésből ügyet akar csinálni, és szándékosan olvas fel egy olyan levelet, ami rágalmazásokat tartalmaz. Nem volt előkészítve, és bizottság sem tárgyalta. Elnézést kérek, de az SZMSZ-ünket be kellene tartani. Hamis színben van feltüntetve ez a dolog. Személy szerint érintett vagyok az ügyben. Inkorrekt a dolog, mert minden érintett ebben nem tud megszólalni.
Végh József Hangadó főszerkesztője: Őszintén sajnálom, hogy ifj. Majnik László barátomról (akiről azt hittem, hogy mondhatom ezt), hogy ebben a levélben több tekintetben is hazudott. Tudniillik nagy szerencsénkre ebben a beszélgetésben elhangzottakról tanukat is tudunk állítani. Ki kell mondani, hogy az ellentéte történt a leírtaknak. Valamiféle indulatok vezérelte levélről van szó. Kaptunk egy filmet ami 42 perc, az ORTT felé benyújtott műsoridőnk havi egy órás magazinműsor. Az volt az első, hogy így az hosszú. Hangsúlyoztuk, hogy nagyon jó dolog az, ha valaki külsősként dolgozik a rétsági TV-nek. Örültünk is neki. De ha elindítunk egy ilyen sorozatot, azt az ORTT felé be kell jelenteni. Koncepciót kell kidolgozni, mert ha bejelentjük, és két hónap után megszűnik, akkor ez újabb konfliktusokat jelentene. Nem értem ezt a levelet. Részemről semmi akadálya, hogy ezt a levelet egy az egyben a Hangadóban leközöljük, a megfelelő válasszal együtt. Én nem akartam ifj. Majnik Lacit ilyen helyzetbe hozni. Talán azon mérgesedett el a helyzet, hogy azt mondtuk, hogy inkább azt is vállaljuk, hogy annak ellenére, hogy ez az ORTT-nek nincs bejelentve, találjuk ki, hogyan lehet “fű alatt” a leadását a műsornak, hogy ne legyen belőle konfliktus. Ebbe nem mentek bele. Őszintén sajnálom, hogy idáig jutott a dolog. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Köszönöm a tájékoztatást, korrekt, amit Girasek és Végh úr elmondott. De úgy gondolom, jó hogy a gondok tudomásra jutnak, mert így lehet oldani a feszültségeket. Két érintett személy is vállalta a nyilvánosságot, beszéljünk nyíltan. Én nem akarok dönteni, bíráskodni. Ez a néhány perc megérte ezt a dolgot.
Majnik László képviselő: Ismerem a folyamatot. Egy dolgot azért nem fogadok el, azt az állítást, hogy ifj. Majnik László “hazudott”, azt enyhítsük, mert ez nem igaz. Az, hogy nem helyénvaló elfogadom, de hogy "hazudott”, azt nem. Ezt az ő nevükben kikérem magamnak. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A vitát lezárom, konkrét bizottsági határozat született, kiegészítve azzal, hogy a Hangadó megjelenésétől számított 15 nap a határidő. A javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.
122/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hangadó szerkesztő bizottságának kiegészítésére vonatkozó előterjesztést.
A szerkesztő bizottsági tagságra vonatkozó jelentkezési felhívást a Hangadóban és a város honlapján 15 napos jelentkezési határidő kikötésével közzé kell tenni.
A jelentkezők közül a képviselő-testület az Egészségügyi, Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság javaslata alapján dönt a tagok megbízásáról. 
Határidő: szöveg szerint
Felelős: felhívás közzétételéért Végh József igazgató

7./ Sport támogatás pályázati feltételei
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A bizottság keddi ülésén tárgyalta a témát. A gyakorlatban eddig is ezeket a feltételeket támasztottuk, de megfogalmazva a felhívás eddig nem volt. Most megfogalmazásra kerültek a pályázati feltételek, amit a bizottság egyhangúlag támogatott.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a sport támogatás pályázati feltételeivel kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 123/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport támogatás pályázati feltételeire vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.
Hozzájárul, hogy a 2006. évi költségvetésben tervezett sport támogatási keret az alábbiakban meghatározott feltételeknek megfelelő egyesületek között kerüljön felosztásra.
Pályázati feltételek:
 • azon sportegyesületek pályázhatnak, melyeket az illetékes bíróság legkésőbb a tárgyévet megelőző évben bejegyzett, nyilvántartásba vett és alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
 • bejegyzett székhelyük Rétságon van
 • nonprofit szervezetnek minősülnek
 • a hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg. 
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 
 • az egyesületben sportolók létszámát, az egyesület tagjainak számát, az előző évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló beszámolót
 • az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített adatait (külön kitérve az önkormányzati támogatás felhasználásra)
 • az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét
 • az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét az egyesület pénzintézeti számla számát
 • a pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Megyei Bíróság által az egyesület hatályos adatairól kiállított, harminc napnál nem régebbi kivonat egy eredeti példányát.
A 2006. évi támogatásra vonatkozó pályázati feltételeket – január 31-i benyújtási határidővel – a város honlapján közzé kell tenni.
Határidő: december 30.
Felelős: közzétételért: Kapecska Ferencné jegyző

8./ Iskolatej program folytatása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző


dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A bizottság javaslata, hogy a határozati javaslatnak megfelelően folytatódjék a program.
Havas Vilmosné képviselő: Örülök, hogy folytatólagos a program. Mivel az előterjesztésben szerepel, hogy tejet, kakaót és sajtot kaphatnak a gyerekeknek, a sajt plusz költséggel jár, de úgy érzem mindenképpen megéri a plusz kiadás. Így változatosabb az étrend. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az iskolatej program folytatására vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és meghozta alábbi határozatát.

124/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az iskolatej program folytatására vonatkozó előterjesztést, azt támogatja. 
A 2006. évi iskolatej program első félévének szabályozásáról szóló 115/2005. (XII.15.) FVM rendelet feltételei szerint 2006. január 1-től – a tanév végéig terjedő tanítási időszakra az általános iskola tanulói részére heti három napon tanulónként 1 db 2 dl-es tejet vagy azzal egyenértékű tejterméket biztosít. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az iskolatej szállításra vonatkozó szerződést az iskolatejet eddig is szállító Frisland Hungária Rt-vel megkösse. Hétfőn tej, szerdán kakaó, pénteken ömlesztett sajt biztosítható a tanulók részére.
Az iskolatej ellátásra vonatkozó nyilvántartásokat és visszaigényléseket a rendelet szerint biztosítani kell. 
A 2006. évi költségvetésben ütemezni kell az iskolatejjel kapcsolatos, önkormányzatot terhelő kiadásokat.
Határidő: szerződés kötésre január 2., majd folyamatos 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Kapecska Ferencné jegyző
Holman Ferenc iskola igazgató

9./ Képviselői keret felhasználása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Pénzügyi Bizottsági ülésen indítványoztam, hogy a képviselői keretből még rendelkezésre álló 90.000 Ft-ot a faház vizesblokk felújításának befejezéséhez támogatásként adjuk át. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Amikor a faház átadásra került, a szerződésben nem volt –e rögzítve, hogy a karbantartási kötelezettség az üzemeltetőé? Kinek kötelessége karbantartani az egységet?
Girasek Károly képviselő: Ez ismét nem tartozik a napirend tárgyához. Csupán arról van szó, hogy a képviselő-testület 8 tagja létrehozott saját tiszteletdíjából egy alapot, amit arra fordít, amire akar. Hogy adunk belőle, vagy nem adunk erre a nemes célra, ez a kérdés tárgya. Azért is, mert ilyen alapot bárki létrehozhat. Egy ÁSZ vizsgálat azt kérte, ha erre eseti bizottságot nem hozunk létre, akkor a képviselő-testületnek erről az általunk összeadott pénzről szavazni kell. Polgármester úr a januári, vagy februári testületi ülésen a folyamatban lévő szerződésekről majd számot ad, ott megnézhető lesz, hogy a szerződés teljesül, vagy nem teljesül. Ha esetleg gondatlan gazda az üzemeltető, azt kérje tőle számon más formában az önkormányzat.
dr. Katona Ernő alpolgármester: Sajnálom, hogy nem értünk egyet ebben a témában. Erről nekem szavaznom kell. Vagy ki kell zárni ebből a testületet, ha nem, akkor viszont lehetnek kérdéseim. Függetlenül attól, hogy a célok nemesek, nem nemesek, nem minősítem. Ha nekem kell szavazni erről, engedtessék meg, hogy kérdezzek.
Majnik László képviselő: Természetesen számla ellenében, és csak erre a célra lehet felhasználni, ami meg van jelölve. 
Kapecska Ferencné jegyző: A faház annak idején a Sportegyesület kezelésébe lett adva azzal, hogy egyrészt saját céljaira használhatja, másrészt ha lehetősége van, adja bérbe. Karbantartási kötelezettséget, illetőleg annak fedezetét az önkormányzat nem vállalta. A létrehozott képviselői keret a költségvetés részét képezi, a korábbi évek maradványa. Tekintettel arra, hogy benne van a költségvetésben, annak felhasználásáról a képviselő-testületnek kell dönteni. Az ÁSZ vizsgálat egyértelműen kimondta, hogy tekintettel arra, hogy a költségvetés részét képezi, a felhasználásra vonatkozó hatáskör nem lett átruházva állandó bizottságra, ezért a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A támogatás minden esetben megállapodás alapján kerül folyósításra, elszámolási kötelezettséggel. Ebben az esetben is, ahogy a határozati javaslat is tartalmazza, a megállapodást meg kell kötni. Ebben szerepelni fog, hogy a karbantartásra felhasznált, illetve megvásárolt anyagok számláját le kell adni. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Állandóan, amikor a kerettel kapcsolatos szavazásra kerül sor, tetszelgés van, hogy “mi milyenek vagyunk”. Ez mindig elhangzik Girasek úr szájából, hogy milyen nemesek, és milyen nemes célokat támogatnak. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez volt a külön keret létrehozásának a célja. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Biztos vagyok benne, hogy a képviselői felajánlás odamegy, ahova a képviselők ezt jónak tartják. Továbbá tudjuk, hogy a Ptk. pontosan szabályozza a bérbeadáskor a kötelezettségeket, jogokat. A felajánlás feltehetőleg nem az üzemeltetésből származó gondatlanságból okozott kár kijavítására irányul, hanem hosszútávon olyan felújítási munkálatokra, amelyek pl. amortizációból fakadnak. 
Szavazásra teszem fel a képviselői keret felhasználására vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 125/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a költségvetésben tervezett képviselői keret felosztására vonatkozó javaslatot, azt támogatja.
A képviselő-testület a Rétság Városi Sportegyesület kezelésében lévő Mikszáth u. 41. szám alatti faház karbantartási költségeihez 90.000 Ft támogatást biztosít elszámolási kötelezettséggel a képviselői keret terhére.
A megállapított támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó megállapodást a Rétság Városi Sportegyesülettel meg kell kötni.
Határidő: megállapodás megkötésére december 27.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

10./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: Hónapról-hónapra semmitmondó tájékoztatót kapunk, és ami nekem furcsa, az eljárás mód. Ide le van írva, hogy Balla Mihály benyújtott egy interpellációt, ez kétségtelen tény. Erre a miniszter ott adott egy választ. Úgy gondolom, hogy ha ilyen helyzetben lennék, akkor megkeresem a módját, hogy ezzel a miniszterrel, akitől ez a dolog függ, alkalmanként újra- és újra mindaddig találkoznék, amíg valamilyen előrelépés nem történik. Csak állunk, várunk. Ami még furcsább, idézem” újabb megkeresésben figyelmeztettem december 13-án a minisztert korábbi ígéretére”. Nem tudom, ez a figyelmeztetés fegyelmi értékű volt-e, vagy sem. Ez diplomáciából egyes. Nem figyelmeztetni kell egy minisztert, hanem mivel ez a dolog tudjuk hogy nagyon nehezen megy, én a magam részéről minden héten ott lennék a miniszter titkárságán, amíg el nem intéződik a dolog. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Megkértem a minisztert. 
Girasek Károly képviselő: Ide az van leírva, hogy figyelmeztettem a minisztert, így ezek után biztos még nehezebben megy az ügy. Ahhoz, hogy Rétságon lakópark épülhessen, elemi érdekünk a terület megszerzése. Nem vagyok a tájékoztatással elégedett, remélem a következő hónapban már valami konkrét eredményről is be lehet számolni, vagy arról, hogy ötször találkoztam a miniszterrel, vagy kétszer a titkárával, vagy hogy milyen lépést tett a polgármester úr. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A levelek nyilvánosak, hozzáférhetőek az irattárban, javasolom Girasek úr, olvasd el. A minisztériumok és egyéb más közigazgatási szervek bennünket, ha lejár egy határidő, figyelmeztetni szoktak. Egyébként a levélben nem ez a szó szerepel, ennél udvariasabb. De a lényege ez. A miniszter megjelölte, hogy külön eljárásban fogja kezdeményezni Rétság esetében a terület sorsának rendezését. Ezt leírta május közepe körül. Azóta nem csinált semmit, kötelességem erre felhívni a figyelmét. 
dr. Tóth Mária képviselő: Polgármester úr, kétségtelenül szokatlan, hogy Ön a miniszter urat figyelmezteti, de gondolom ez figyelmetlenség, mintsem arra szolgálna, hogy Önt figyelmeztessük. De kérem, ennél udvariasabban tessék a miniszter urakat megkeresni. Amit érdemben szeretnék elmondani, hogy a sajtóból ugye tudható, hogy most már a Honvédelmi Minisztérium és a magas szervek tényleg úgy döntöttek, hogy rendezik a kétes tulajdoni viszonyokat. Bízunk benne, hogy erre is sor kerül. Én nem látok ebben az ügyben a polgármesternél mulasztást. Annál is inkább, mert ugyebár már nem tudom hány éve, a művelődési ház a Honvédelmi Minisztérium és a rétsági önkormányzat közös tulajdonában van. A Honvédelmi Minisztérium tulajdonában, mert ha a birtokában volna, azt könnyebben el lehetne rendezni. Egy egész utca (Radnóti u.) a Magyar Állam tulajdonában, HM kezelésben van. De attól, hogy a Honvédelmi Minisztérium tulajdonában van, mi vagyunk kötelesek azt karbantartani, csak azt nem tudom, miért. Nem hiszem, hogy mi késlekednénk ebben a kérdésben. Már megint nem akarok arról beszélni, hogy hol van az 58 millió plusz egyéb költség. Hogy hova lehetett volna annyi pénzt elkölteni. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: A Nógrád Megyei Vagyonkezelő Igazgatósággal vannak különböző folyamatban lévő ügyek, és többek között ez is téma volt. Pillanatnyilag ők végrehajtási fázisban lévő dolgokkal foglalkoznak. Tudomásuk van a 34 ha-s területről, nem tudják, hogy megkapják-e, hogy ők rendezik a továbbiakban az ügyet, vagy pedig egy következő lépésben átkerül-e a Nemzeti Földalaphoz. Ezt nem tudják. Nincs még konkrét döntés. Ők szeretnék rendezni végrehajtói szinten az ügyet. A döntéshozói szint lényegesen nehezebben elérhető. Körök le vannak futva, érdemi tájékoztatást nem tudnak adni. 
Kapecska Ferencné jegyző: Úgy tűnik, hogy az ügyintézési határidők a különböző államigazgatási szerveknél nem egyformák. Tavaly a képviselő-testület döntésével azt hiszem, július végén volt, bejelentettük erre a területre vonatkozó igényünket, a szükséges mellékletek csatolásával együtt. A Kincstár nyilvántartásba vette a kérelmünket, tavaly december környékén írtak erről. Ezt követően kaptunk az NFA-tól is egy levelet, erre az igénybejelentésre hivatkozva, hogy folyamatban van az ügyintézés, de még nincsenek olyan helyzetben, hogy érdemben tudjanak erről dönteni. A 34 ha vonatkozásában lassan kilókat tesz ki az iratanyag, de nincs előrelépés. Állami tulajdonról van szó, és egyszerűen nem lépnek benne, csak mennek az évek. Nincs olyan szerv, aki azt mondaná, hogy most már illetékes vagyok az intézkedésre. Minden szerv egymásra mutogat, remélhetőleg választás előtt még sorra kerül a döntés. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatót, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.


11./ Egyebek
Havas Vilmosné képviselő: 2-3 hónappal ezelőtt téma volt a Vácra induló buszoknak a reggeli zsúfoltsága, akkor konkrét ígéretet kaptunk arra, hogy nagyobb busz és plusz még egy járat fog indulni. Azóta több szülő is megkeresett, akiknek a gyereke Vácra jár, semmi nem változott, sőt azóta itt a tél, és a hidegben ugyanúgy kell a gyerekeknek várakozniuk, nem tudnak felszállni a buszra és igen zsúfolt körülmények között utaznak. Ebben kérek valamilyen módon intézkedést.
Jávorka János képviselő: A mindenki karácsonyával kapcsolatos szervezés jól áll. Meg volt az utolsó beszélgetés, ahol a részletek is pontosítására kerültek. Holnap 16 órakor kezdődik a rendezvény, a gyermekeknek a művelődési házban lesz program. A meghívót minden lakos megkapta, a polgárőrség juttatta el minden lakásba. Halászlé lesz, és lesz még egy meglepetés is. Tavaly kritikát kaptam a gulyás levesért. Most már a halászléért is kaptam kritikát, igaz, hogy még el sem készült. De hát a puding próbája az evés. Én bízom benne, hogy jól fog sikerülni ez a rendezvény is. Továbbra is hangsúlyozom a saját véleményemet, hogy széleskörű összefogásban látom a jó eredményeket. Mindenkit nagy tisztelettel meghívok a magam nevében is a holnapi rendezvényre. Békés, boldog karácsonyt kívánok a magam és a szervezőség nevében.
Majnik László képviselő: A laktanya értékbecslésére vonatkozó közbeszerzési eljárás első fordulója érvénytelen volt. Kettő pályázat érkezett csak be, és háromnak kellett volna. Éppen ezért új kiírás született, rövid határidőkkel. Bízunk abban, hogy az sikeres lesz. A korábbiak fenntartották ajánlatukat. Bontás nem történt, talonban vannak a zárt borítékok. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: A keddi EMOS bizottsági ülésen elfogadásra került az óvoda SZMSZ-e. Néhány kiegészítéssel új SZMSZ-el fog rendelkezni az óvoda. Ez lett volna a bejelenteni valóm, a másik egy megjelent újságcikkel kapcsolatos kérdés lenne. A Magyar Nemzetnek a múlt pénteki számában jelent meg egy cikk a kiárusítás a seregnél. Ebben láttam, hogy a rétsági laktanya területéből 5,8 millió forintért vásárolt egy magánszemély, illetve a cikk írja, hogy a Kincstári Vagyonigazgatóság nemrég eladott 6 honvédségi ingatlant Budapesten és Rétságon. Miről van szó tulajdonképpen, nem tudok arról, hogy ez megtörtént volna.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez a cikk a tájékozatlanságnak a tökéletes példája. Többen felhívták már a figyelmemet erre a cikkre. Én felhívtam a Magyar Nemzet szerkesztőségét, először is a fénykép kapcsán. Azt mondták, hogy ez egy biankó fénykép, ez meg volt nekik. A fénykép pont a rétsági laktanyát ábrázolja. Itt tulajdonképpen nem a rétsági laktanyából vásároltak meg, hanem egy nyilvános közbeszerzési eljáráson az Akácfa utcai 5 építési telekről van szó. Amit egy magáncég vásárolt meg annak idején építési telek kialakítása címén, ez van a hír mögött. A Honvédelmi Minisztérium a képviselő-testület megkerülésével, de nem igazán kapcsolatban az önkormányzattal, értékesítette árverésen ezt a területet, és ezt építési területként kívánja a továbbiakban hasznosítani az a magánvállalkozó, aki ezt megvette. 
Girasek Károly képviselő: Azért ki kell hangsúlyozni, hogy noha a hirdető ha építési telekként hirdeti is, az nem építési telek. Jelenlegi formájában arra építési engedély nem adható. Az egy terület, ahol bizonyos feltételek megteremtése után lehet építési telek. A sajtó közleményekkel kapcsolatban írásban helyreigazítást kellene kérni. Vártam, hogy polgármester úr legalább két ügyben megszólal az Egyebekben. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Igen szeretnék megszólalni. Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban több képviselő között szóváltás alakult, ki indulatok szabadultak el. Ezektől szeretnék elhatárolódni. A jövőben ne öltöztessük be a magánvéleményünket egy közügy köntösébe. Nagyobb mértéktartást kérek a továbbiakban, természetesen ez nem jelenti a vélemények korlátozását. Káros a konkrét munkára, elviszi az energiát, és nem utolsó sorban lejáratja a képviselő-testületet.
Girasek Károly képviselő: Köszönöm az elmondottat. Pontosan ez a kulturált intézése a dolognak. Az állásfoglalást üdvözlöm, én is arra kérek mindenkit, hogy itt a munkával foglalkozzon. Amit talán be kellett volna jelenteni, hogy új országgyűlési képviselőt igazoltak a parlamentbe, Demus Iván urat. Elmondta, hogy térség képviselőjeként kíván működni, noha területi listán jutott be, fogadóórákat is szeretne tartani. Javasolom, hogy az ügyeinkkel mi is forduljunk hozzá. Gondolom, ezt be kellett volna jelenteni. Polgármester úr, furcsának tartom a Te napirend előtti hozzászólásodat. Merthogy napirend előtti hozzászóláshoz bárkinek joga van, ha azt a testület megszavazza. Azt gondolom, hogy év értékelést, vagy új év köszöntőt nem itt kellene azért tartani. Annak más fórumon van a helye. Az elhangzottak tartalmával kapcsolatban van véleményem. Hangoztatta a polgármester a csatorna beruházást, és egyebeket. Sokszor elhangzott, hogy kétségtelen, hogy ebben a ciklusban valósult meg, kétségtelen, hogy ennek a ciklusnak az első évében a testület a hivatal és a polgármester úr is sokat tett ezért, de ez a beruházás és a pénzek összeszedése jelentős mértékben az előző ciklusban indult. Most ezt elfelejtetted megemlíteni. Ami a költségvetési anomáliáról elhangzott, arról már mondtam véleményt. Úgy korrekt, ha pontosan tájékoztatunk. Éjszakánként a fiatalok rodeóznak a parkolóban. Rendőri intézkedések is történnek, de az ott lakók nyugalmát zavarják. Autós jégkorcsolyázást rendeznek. Nem tudom, mi a teendő.
Havas Vilmosné képviselő: A közvilágítással kapcsolatban szeretnék szólni. A mi utcánkra jellemző volt régen, ha egy kis szél fújt, azonnal elment a villany, és hetekig nem is volt. Most a nagy széltől elaludtak a lámpák, szóltam Miklián Attila csoportvezetőnek, másnap az egész utcában volt világítás. Jól működik ez a vonal, attól függetlenül, hogy Miskolc messze van.
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm még egyszer az egész éves munkájukat, örülök neki, hogy a kardinális kérdésekben többségében egyetértettünk. Ezért is hoztam fel visszatekintve akár két évre is azt a néhány, egyébként ciklusokon átívelő megvalósult fejlesztéseket. Olyan fejlesztéseket kell tenni, ami mind szélesebb körben bevonja az emberek érdekeit. Maradt jövőre munkánk. Boldog, békés karácsonyt kívánok. Több tárgy nem lévén megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.


kmft.
Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-