Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2006. évi 
MUNKATERVE


Képviselő-testületi ülések ideje és napirendje

-
Január 19.
1./ A szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság 
2./ Művelődési Központ és Könyvtár 2006. évi munka és rendezvény terve, 

          a 2005. évi munka és rendezvényterv végrehajtása
Előterjesztő: Végh József igazgató
Előterjesztést véleményezi: EMOS Bizottság 
3./ Beszámoló a helyi média működéséről és fejlesztési lehetőségéről
Előterjesztő: Végh József igazgató 
Előterjesztést véleményezi: EMOS és Pénzügyi Bizottság 
Az ülés részletes napirendje >>>
Az ülésről készült jegyzőkönyv >>>
-
Február 9. 
1./ 2006. évi költségvetés 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: valamennyi bizottság 
2./ Általános iskola intézményfenntartó társulás 2006. évi költségvetése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és EMOS Bizottság 
3.) Volt laktanya állapotfelmérés, hasznosítási lehetőség és értékbecslés 

          egyszerűsített közbeszerzési eljárása.
Előterjesztő: Majnik László bizottság elnöke
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi bizottság 
4.) Beszámoló a folyamatban lévő szerződésekről 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
5 / Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Az ülés részletes napirendje >>>
Az ülésről készült jegyzőkönyv >>>
-
Február 23.
1./ 2005. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
2./ Sport egyesületek 2006. évi támogatása
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság elnöke
Előterjesztést véleményezi: EMOS Bizottság 
3./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
4./ Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
5./ Pro-urbe és Díszpolgári Cím, Vállalkozók a Városért elismerés adományozás
Előterjesztő: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
EMOS Bizottság elnöke
Előterjesztést véleményezi: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
EMOS Bizottság
Az ülés részletes napirendje >>>
Az ülésről készült jegyzőkönyv >>>
-
Március 30.
1./ Beszámoló a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról. Pénzmaradvány elszámolás.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2./ Általános iskola intézményfenntartó társulás 2005. évi költségvetési beszámolója
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és EMOS Bizottság 
3. / Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
4./ Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói pályázat elbírálás
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: EMOS Bizottság 
Az ülés részletes napirendje >>>
A testületi ülés jegyzőkönyve az Önkormányzat honlapján >>>
-
Április 27.
1./ 2006. évi költségvetés módosítása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
2./ Beszámoló az Ellenőrzési Társulás működéséről, az ellenőrzések tapasztalatairól
Előterjesztő: belső ellenőr
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
3./ Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv felülvizsgálat
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: EMOS Bizottság . 
4./ Beszámoló a Vállalkozás Fejlesztési Alapítványban végzett tevékenységről
Előterjesztő: Bárczi János delegált tag 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság: 
5. / Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Az ülés részletes napirendje >>>
A testületi ülés jegyzőkönyve az Önkormányzat honlapján >>>
-
Május 25.
1./ Gyermek étkeztetés és szociális ellátás térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Szociális és Pénzügyi Bizottság 
2./ Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
3./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Tuskó Ilona gyermekjóléti szolgálat gondozója
Előterjesztést véleményezi: EMOS Bizottság 
4. / Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Az ülés részletes napirendje >>>
A tastületi ülés jegyzőkönyve >>>
-
Június 29. 
1./ 2006. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
2./ Önkormányzati pályázatok eredményessége
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
3./ Beszámoló a Közoktatási Közalapítványban végzett tevékenységről
Előterjesztő: Mocsári Gergely delegált tag 
Előterjesztést véleményezi: EMOS Bizottság 
4 / Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
5./ 2006. évi munkaterv kiegészítése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Az ülés részletes napirendje >>>
A tastületi ülés jegyzőkönyve >>>
-
Július hó …. .nap:
1.) Helyi Választási Bizottság megválasztása 
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
Beépítette a 61/2006 számú határozat
Az ülésről készült jegyzőkönyv >>>
Az ülés részletes napirendje >>>
A módosítás tárgyalása 2006 júniusi ülésen >>>
-
Augusztus 31.
1./ 2006. évi költségvetés féléves teljesítése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
2./ Helyi Választási Bizottság megválasztása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
Törölte a a 61/2006 számú határozat
A módosítás tárgyalása 2006 júniusi ülésen >>>
2.) Településrendezési terv felülvizsgálat 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Beépítette a 61/2006 számú határozat
A módosítás tárgyalása 2006 júniusi ülésen >>>
3.) Laktanya hasznosítási lehetőségei
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi Pénzügyi és TK Bizottság
Beépítette a 61/2006 számú határozat
A módosítás tárgyalása 2006 júniusi ülésen >>>
4.) Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv felülvizsgálata
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: EMOS Bizottság
Beépítette a 61/2006 számú határozat
A módosítás tárgyalása 2006 júniusi ülésen >>>
5.) Önkormányzat által benyújtott fejlesztési pályázatok eredményessége 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Beépítette a 61/2006 számú határozat
A módosítás tárgyalása 2006 júniusi ülésen >>>
6./ Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat kiírása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
7. / Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Az ülés részletes napirendje >>>
-
Szeptember 14.
Az ülés dátomát 28-ről  megváltoztatta a 61/2006 számú határozat
A módosítás tárgyalása 2006 júniusi ülésen >>>
1./ Beszámoló a 2005/2006. oktatási évről, az 2006/2007. oktatási év indításáról. 
Előterjesztő: Holman Ferenc igazgató
Előterjesztést véleményezi: EMOS Bizottság 
2./ Közoktatási intézmények minőségirányítási programjának felülvizsgálata
Előterjesztő: Holman Ferenc igazgató
Kapecska Ferencné jegyző
Sztruhár Istvánné vezető óvónő
Előterjesztést véleményezi: EMOS Bizottság 
3. / Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
4. / Város Szolgálatáért és az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozás
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság elnöke 
Előterjesztést előkészíti: EMOS Bizottság
 
Október 12-i Alakuló ülés részletes napirendje >>>
Az ülés jegyzőkönyve honlapunkon >>>
-
Október 26. 
1./ 2006. évi költségvetés módosítás
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztés véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2./ Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság
3. / Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Az ülés részletes napirendje és letölthető anyagokkal >>>
-
November 30. Közmeghallgatás
1.) Temetőről és temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Beépítette a 61/2006 számú határozat
A módosítás tárgyalása 2006 júniusi ülésen >>>
2./ 2006. évi költségvetés időarányos teljesítése
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
3./ 2007. évi költségvetési koncepció
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: valamennyi bizottság
4./ Tájékoztató a közszolgáltatók – Nyugat-Nógrád Vízmű Kft, ÉMÁSZ, Posta, RKSZ, T-Com tevékenységéről.
Előterjesztő: közszolgáltatást végző szervezetek vezetői 
5. /Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: polgármester
Az ülés részletes napirendje >>>
Az ülés jegyzőkönyve, letölthető anyagokkal >>>
-
December 21. 
1./ 2007. évi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapítása.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2./ Gyermekétkeztetés és szociális ellátás 2007. évi térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Előterjesztést véleményezi Szociális és Pénzügyi Bizottság 
3./ Közszolgáltatási szemétszállítási díj megállapítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4./ 2006. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
5./ Képviselő-testület 2007. évi munkaterve
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Az ülés részletes napirendje innen letölthető >>>
Az ülés jegyzőkönyve letölthető anyagokkal >>>
-
Testületi ülések állandó témái
Napirend tárgyalása előtt:
  • Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

  • Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
  • Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb eseményekről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról

  • Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
-
Lakossági fórum: 
Időpont megváltozott: (Április 10. helyett)
Május 17. szerda 18.00 órakor 
Tájékoztató a 2005. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a 2006. évi feladatokról.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztés előkészítésében közreműködik: valamennyi bizottság
A módosításról a képviselő testület tárgyalása a jegyzőkönyvben >>>
A képviselő-testület 120/2005. /XII.22/ számú határozatával a munkatervet elfogadta.
 
Mezőfi Zoltán 
polgármester
Kapecska Ferencé
jegyző
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-