Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2005. évi 
MUNKATERVE
Képviselő-testületi ülések ideje és napirendje
-
Február  3. 
1./ 2005. évi költségvetés 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán  polgármester
Előterjesztést véleményezi: valamennyi bizottság 
2./ Általános iskola intézményfenntartó társulás 2005. évi költségvetése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán  polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és EMOS Bizottság 
3./ Művelődési Központ és Könyvtár 2005. évi munka és rendezvény terve, a 
2004. évi munka és rendezvényterv végrehajtása
Előterjesztő:   Végh József igazgató
Előterjesztést véleményezi: EMOS Bizottság 
4./ Közoktatási intézmények  házirendjének jóváhagyása 
Előterjesztő: Holman Ferenc iskola igazgató
Sztruhár Istvánné óvodavezető
Előterjesztést véleményezi: EMOS Bizottság
5 / Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán  polgármester
A testületi ülés részletes napirendje >>>
Az ülésről készült jegyzőkönyv >>>
-
Február  24. (Módosított időpont március 3.)
1./ Polgármesteri Hivatal  Szervezeti és Működési Szabályzata 
Előterjesztő:  Kapecska Ferencné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi  Bizottság
2./  Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény  alapító okiratának módosítása
Előterjesztő:  Kapecska Ferencné jegyző
Előterjesztést véleményezi: EMOS  Bizottság
3./ Sport egyesületek 2005. évi támogatása
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő  EMOS Bizottság elnöke
Előterjesztést véleményezi: EMOS Bizottság 
4./ Pro-urbe és Díszpolgári Cím adományozás
Előterjesztő: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
EMOS Bizottság  elnöke
Előterjesztést véleményezi: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
EMOS Bizottság
5./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán  polgármester
A munkaterv jóváhagyása után aktuálissá vált témák
  • Hulladékgazdálkodási terv. Rendelkezésre áll a Környezetvédelmi Felügyelőség  szakvéleménye és megtörtént a kiegészítés is. 
  • 2004. évi költségvetés módosítása
-
Március 24. (Módosított időpont március 31.)
1./ Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Pénzmaradvány elszámolás.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán  polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2./ Általános iskola intézményfenntartó társulás 2004. évi költségvetési beszámolója
Előterjesztő:  Kapecska Ferencné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és EMOS Bizottság 
3./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán  polgármester
A testületi ülés részletes napirendje >>>
-
Április  28.
1./  2005. évi költségvetés módosítása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
2./ Beszámoló az Ellenőrzési Társulás működéséről, az ellenőrzések tapasztalatairól
Előterjesztő: Styevoné Pintér Bernadett
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
3./ Művészeti  alapiskola  beindításának lehetősége
Előterjesztő: Holman Ferenc iskola igazgató
Előterjesztést véleményezi: EMOS Bizottság: 
4./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán  polgármester
A testületi ülés részletes napirendje >>>
-
Május 26.
1./ Önkormányzati  ingatlanok bérleti szerződésének felülvizsgálata, 
bérleti díjak és lakbérek módosítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Kapecska Ferencné  jegyző
Tuskó Ilona  gyermekjóléti szolgálat gondozója
3./ Óvoda vezetői  pályázat elbírálása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Előterjesztést véleményezi:  EMOS Bizottság 
4. / Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán  polgármester
A tetületi ülés részletes napirendje >>>
-
Június 30. 
1./  2005. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő:  Mezőfi Zoltán  polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
2. / Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán  polgármester
3./ Beszámoló a Műszaki Csoport tevékenységéről
Előterjesztő: Miklián Attila csop. vez.
Előterjesztést véleményezi: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
EMOS Bizottság
4./ Vállalkozók a Városért elismerés adományozás
Előterjesztő:Településfejlesztési és Környezetvédelmi és EMOS Bizottság  elnöke
Előterjesztést véleményezi: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
EMOS Bizottság
A tetületi ülés részletes napirendje >>>
-
Augusztus 25.
1./ 2005. évi költségvetés féléves teljesítése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
2./  Beszámoló a rendőrség munkájáról, a közbiztonság helyzetéről
Előterjesztő: Rétsági Rendőrkapitányság vezetője
A beszámoló írásos anyag innen letölthető >>>
3./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán  polgármester
A tetületi ülés részletes napirendje >>>
-
Szeptember 29. (Módosított időpont október 6.)
1./ Beszámoló az 2004/2005. oktatási évről, az 2005/2006. oktatási év  indításáról. 
Előterjesztő:  iskola igazgató
Előterjesztést véleményezi: EMOS Bizottság 
2./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán  polgármester
3./ Város Szolgálatáért  és az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozás
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság elnöke 
Előterjesztést előkészíti: EMOS Bizottság
A tetületi ülés részletes napirendje >>>
-
Október 27. 
1./  2005. évi költségvetés módosítás
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán  polgármester
Előterjesztés véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2./ Beszámoló a helyi adóztatási feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Kapecska Ferencné  jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi  Bizottság
3./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán  polgármester
A tetületi ülés részletes napirendje >>>
-
November 24. Közmeghallgatás
1./ 2005. évi költségvetés időarányos teljesítése
Előterjesztő:  Mezőfi Zoltán  polgármester
Előterjesztés véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
2./ 2006. évi költségvetési koncepció
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán  polgármester
Előterjesztést véleményezi: valamennyi bizottság
3./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán  polgármester
A tetületi ülés részletes napirendje >>>
-
December  22. 
1./ 2006. évi  Víz- és csatornaszolgáltatási díj  megállapítása.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2./  Gyermekétkeztetés és szociális ellátás térítési  díjának megállapítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Előterjesztést véleményezi Szociális és Pénzügyi Bizottság 
3./ Közszolgáltatási szemétszállítási díj  megállapítása
Előterjesztő:  Kapecska Ferencné  jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság:
4./ 2005. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő:  Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
5./ Képviselő-testület 2006. évi munkaterve
Előterjesztő:  Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
A tetületi ülés részletes napirendje >>>
Testületi ülések állandó témái

Napirend tárgyalása előtt:

  • Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak  végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

  • Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
  • Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

  • Előterjesztő: Mezőfi Zoltán  polgármester
Lakossági fórum:
Április  11. hétfő 18 óra 
Tájékoztató  a 2004. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, 
a 2005. évi feladatokról.
Előterjesztő: Mezőfi  Zoltán polgármester 
Előterjesztés előkészítésében közreműködik: valamennyi bizottság 
A  képviselő-testület  125/2004. /XIIl.22,/ számú határozatával a  munkatervet elfogadta.
 
Mezőfi Zoltán 
polgármester
Kapecska Ferencé
jegyző
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-