Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2005. február 3. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Bulejka András csoportvezető, Lichtenberger Edit jegyzőkönyvvezető, 7 fő rétsági lakos 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. dr. Katona Ernő alpolgármester később érkezik az ülésre. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

Napirend előtt:

1./ Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: Az anyag tartalmazza, hogy január 15-én az MTV Regionális Híradója körképet készített Rétságról, miről nyilatkozott a polgármester úr? A kazetta rendelkezésre áll-e? Látta ezt az adást. 
dr. Tóth Mária képviselő: Az újévi köszöntőre kik kaptak meghívót, hány fő volt jelen, mennyibe került? Igaz-e, hogy fokozott biztonsági intézkedések voltak bevezetve. A sajtó képviselői megjelenhettek-e a rendezvényen? 
Az ülésre megérkezett dr. Katona Ernő alpolgármester.
Mezőfi Zoltán polgármester: Az MTV híradósa kb. 30 percet vett fel, amiből 10 másodperc maradt az adásban, erősen megvágták azt, egy rétsági körképet adtak, narrátorral. Azzal a kéréssel fordultak hozzá, hogy  értékelje a 2004. évet, és röviden vázolja a 2005. évi  várható terveket. Nem tudta az adást felvenni, mert elromlott a videója. A riport tájékoztatta a nézőket, hogy 2004-ben mintegy 600 millió forintos csatorna beruházás történt. A műsor szerkesztője nem ő, a műsor szerkesztői tartották ezt fontosnak, hogy a műsorba bele kerüljön. Fényképekkel tarkított, narrátor alámondásos műsor volt. Véleménye szerint a rövid műsor pozitív volt. 
Girasek Károly képviselő: Hol tekinthető meg a kazetta?
Mezőfi Zoltán polgármester: Girasek úr, nincs ilyen kötelező feladat, bár megpróbálta felvenni, de egyik pillanatról a másikra került adásba, így ez nem sikerült. Az újév köszöntőre vonatkozó feltett kérdésekre válaszolva, 185 eFt-ba került a rendezvény. 59 fő vett részt, néhány fővel több, mint száz meghívó került postázásra. Beléptetés volt, tekintettel arra, hogy névre szólóak voltak a meghívók. A sajtó képviselőivel kapcsolatos kérdésre Girasek úr bizonyára el fogja mondani, hogy milyen szempontok szerint engedték be őket. Végh József úr, mint a rétsági Hangadó szerkesztője, mint intézményvezető, és mint helyi Pro-Urbe díjas, ebben a három minőségében is egyszerre vett részt a rendezvényen. Egy helyi sajtó érdeklődőről tudja, hogy nem engedték be. 
Girasek Károly képviselő: Az Egyebekben kívánt a bizottság munkájáról tájékoztatást adni.
dr. Tóth Mária képviselő: Ő pedig most kérdezi, a polgármester erre a kérdésre nem tud válaszolni? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Még egyszer szeretné hangsúlyozni, hogy a képviselő-testület december 22-i ülésén többségi szavazattal döntött, hogy 4 tagú bizottságot hoz létre Girasek Károly úr, mint protokollban jártas személy vezetésével, hogy alakítsa ki, és szervezze meg a január elején esedékes új év köszöntő részleteit. A helyi sajtó, a Rétsági Levél tudósítóját nem engedték be, nem is kapott meghívót, erre tekintettel nem engedték be. Magánvéleménye, hogy ez szomorú. Befért volna, akármilyen sajtó képviselője, legyen az megyei, vagy országos, vagy regionális. Ez nem hivatalos esemény, hanem Rétság város életében egy jeles, társadalmi, közéleti esemény. 
Havas Vilmosné képviselő: Először a december 23-i Mindenki Karácsonyával kapcsolatban szeretne szólni. Szeretné megköszönni azoknak, akik felajánlották a pénzüket, és a segítségüket, hogy ennyire szépen és jól meg lehessen az ünnepet szervezni. Szeretné megköszönni a Művelődési Központnak is, mert nagyon sokat tettek a jó színvonalért. Jövőre viszont a szervezésen el kell gondolkodni, tudniillik a közös együttlétet és örömet nagymértékben rontotta, amit ő utólag hallott, mivel nem látta. Bizonyos személyek banánt, narancsot, és egyéb dolgokat osztogattak, de nem mindenkinek, hanem csak bizonyos embereknek. Arról nem tudott, hogy kétféle gyűjtés volt. Az újév köszöntővel kapcsolatos döntést a képviselő-testület hozta meg, amit utána mindnyájuknak tiszteletben is kell tartania. Még akkor is, ha esetleg nem ért a döntéssel egyet. Neki a  gondja az volt, hogy a képviselő-testület volt a vendéglátó, és nem volt ott a testületből mindenki. Úgy gondolja, illett volna minden képviselőnek ott lennie. A meghívás úgy történt, hogy bizonyos szempontokat állítottak fel.  Ezen  szempontok nem terjedtek ki arra, hogy ez a személy kinek szimpatikus, kinek nem, hanem bizonyos rendszer szerint, a vállalkozóktól kezdve, intézmény dolgozókig, a kitüntetetteken keresztül megjelentek a meghívottak. Szeretné, ha nem tűnne úgy, hogy a vállalkozók ellen van,  -  ehhez hozzátartozik, hogy ő is vállalkozó –   de azt is látni kell, hogy  Rétságon nem csak vállalkozók vannak, hanem a 3000 emberből a 280 vállalkozó, az csak egy bizonyos réteg. Ugyanúgy megsértődhetnének akkor az intézmények dolgozói, megsértődhetnek a Polgármesteri Hivatal dolgozói, az egészségügy dolgozói, hogy ők nem voltak itt. Úgy érzi, hogy az összeállítás mindenféleképpen jó volt. Sajnálja, hogy azok a rétsági vállalkozók, akik kitüntetést kaptak, nagyon sokan nem jelentek meg. Az okát nem tudja. Köszönettel tartoznak a négy tagú bizottságnak, akik ezt megszervezték, mert nagyon sok munkájuk van benne. Ha történt hiba, azt ők is észrevették. Akik itt voltak jól érezték magukat, akik nem jöttek el, sajnálhatják, hogy a meghívás ellenére nem jöttek el. 
Majnik László képviselő: A polgármester úr sok esetben a tájékoztatóban megköszöni bizonyos közreműködők munkáját, itt szembetűnően ezzel a rendezvénnyel kapcsolatban ezt nem tette meg. Véleménye szerint  ezeknek a rendezvénynek a sorában most első alkalommal objektíven lettek kiválasztva a meghívottak. Az előző ciklusban is hallott olyat, hogy a polgármester “haverjai” hivatalosak, amikor a jelenlegi polgármester első újévköszöntője volt, hallottak, hogy az ő “haverjai” Most volt szerinte az első igazán objektíven megszervezett köszöntő. 280 vállalkozó van a városban, ha csak nekik szólna egy ilyen rendezvény, bárki maradna is ki, sérelmezné azt. A vállalkozó a saját jövedelme miatt vállalkozó. A vállalkozó nem azért vállalkozik, hogy munkát adjon másoknak, hanem azért vállalkozik, hogy jövedelmet szerezzen magának. Ő is vállalkozó. 
Jávorka János képviselő: Jól sikerült rendezvény volt a Mindenki Karácsonya. Voltak hibák, a maga részéről is levonja a tanulságokat. A jövőben az adományok szétosztása terén körültekintőbben kell eljárni. 
dr. Tóth Mária képviselő:  Annak ellenére, hogy ő nem vett részt az újév köszöntőn, elvárja, ha már Önök ad-hoc bizottságot választottak, hogy legközelebb a meghívót a magyar nyelv szabályai szerint írják meg. Ha ez a 4 tagú bizottságnak nem sikerült, tanácsot kellett volna kérni, az nem szégyen, egy olyan tanártól, aki a magyar nyelv szabályait tökéletesen ismeri. Nem szokatlan, ha olvassák a helyi Hangadót, hogy a határozott és határozatlan névelő alkalmazása úgy látszik, igen bonyolult dolog egyesek számára. Egy határozott névelővel kellett volna kezdeni a meghívót, innen egy “a” betű hiányzik. A Meghívó papír minősége semmivel sem különb, mint a tavalyi volt. Kérdésében is elhangzott, hogy értesülései szerint nagyfokú biztonsági  őriztetés folyt. A polgárőröket is bevonták, és úgy hallotta, hogy egy civil ruhás rendőr is részt vett a beléptetésben. Nem tudja, miért kellett bevonni őt. Nem jól adja ki magát. Nem tudja azt sem, milyen szempontok szerint szabad válogatni, a képviselő-testület nevében, a sajtó képviselői között. A 185 eFt-os kiadás, ismerve a költségvetés helyzetét, nagyon nagy összeg, annál is inkább, mert ennél sokkal kevesebbért jött volna el egy helyi vállalkozó. De már itt egyesektől megszokhatta volna, hogy  haveri alapon történnek a dolgok. Állítólag a város kitüntetettjei is itt voltak, az ő ura nem kapott meghívót, 1989-ben kapott kitüntetést Rétság várossá avatásának ünnepén, az akkori belügyminiszter jelenlétében. Elvárható lett volna, hogy azokat az embereket is meghívják, akik részt vettek a várossá alakulás feltételinek megteremtésében. Ha a Girasek úr az Egyebekben kíván szólni erről, ő is hozzá kíván szólni.
Girasek Károly képviselő: Az Egyebekben kíván tájékoztatót adni a bizottság munkájáról. Példátlan és megengedhetetlen, ahogy a polgármester úr nyilatkozik a tájékoztatójában, ugyanis ő maga is azt teszi, hogy döntés előtt sokszor nyilatkozik, de utána elfogadja a testület, vagy az arra meghatalmazott bizottság véleményét. Nincs joga, sem neki, sem a polgármesternek ilyen nyegle, cinikus kijelentést tenni, amivel ő gyakorlatilag úgy tekinti, mintha ez a döntést meghozó szervezet ránézve nem lenne kötelező. Kérem, tessék tudomásul venni, hogy a polgármester nem főnöke a képviselő-testületnek, hanem ha úgy tetszik, beosztottja. Ha úgy tetszik, a munkáltatójával szemben, de a rétsági emberekkel szemben sem fogalmazhat így. Itt több rendkívül káros döntés született már, de ő ezek után a döntések után sem minősítette azokat, akik a döntéseket hozták. Ez tűrhetetlen, és megengedhetetlen, egy vezetőtől is. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Hol van az előírva, hogy a polgármester beszámolójának milyen formai követelmények szerint kell elkészülnie. A magánvéleményét hadd mondja el. Ezt nem kell megszavaztatni a testülettel, nem sért vele senkit. 
Girasek Károly képviselő: Ez a tájékoztató hivatalos dokumentum, magánvéleményt ne fogalmazzon bele a polgármester úr. Felsorolta a polgármester úr a tájékoztatóban, milyen helyeken reprezentált. Ismét nem látja arról semmit, hogy mikor, mit tett a város előrehaladása érdekében a polgármester. Nem látja, hol lobbizott, hogy a városnak pénzt szerezzen. Itt van 6 vagy 8 reprezentatív dolog, egyik sem függ össze munkával. Volt két rendkívüli ülés, ahol a polgármester felülírja az SZMSZ-t, mert a meghívóra soron kívüli ülést ír. Ilyet az SZMSZ nem ismer. Kéri, ebben is tartsa be a polgármester úr a szabályzatot. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Gépelési hiba.
Girasek Károly képviselő: Elfogadja a választ, ha legközelebb nem fordul elő. Igen jelentős eseményre került sor a városban, idelátogatott Habsburg György. Nem azért, mert királyi felség, hanem azért, mert a magyar kormánytól az Európai Unio rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. Miniszteriális vendég, ezért illett volna a polgármesternek megtisztelni jelenlétével az ő rendezvényét. Tud arról, hogy a polgármester személyesen találkozott vele, szót váltottak, de ez nem helyettesíti azt, hogy a többi ember jelenlétében találkozzanak. Bánk polgármestere ott volt, mert kötelességének érezte a megjelenést. Volt egy kistérségi társulási összejövetel, erről semmiféle tájékoztatást nem kaptak. Az igaz, hogy ennek az iratnak a kelte arra a napra esik, amikor az ülés volt, de bele lehetett volna írni. A kistérség funkcióját tekintve, a mi önkormányzatunk társult más önkormányzatokkal azért, hogy valamit közösen csináljanak. Ebben a polgármester képviseli az önkormányzatot, nem saját magát, ezért kötelessége beszámolni haladéktalanul az önkormányzatnak, hogy ott mi történt. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Meg szeretné Girasek úr tenni helyette? Pontosan tudja mi történt ott? 
Girasek Károly képviselő: Nem tudja mi hangzott el ott.
Mezőfi Zoltán polgármester: Akkor meg kérje őt meg Girasek úr, és majd elmondja.
Girasek Károly képviselő: Polgármester úr állandóan belebeszél az ő mondandójába, közben meg nézi az óráját. Így az ő ideje fogy. Elnézést, de nem tudja, micsoda stílus ez, hogy állandóan valaki belebeszél. Ő is igyekszik magát visszafogni. Kéri, hogy vagy a két ülés közötti eseményekre vonatkozó tájékoztatóban, vagy külön anyagban a kistérségi társulási ülésekkel kapcsolatban tájékoztassák az önkormányzatot, milyen napirendek voltak, miben képviselte az önkormányzatot a polgármester, és mi volt ennek az eredménye. Szerencsés, hogy Rétság városra odafigyel a regionális televízió, de a sajtónak kötelező kazettát küldeni a riportról, ő nem mondta, hogy a polgármester vegye azt fel. Sajtótükröt kellene csinálni, összegyűjtve az összes újságot, amiben a város szerepel. Akár jogvita is lehet egy-egy cikkből. A sajtótörvény szerint kötelező kazettát küldeni. A narrátor mondta alá a műsorban, hogy a polgármester többek között elmondta, hogy “értelmiségieket alkalmazó üzemek letelepedéséhez nyújt az önkormányzat támogatást a jövőben.” Ilyen nyilatkozat honnan származhat?
Mezőfi Zoltán polgármester: Ő ilyet nem mondott.
Girasek Károly képviselő:  Ezért kell kérni a kazettát, hogy az ilyen vitás esetek elkerülhetőek legyenek. Sajtó helyreigazítást kell kérni. Az önkormányzat törvény erejénél fogva nem tud támogatást adni, de még kedvezményt sem. Abban sincs konszenzus, hogy értelmiségieket foglalkoztató üzemet kellene letelepíteni, bár nem volna baj. De hát erről nem döntött senki. 
Jávorka János képviselő: Semmivel sem volt szigorúbb biztonsági beengedés az újévköszöntőre a polgárőrség részéről,  mint egyéb helyeken. Az, hogy a lánya, aki egyébként polgárőr is, nem csak rendőr, teljesen véletlen egybeesés. Ennek semmi köze a szigorúbb biztonsági intézkedéshez. Ő egyébként annak örülne, ha minél több rendőr lenne polgárőr itt Rétságon. A képviselő-asszony úgy tüntette fel, mintha itt valami “istentelen”, szörnyű szigorú biztonsági beléptetés zajlott volna. Az jöhetett be, akinek meghívója volt. Nem tudja, a sajtó képviselőnek volt-e meghívója. Az biztos, hogy a polgárőrök a rendezvényeken annak értelmében járnak el, ahogy azt a rendezőség kéri.
dr. Tóth Mária képviselő: Ő azért kérdezte ezt meg, mert kicsit felháborodva mondták neki, olyanok is, akik itt voltak, és neki is az a meglátása, hogy teljesen fölösleges óvatosság,  hogy egy ilyen rendezvényen részt vegyenek azok a személyek, akikről szólt. Teljesen fölös óvatosság volt a polgárőrség bevonása,  a hivatal dolgozói közül 2-3 ember odaállítható lett  volna, az is elég lett volna, és sokkal jobban is nézett volna ki. 
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra teszi fel a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott.
Mezőfi Zoltán polgármester: Az SZMSZ 22.§. /3/ bekezdése alapján a meghívón nem szereplő napirend felvételéről a napirend elfogadása előtt a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül dönt. Kezdeményezi a következő, meghívón nem szereplő napirendek felvételét. Munkabér hitel felvétele: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták. Az átmeneti likvid gondok indokolják a munkabér hitel felvételét, mely a 26-án esedékes központi támogatásból kerül visszafizetésre. 6. napirendi pontként javasolja a tárgyalását. 7. napirendként javasolja Dr. Katona Ernő alpolgármester tájékoztatója a Kölyök-sziget Közhasznú Alapítvány felajánlásáról című napirend tárgyalását. Az anyagot a képviselők megkapták, az EMOS Bizottság azt tárgyalta. 

A napirendek felvételét a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta. 

dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság elnöke: A tegnapelőtti EMOS bizottsági ülésen tárgyalták a közoktatási intézmények házirendjének jóváhagyása című napirendet. Az ülésen nagyon sok olyan módosító javaslat érkezett, amit - az  intézményvezetők véleménye szerint is – be kell építeni a házirendbe, és ez maga után vonja, hogy át kell dolgozni az egész házirendet.  Ezért javasolja az EMOS bizottság, hogy a mai ülés napirendjéről ez a téma kerüljön le. Másik javaslata a bizottságnak, hogy az oktatási intézmények házirendjének jóváhagyását is ruházza át a képviselő-testület az EMOS Bizottságra. Az intézmények SZMSZ-ét  is az EMOS Bizottság hagyja jóvá.  Kezdeményezik az  átruházott hatásköröket tartalmazó az érvényes SZMSZ 2. számú mellékletének  módosítását. A bizottság módosító javaslata alapján a házirend tárgyalása helyett kérik ezt az SZMSZ módosítás kezdeményezését 4. napirendként felvenni. 

A képviselő-testület az EMOS Bizottság javaslatát 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta. 
A képviselő-testület a  módosított napirendi  javaslatot  13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalja. 
 

 
Napirend
Előterjesztő
 1. 2005. évi költségvetés Mezőfi Zoltán polgármester
 2. Általános iskola intézményfenntartó társulás 2005. évi költség vetése Mezőfi Zoltán polgármester
 3. Művelődési Központ és Könyvtár 2005 évi munka és rendezvényterve, a 2004. évi munka és rendezvényterv végrehajtása Végh József igazgató
 4. Hatáskör átruházás kezdeményezése dr.Szájbely Ernő EMOS 
Bizottság Elnöke
 5. Helyiségek bérbeadása Kapecska Ferencné jegyző
 6. Munkabér hitel felvétele Kapecska Ferencné jegyző
 7. dr. Katona Ernő alpolgármester tájékoztatója a Kölyök-sziget Közhasznú Alapítvány felajánlásáról Dr.Katona Ernő alpolgármester
 8. Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról Mezőfi Zoltán polgármester
 9. Egyebek:
Támogatás megállapítása 
Dr. Szájbely Ernő képviselő


1./ 2005. évi költségvetés
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti Farkas Sándorné dr. könyvvizsgálót, aki tanácskozási joggal vesz részt a költségvetés tárgyalásakor. Köszöni az eddig elvégzett könyvvizsgálói munkát. Köszöni a jegyző asszony, Pénzügyi Bizottság, és Településfejlesztési Bizottság munkáját is.
Farkas Sándorné dr. könyvvizsgáló: A könyvvizsgálói megbízásnak megfelelően elvégezte az önkormányzat 2005. évi költségvetési rendelet-tervezetének a véleményezését. Ehhez a szükséges információkat a rendelkezésére bocsátották időben. Az összeállított javaslat, mind a szöveges, mind a számszaki rész megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az államháztartási törvény, és a kormány rendelet nagyon részletes előírásokat tartalmaz, hogy a képviselő-testület elé milyen formátumban kell előterjeszteni a tervezetet. Az összeállított költségvetés reálisan veszi számba a bevételeket, és ennek megfelelően tervezi a kiadásokat. Az előző évhez képest alacsonyabb szintű a költségvetési bevétel, és ez lényeges pozíció romlást eredményez az önkormányzat költségvetésében. A szabályozásnak megfelelően vették figyelembe az állami támogatást, a normatív állami támogatást, illetve a személyi jövedelem adó kiegészítést amely, mivel az önkormányzat jelentős iparűzési adó bevétellel számolhat, elvonást alkalmaztak központilag. Az önkormányzatnak működési hiánya van, tehát forrás hiányos. A szabályok szerint ebben az évben ÖNHIKI-re nem számíthatnak, hiszen a központilag szabályozott feltételeknek az önkormányzat nem tesz eleget. Ez sajnálatos. A hiány azonos szintű, mint az előző évben, de mivel kiegészítő támogatásra nem számíthatnak, ez egy különleges helyzetet eredményez. Megfontolandónak tartja, hogy azok az elgondolások, amiket a szöveges előterjesztés tartalmaz, az év közbeni gazdálkodás során bizonyos racionális lehetőségeket érdemes lenne feltárni, és átgondolni. Különösen akkor, ha az első negyedévben, illetve félév táján (mivel májusban lesz az iparűzési adó bevallás, illetve befizetés) a pozíciót áttekinteni. A forráshiány miatt egy bizonyos hitel felvétellel kell számolni. Ez a költségvetés a tavalyihoz képest kedvezőtlenebb pozíciót teremt az önkormányzat számára. A költségvetés összeállítása megalapozott, úgy ítéli meg, hogy nagyon precíz, részletes munka, amely mindenképpen alapot ad arra a testületnek, hogy egy olyan költségvetési rendeletet alkothassanak meg, ami megalapozott.
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Miután kiderült, hogy mennyire nem jó a költségvetési helyzet, a főorvos úrral, és a jegyző asszonnyal áttekintették, hogy milyen irányokban lehetne azon alakítani. Akkor fogalmazódott meg néhány olyan javaslat, amelyeket végül is a költségvetés tárgyalásakor a bizottságok tagjainak többsége elfogadott.
Az étkezési hozzájárulás megemelése most maradjon el. A személyenkénti 15.000 Ft-os jutalomkeretet most vonják el. Intézményenként kb. 5 %-os megtakarításokat érjenek el. Az összes fejlesztési feladatot, amely nem életbevágó, a működés szempontjából egy táblába foglalva, mint fedezetlen feladatot jelenítsenek meg, és majd az év során, ha a fedezetei rangsorban megteremtődhetnek, vegyék elő ezeket a feladatokat. Félév környékén szükséges lesz tételesen is átvizsgálni a költségvetést, és pótköltségvetést kell majd készíteni. Ennek fő oka, hogy az iparűzési adó bevétel május 20-a után lesz ismert. Ez remélhetőleg javítani fog a költségvetés helyzetén. Az írásos előterjesztésben szerepelnek azok a tényezők, amelyek a költségvetés ilyetén alakulását eredményezték. Az egyik, hogy a bérfejlesztéshez, ami több mint 18 milliós tétel, az állam csak töredékben járul hozzá (alig több mint 2 millió). A másik ok, hogy az adóerő képesség növekedése miatt, egy bonyolult számítási mód szerint, abból a személyi jövedelemadóból, ami itt maradhatna, több mint 33 millió forintot vonnak el. Ez a két tétel már önmagában 51 millió Ft-ot tesz ki, amit pótolnia kell az önkormányzatnak. Ehhez jön a szennyvíz beruházáshoz és a területvásárláshoz igénybe vett hitelek törlesztése és kamata és még egyéb tételek. Úgy tűnik, mintha az állam büntetné azokat, akik a bevételük növelése érdekében tettek is valamit a korábbi években. Ez a legnehezebb tervezési időszak az utóbbi évtizedben, mégis azt mondhatják, hogy más önkormányzatokhoz képest Rétság még mindig jobb helyzetben van. Ez nem vigasz, de egy állapot. Tovább romlik a működés és fejlesztés aránya. Nincs a költségvetésben innováció, tehát bevételeket, racionális megoldásokat teremtő és szolgáló befektetés. Erre persze a fedezetek is hiányoznak. Azt figyelembe kell venni, hogy a felvett hitelek is fejlesztésekhez kapcsolódnak, valamint a majdani lakóterülethez tervezett 6 és 3 millió Ft is. Tehát az azért nem teljesen igaz, hogy semmiféle fejlesztés nem lesz 2005-ben. 
Korábban a polgármesteri tevékenység a jó kapcsolatok révén több anyagi forrást hozott a városnak, most ezek nagyon megcsappantak. Elhangzott, hogy évente közel 30 millió forint pályázati pénz érkezett a városhoz az utóbbi években is. Évek óta tartó folyamat, hogy az előírt feladatokhoz nem adnak központi fedezetet, vagy csak a legelején, indítólak, aztán a továbbiakban gazdálkodják ki az önkormányzatok. Ezek is évek óta folyamatosan rakódnak a költségvetésre. A bérek és járulékterhek több mint a felét elviszik a költségvetésnek. Az elmúlt 10 évre visszatekintve, voltak már többször hasonlóan nehéz helyzetben, a város azért mindig tudta valahogyan kompenzálni a hiányt, most ez sokkal nehezebb. Természetesen mindannyiunknak, de egy polgármesternek kitüntetett szerepe van abban, hogy a költségvetéshez fedezeteket szerezzen, ami elsősorban – a mai világban is- jó kapcsolatokon alapul. 10 év alatt az újonnan települt üzemektől – iparűzési adón kívül - mintegy 100 millió forintot kaptak különféle célokra. Enélkül egy sor feladatot nem tudtak volna elvégezni. Ezt azonban kölcsönös alapon adták, kölcsönös előnyök alapján. Úgy nem fognak adni, hogy csak kér az önkormányzat. Szükséges, hogy ezek a kapcsolatok rendben legyenek. Valószínűleg a kötelezően megképzett államháztartási tartalék, ami majdnem 7 millió forint, el lesz vonva, mert eddig minden tapasztalat ezt mutatta. A helyi adóbevétel növekedése lehet olyan remény, ami esetleg javíthat a kondíción, de persze, ha több lesz májusban, abból is lesz további elvonás. A működési kiadások a lehetséges szintre lettek redukálva, de az intézmények működését még nem veszélyezteti. Mindenütt átgondolt, takarékos, felelősségteljes gazdálkodásra van szükség. 
Az egyes tételekhez kapcsolódó észrevételek csak címszavakban, a konkrét javaslatokat a végén ismerteti. Nagyon alacsony a közterület használati díj 30 eFt-os tervezett összege. Akárcsak egy autóbusz büntetése is lehetne ennyi. A közúti táblák cseréjére tervezett 50 eFt szintén alacsony. Az önkormányzati lakások karbantartására tervezett 300 eFt tényleg legyen felhasználva. A postázásra akár egy futárszolgálatot is létre lehetne hozni, akár más szervekkel együttműködve, olcsóbb lenne. Hulladékkezelésnél hangsúlyozandó, hogy mintegy 2 millió forintot az önkormányzat teljesít és nem hárítja át a lakosságra. A művelődési intézmény finanszírozása mintegy 1,8 millió forinttal alacsonyabb a tavalyinál, és 10 millió forint saját bevétele van tervezve. Az ÁPV Rt és Tolmács közötti per nyomán remélhetőleg élhet az önkormányzat kártérítési igénnyel, ez is javíthat valamit a költségvetésen. Az átadott pénzeszközöknél a családtámogatási társulás mintegy 400 eFt-tal javítja a költségvetést, ezért ez jónak bizonyult. A munkahelyi vendéglátásra, külső étkezőkre oda kellene figyelni, mert ez tényleges bevételt hozhat, itt is csökkenés van tervezve. A védőnői szolgálat finanszírozása változni fog, teljesítmény alapon, de ennek időpontja még nem ismert. A művelődési háznál a Spektiva 1,5 milliója bevételként tervezve van, de ez korántsem biztos bevétel. A közcélú foglalkoztatottakra központi támogatás van, amit csak arra lehet felhasználni. Az alapítványok szerepe fontos és egyre fontosabb. Sokkal jobban kell figyelni a pályázati lehetőségeket és mindenre pályázni, amire csak lehetséges, persze többször az önrész biztosítása is gondot okoz. Elhangzott észrevételként, hogy a költségvetés azért olyan, amilyen, mert megvették az aranytojást tojó tyúkot, fölöslegesen, valamint azért, mert a művelődési ház költségvetése hatalmas, ennyit erre fölösleges fordítani. Konkrét javaslatként hangzott el, hogy a polgármesteri keret 150 eFt-os összegét szüntessék meg, mivel a múlt évtől kezdve a polgármester havonta rendszeres költségtérítést kap, éves összesenben közel 1 millió forintot, amivel nem kell elszámolnia és ezt felhasználhatja ilyen célokra, mint tudomásuk szerint használta is ilyenre. A 150 eFt-ból 100 eFt-ot a sporttámogatásra, 50 eFt-ot a kulturális alapra tegyék át. Ez a javaslat 4 igen és 2 nem szavazattal többséget kapott, tehát a testület elé terjeszti. A közalkalmazottak munkaruha keretét egységesen emeljék fel 10.000 Ft-ra, mivel a tervezett összeg alacsony, abból nem lehet munkaruhát venni. A javaslatot egyöntetűen támogatták, ezért a testület elé terjeszti. A reprezentációs keretet, illetőleg ennek a testületi ülések étkezési költség részét szüntessék meg, (ehhez elhangzott, hogy esetleg pénzért lehessen venni). A bizottság 1 igen és 5 tartózkodással ezt a javaslatot nem támogatta, ezért ezt nem terjeszti a bizottság javaslataként a testület elé. Nehéz helyzetű, de végül is átgondolt, alaposan megvitatott költségvetési tervezet kerül a testület elé, amely a működés alapvető fedezetét biztosítani tudja. Bízhatnak abban, hogy a vázolt fellelhető tartalékok, amelyek ugyan ma még nem teljesen ismertek, csak várhatóak, javítani fognak a helyzeten, és félév tájékán talán egy kicsit elmúlik a nyomás a költségvetésen. A bizottság a fenti javaslatokkal a költségvetés elfogadását javasolja. 
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Bizottsága is tárgyalta a költségvetést. Nem volt annyira elemző, és mélyreható, mint a Pénzügyi Bizottság véleményezése. A bizottság külsős tagjai csak a főösszegekről kaptak kimutatást. Az intézmények költségvetését ők nem kapták meg. Jegyzőtől kértek és kaptak tájékoztatást. Tükrözi a költségvetés a nehéz helyzetet, a központi támogatások aránya csökkent. A béremelések fedezete sem biztosított ebben az évben sem, sőt nagyobb mértékben nem biztosított, mint tavaly. A jegyző asszony kiemelte, hogy a költségvetés nehézségeit nem az okozza, hogy a működési kiadások növekedtek, hanem az egyéb kiadások növekednek aránytalanul. Hangsúlyozta, hogy az iparűzési adó lényegesen magasabb lesz, de az újfajta rendszer Rétságot rendkívül hátrányosan érinti, az elvonás mértéke is növekszik. Kérdés volt, hogy mit értenek a belső tartalékok feltárása alatt. Kérdésként hangzott el az is, hogy a Turinform iroda milyen támogatásban részesül. A jegyző válasza, hogy a belső tartalékok feltárása a telefonköltségek, a posta költségek olcsóbbá tétele, valamint a művelődési központ önálló gazdálkodásának ismételt felvetése, és a konyha másfajta üzemeltetése. Ez utóbbi évek óta visszatérő kérdés. Egyik bizottsági tag úgy gondolja, hogy két dolog miatt okoz gondot a 2005. évi költségvetés. A művelődési központ költségvetésének igen magas nagyságrendje, valamint a laktanya terület egy részének felvásárlása. Egy másik bizottsági tag véleménye, hogy várták az időt, amikor az iparűzési adók belépnek, de úgy tűnik halványul a remény. Emiatt sajnálatosnak nevezte a költségvetés 2005. évi helyzetét. Sajnálatos, hogy elmaradnak a jutalom keretek, nem került betervezésre a lakás támogatás sem. A fejlesztés igen minimális, bár a hitelek egy része az elmúlt évi fejlesztések miatt lett felvéve. Gondol itt a szennyvíz beruházásra. Sajnálatos, hogy nagymértékű a szociális támogatások összege. Egy konkrét javaslat hangzott el a költségvetéssel kapcsolatban, hogy a testületi ülések szüneteiben történő étkeztetés aminek a nagyságrendje 25 eFt, szűnjön meg. Ez a javaslat nem kapott támogatást, 4 igen, 4 tartózkodás volt a szavazati arány. Maga a költségvetési tervezet a bizottság többségének támogatását élvezi, 6 támogatás, 1 tartózkodás, 1 ellenszavazat mellett. A tervezet tartalmazza a 2005. évi felújítási kiadások táblázatát, zárójelbe téve, hogy fedezet hiányában ezek a tételek a költségvetésben nem szerepelnek. Április-májusban várható a költségvetés tisztázása, mindenféleképpen szem előtt kell tartani a Jászteleki út és a vízelvezetés gondját. A pályázati lehetőségeket ki kell használni. Legkésőbb májusban prioritásokat kell megállapítani. 
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A Pénzügyi Bizottság Elnöke elmondta azokat a javaslatokat, amikkel az EMOS Bizottság is egyetértett. Valamennyi intézmény vonatkozásában éltek azzal a javaslattal, (ami már be is van építve a tervezetbe) hogy a dologi kiadásokból egységesen 5 % elvonás történt, étkezési hozzájárulás maradt a tavalyi szinten, illetve a jutalom keret átmeneti elvonása. Az átmeneti elvonás azt jelenti, hogy ha az év közbeni kondíciók annyira javulnak, akkor az év vége felé visszakerülhet a tétel a költségvetésbe. 
Havas Vilmosné Szociális Bizottság Elnöke: A TK Bizottság elnöke említette, hogy téma volt a szociális kiadások csökkentése, ez alatt mit értenek?
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Véleményként hangzott el, hogy a támogatások idei összege magasabb, mint tavaly, és az előző években volt. 
Havas Vilmosné Szociális Bizottság Elnöke: Az emelkedés oka, hogy emelkedett a minimál nyugdíj. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Végh József Művelődési Központ igazgatójától kérdezi, aki szintén tanácskozási joggal vesz részt az ülésen, hogy a költségvetés kiadásai 23. oldal 55-312-es pontjában, illetve azon belül, Web-lap szerzői jogdíj mit takar, illetve mit jelent? Néhány sorral felette van egy egész évre vonatkozó szerzői jogdíj kifizetés, 90 eFt. Ez az Artisjussal kapcsolatos jogdíj? 
dr. Tóth Mária képviselő: A 22. oldal CISZ ház gázköltsége nem eltúlzott-e, a művelődési központ betervezett gázköltségéhez képest? Ugyanazon oldalon szerepel egy olyan rovat, hogy Gó, ez mit jelent? Mi van mögötte, milyen költségvetési tétel ez? 
Végh József Művelődési Központ igazgató: Sok kritikát kapott a múltban a város honlapja, ezt a problémát meg kellett oldaniuk. A honlap gondozója Girasek Károly úr, a szerzői jogdíj az övé. Ez nem tiszteletdíj. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Akkor Girasek úr, mint szellemi terméket árulja ezt a városnak? 
Végh József Művelődési Központ igazgató: A honlap naprakész, a korábbihoz képest gyökeres változás állt be. A világ minden részéről érkezett visszajelzés a honlappal kapcsolatban. Sajnálatos módon nem eltúlzott a CISZ ház gázdíj, nagy helyiségről van szó. A költségvetést floppyn hozták át, az elnevezések átírásra kerültek, a Hangadó tipográfiáját Góg Katalin készíti, az ő nevéből maradt benn a “Gó” az anyagban. Góg Katalin eü. hozzájárulását jelenti az a sor. 
dr. Tóth Mária képviselő: Ugyanúgy nem érti, ahogy eddig sem. Egy költségvetési tétel úgy néz ki Rétság város anyagában, hogy “Gó”! 
Kapecska Ferencné jegyző: Sok elírás, és helyesírási hiba van, ki lesznek javítva. Kétségtelen, hogy ilyen nagy anyag készítésekor lehet elütés, vagy számítási hiba is. Intézmény által leadott költségvetésben “Góg egészségügyi hozzájárulás 11 %,” így van írva. Ez annak jelölésére szolgál, hogy amikor a tb. járulékot kiszámolják, ami az 53-as rovatban van, akkor személyenként meg kell tervezni a 3.450 Ft/hó eü. hozzájárulást, illetve tervezni kell a %-os eü. hozzájárulást is. Ez a kifizetés utáni %-os eü. hozzájárulást takarja. A költségvetésben úgy szerepel, hogy eü. járulék, és alá van írva a Góg 11 %. Más önkormányzatoknál nem jellemző, hogy a tételes költségvetés kiadásra kerül, itt hosszú évek óta így van, ezt valamennyi képviselő megkapja, tekintettel arra, hogy a részleteket ebből lehet megismerni. 
Patterman Józsefné képviselő: A könyvtári kiadásnál szerepel, hogy étkezési hozzájárulás 3 fő. Munkaruházatot illetően 6 órás takarítók vannak tudtával a művelődési központban, de 4 főre van a 15 eFt tervezve. Az önkormányzatnál ugyan csak 4 órás takarítók vannak, de 5 eFt-ot kapnak csak. Belföldi kiküldetés véleménye szerint sok, 170 eFt-ot terveznek. Az egészségügyi járuléknál 8 fő szerepel, van akiről nem tud, aki ott dolgozik? A CISZ házban van telefon? Soknak tartja az augusztus 20-i rendezvényre a 660 eFt-ot, ilyen költségvetés mellett. Ő a tavalyi rendezvénnyel nem volt annyira elragadtatva, hogy az 660 eFt-ot érjen. 
Végh József Művelődési Központ igazgató: A 660 eFt augusztus 20-ára magasnak tűnhet, de ebből 300 eFt maga a tűzijáték. Dönteni lehet, legyen-e, vagy sem. Tartalmi vonatkozásban igyekeznek kedvező szerződéseket kötni. 
Kapecska Ferencné jegyző: A művelődési központban 7 fő dolgozik, és 1 közhasznú munkás. Étkezési hozzájárulás 7 fő részére van ütemezve. A közhasznú dolgozóra a tb-t fizetni kell., ezért szerepel 8 fő az eü. hozzájárulásnál. A könyvtárnál 3 fő a könyvtár munkavállalóinak száma, és a takarító 6 órában van alkalmazva, a 3,75 főnek a munkaruhája korábban is 15 eFt/főben volt megállapítva. Intézményenként változóan volt a munkaruha összege szabályozva. 
Patterman Józsefné képviselő: A 24. oldalon az étkezési hozzájárulás 3 fő, ezt nem tudja, hogy jön össze.
Kapecska Ferencné jegyző: A részfoglalkozású dolgozónak is benne van az étkezési hozzájárulása. A foglalkoztatás arányában kapja a hozzájárulást. 
Mezőfi Zoltán polgármester: 23. oldalon mi a különbség a Hangadó tipográfia tiszteletdíja, és a szerzői jogdíj között? Mindkettő szellemi termék. A tipográfia tiszteletdíjas, a Web-lap szerzői jogdíjas, szeretné tudni, a kettő között mi a különbség. 
Végh József Művelődési Központ igazgató: A szerzői jogdíj nem tb. járulék köteles. Ezért kötötték ezt a szerződést, mert ez előnyösebb. A másik tiszteletdíjas szerződés már évek óta így működik. 
Girasek Károly képviselő: Kb. 100 eFt értékű munkát társadalmi munkában végez. 50 eFt jogdíjat számláz le. 
Havas Vilmosné képviselő: A szociális ellátások összege magasabb lett, ez attól van, hogy változott a minimál nyugdíj, ez maga után vonta, hogy megemelkedtek a támogatások összegei. Neki nagyon fáj a jutalmak elvonása az intézményektől, de bízik benne, hogy félév után a pótköltségvetés lehetőséget ad arra, hogy ezt az intézmények megkapják, mert a dolgozók megérdemlik. Örül a Pénzügyi Bizottság döntésének, hogy egységes szintre hozta a munkaruha juttatást, ugyanakkor meg kell mondja, hogy azért nem ért bizonyos mértékben egyet vele, mert nem mindenhol kötelező a munkaruha, viszont a védőruha az intézményeknél kötelező, de lassan egy papucsot, köpenyt nem lehet 10 eFt-ért venni. Tehát ha lesz rá mód, a védőruhára fordítható összeget meg kellene emelni. 
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A közös bizottsági ülésen azt lehetett látni, aminek ő is, és a többi bizottsági tag is örült, hogy az intézményvezetők és intézmények is igen kedvezően álltak a jelenleg kialakult helyzethez. Önkéntes felajánlásokból keresték meg azokat a forrásokat, ahonnan a bizonyos 5 %-os elvonásokat eszközölni lehet. Abszolút együttműködést tapasztaltak valamennyi intézmény vonatkozásában. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy felvetődött az is, hogy helyes-e ez a fűnyíró elv alkalmazása. Ugyanis az intézmények eltérően állítják össze költségvetésüket, van amelyik tartalékolt is magának, a másik pedig feszített költségvetést nyújtott be. Ezekben az esetekben nem egyformán érinti az 5 %-os elvonás az intézményeket. Ezt figyelemmel fogják kísérni az év folyamán, és ahol nagy gondot jelent a most elvonásra került pénz, azt ha lehetőség lesz, kipótolják. A költségvetés egészéről úgy gondolja, hogy igen feszített költségvetés. Azt gondolja, hogy ez az év, de talán még a következő is átmeneti éveknek tekinthetők Rétság életében. Az ÖNHIKI rendszerből kikerültek most, saját lábra kell állni, amit jelenleg még sok tényező nehezít. Ugyanakkor azt látja, hogy a betervezett kiadások, mintegy megalapozzák a településnek, illetve a városnak a további fejlődését. Az állam szerepéről azt tudja elmondani, - és ez már lassan egy évtizede így van – hogy az önkormányzatoknak ugyan feladatot rendesen adnak le, de ezek jó részéhez már a forrásokat nem biztosította, nem biztosítja. Számtalan ilyen esetet lehetne sorolni, de az egyik legnagyobb a bérek kérdése, amit a parlament törvényekben rögzít, kötelező a munkáltató számára, forrásokat viszont nem biztosít hozzá. Az önkormányzatoké a teher. 2002-ben történt a közalkalmazotti szférában egy igen jelentős béremelés, átlagban 50 %-os, három hónapig megkapták rá a fedezetet, de a következőkben már nem. Akkor volt egy pályázati lehetőség bérhikire, de 2003-ban ez ugyancsak megszűnt, tehát gyakorlatilag a településnek kell kigazdálkodnia a nem kevés összeget. Mondhatná a 13. havi béreket, amit szintén rögzít törvény, és kötelezővé is tesz, és bizony ennek a fedezetét sem kapja meg az önkormányzat. Az országban lévő több mint 3000 önkormányzat nagyon nehéz helyzetben van. Nem elég, hogy nem fedezi az állam a törvényben előírt kötelező kiadásokat, hanem még bünteti is azokat az önkormányzatokat, amelyek megpróbáltak tenni azért, hogy saját helyi bevételeiket növeljék, ha már az állam nem ad elég forrást. Az adóerő képesség számítás most újdonságnak tűnik, pedig nem újdonság. Utánanézett, 1992-ben az Antal kormány idején jelent meg egy helyi adókról szóló rendelet, amelyik még úgy fogalmazott, hogy egy település önkormányzatának saját helyi adóból származó bevétele miatt nem csökkenhet az állami normatíva összege. Ez egy nagyon korrekt dolog volt. Azt mondta ki, hogy megadja minden önkormányzatnak a normatívát, és amelyik még ezen felül plusz bevételre tesz szert, mert jól gazdálkodott, azt a pénzt ott hagyom nála. Megnézte, mikor módosították ezt a törvényt, 1999. január 1-el lépett hatályba, az Orbán kormány idején. 1998. év végén hozták ezt a döntést, módosították a helyi adókról szóló rendeletet, és kivették belőle azt a mondatot, ami tartalmazta a fentebb leírtakat. Azóta létezik az adóerő képesség számítás, csak kevés település esett bele. Ez most elérte Rétságot is. Ezt a törvényt azóta sajnos nem változtatták meg, 1999. óta él, már 6 éve, csak eddig a város nem érezte hátrányát. Ebben az évben viszont már jelentkezik. Rétság esetében ebben az évben az állam 45 millió Ft-ot von el a várostól, erre jön még az államháztartási tartalék, ami közel 7 millió forint. Ez azt jelenti, hogy 52 millió forintot von el az állam Rétságtól. A hiány 49 millió, ha nem lenne az elvonás, egyensúlyban lenne a város költségvetése. A települési önkormányzatok szövetsége is készített ilyen számítást, az ő számolásuk szerint kb. 250 milliárd forinttal tartozik az állam az önkormányzatoknak összesenben. Év közben még lehet jó irányú elmozdulás, a betervezett helyi adó még növekedhet, de ugyanakkor a növekedésnek egy bizonyos %-át elvonás fogja sújtani. Erre megint csak elég bonyolult számítások vannak. A költségvetésből kiderül, ami nagyon fontos, hogy az önkormányzat biztosítja az intézményeknek és a városnak a működő képességét. A működési kiadások tavalyi évhez való növekedését, az 0,5 %, ami nagyon kevés, és azt mutatja, hogy nagyon szigorú takarékosság valósult meg. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ebben a nehéz helyzetben is a költségvetés összesen 48 millió forintos fejlesztési célú kiadást tartalmaz. Ha nem lenne a kötelező tartalék, akkor egyensúlyban lenne a költségvetés, a fejlesztés viszont akkor is fejlesztés, ha hitelből valósul meg. A hiteleket a város nem működésre vette fel, hanem konkrét fejlesztésekre. Ez egyszer a csatorna beruházás, másodszor pedig egy hosszabb távú településfejlesztési cél megvalósítása érdekében. A betervezett 9 millió forint, ami az idei költségvetésben szerepel, mint fejlesztési célú kiadás, pedig további, a város fejlődéséhez szükséges vásárlásokra fordítódik. Látni kell azt is, hogy nagyon sok a jogos igény, amit elvitatni nem lehet. Előbb-utóbb, az erőforrások alakulása szempontjából bizonyos sorrendben sorra kell, hogy kerüljenek. Fontos ebben a helyzetben, hogy az alapítványok fokozottan segítsék az adott terület munkáját, fontos a pályázatok benyújtása, ez segíthet a nehéz helyzet áthidalásában. Az egyéb források felkutatása, illetve lobbizása a polgármester úrra háruló feladat, hisz ez a mindenkori polgármester legfontosabb feladatának egyike, amit ugye úgy hívunk, hogy a település menedzselése. Véleménye szerint a jövőt illetően optimisták lehetnek, hiszen a TDK ennek az évnek a második felében lép be az adózók sorába, csökkenni fognak a hitel kiadások, ez az év tűnik a legnehezebb évnek. Egyetért a javaslatokkal, amik már be is lettek építve a költségvetésbe. A költségvetés tervezetet elfogadásra javasolja.
Girasek Károly képviselő: Ügyrendi észrevétele van. Furcsának tartja, hogy egy ilyen két oldalas rendelet tervezetről gyakorlatilag olyan beszélgetést nyitnak, ami ide véleménye szerint nem való. Mint ahogy a jegyző asszony mondta, a részletes mellékleteket kiadni nem kötelező. Úgy gondolja, nagyon jó, hogy megkapják azokat, így azt is látják, milyen gondos, aprólékos, precíz munka előzi meg egy költségvetés megtervezését. Azonban ennek az ülésnek ez nem tárgya. Ennek az ülésnek ez a rendelet-tervezet a tárgya. Az SZMSZ-ben az van, hogy a képviselők az előterjesztőhöz kérdést intézhetnek, sehol nem tartalmazza, hogy máshoz is. Az végképp furcsa, hogy az előterjesztő maga intéz kérdést valakihez , vagy éppen képviselőhöz. Ennek más módja lenne. Volt előkészítő bizottsági ülés, ahol az intézmények költségvetését a vezetők terjesztették elő, ott kérdeztek tőlük. Részletesen megvitatták a témát, kérdéseikre választ kaptak. Itt testületi ülésen kéretik betartani az SZMSZ-t, egy igazgatótól nem kérdezhet az előterjesztő. Egyébiránt, hogy a Művelődési Központ tételesen kivel, mire köt szerződést, az nem tárgya a város költségvetésének a jóváhagyásánál. Van igazgatói szabadság, rendelkezési joga van, amivel a képviselő-testület hatalmazta fel. Polgármester úrnak is lehetősége lett volna a bizottsági üléseken jelen lenni, felkészülni az anyagból, és választ adni, mint előterjesztő, a felvetett kérdésekre. A törvény írja úgy elő, hogy polgármester terjeszti elő a költségvetést, de a jegyző asszony állítja elő, de ez nem mentesíti a polgármestert, hogy tudja, mi van a költségvetésben, és tudjon a feltett kérdésekre válaszolni. A kormány intézkedésekkel nem ért egyet. El lehetetlenítenek egy - egy gazdasági intézkedéssel településeket. A városnál, ahol az intézmények normál kihasználtsággal működnek, ezeknél az intézményeknél is gondba kerül az önkormányzat. Az is gond, hogy a városnak nincs gazdasági programja. A törvény értelmében a polgármesternek gazdasági programot kell alkotni, ezt a Számvevőszék elő is írta. Még mindig nincs rá kilátás sem. Nem a testület dolga a megalkotása, a testület dolga a jóváhagyás, vagy elutasítás. Sajnos perspektívája sincs a városnak. Kevés az innováció, erre a könyvvizsgáló is utalt. Az is tény, hogy egy költségvetés több elemből tevődik össze. Az állami támogatás, és saját bevétel mellett különféle pályázatokból, és a városnak megszerezhető egyéb forrásokból. Azt kell, hogy mondja, hogy az előző években kimutatták, hogy több mint 100 millió forintot gyűjtött össze a városvezetése és a képviselő-testület a költségvetési források mellett. Sajnos ma nem látja annak nyomát, hogy akár a Megyei Területfejlesztési Bizottságban, vagy más helyen a város vezetés lobbizna, és ilyen forrásokhoz hozzá jutna. Közben az intézmények jó pályázati eredményeket érnek el, jelentős összegeket nyernek. Az hiányzik, hogy a jelentős összegek nem áramolnak be a városba. Reméli, hogy a kormány abból az elvont összegből megfelelő célokra visszafordít a településeknek, pályázati formában. A megszorításokat fájó szívvel, de elfogadja, és nem fogja kritizálni. A település karbantartására, parkok, utak, szobrok karbantartására költsenek, de tudomásul veszi, hogy erre most kevés a pénz. Reméli, hogy a költségvetés módosításánál, májusban, júniusban tudnak erre forrást teremteni. Furcsának tartja, hogy a Településfejlesztési Bizottságban olyan témákat tárgyalnak, ami nem a bizottság hatáskörébe tartozik. Nem tisztük a Művelődési Központ költségvetésének tárgyalása. Különösen nem az ülések szünetében elfogyasztott szendvics – kérdésre kitérni. A bizottságok azért vannak, hogy a saját profiljukba vágó kérdésekben döntsenek. 
dr. Tóth Mária képviselő: Kéri a polgármestert és jegyzőt, hogy ne egymás között, hanem előttük beszéljenek. 
Girasek Károly képviselő: Nagy tisztelettel kéri, hogy akkor csendben szíveskedjenek őt végighallgatni. Eléggé kicsinyesnek, és furcsának tartja, hogy a Művelődési Ház egyes tételeit “kipécézik”, ő is elég sokat sanyargatja a központ igazgatóját, de nem testületi ülésen. Ha egyszer egy intézményvezető önálló, és törvényesen eldönti, kit mivel bíz meg. A testület bízta őt meg azzal, hogy a Hangadó kiadója a művelődési intézmény, akkor ő ezt köteles is végrehajtani, és ennek a költségeit fedezni. Hozzáteszi, hogy olcsóbban készítik, mint bárhol máshol. Ugyanilyen furcsa a WEB lappal kapcsolatos dolog. Reméli, hogy a kérdező felkészült ebből a dologból, mint ahogy ő is fel szokott készülni. Reméli a kérdező végignézte Rétság város honlapját, más városokét is, és összehasonlítás után mondja csak azt, hogy ez nem jó. Az augusztus 20-i ünnepség beltartalma dönti el, hogy a rászánt összeg sok, vagy kevés. Feladatul kapta az intézmény, hogy a honlapot újítsa meg. Sokáig tartózkodott attól, hogy ebben részt vegyen. Sokáig nem is újult meg a honlap, mert azon az áron az intézmény nem talált vállalkozót, hogy csinálja azt. Tájékoztatja a jelenlévőket, ha már ez szóba került, hogy ez a Weblap nem egy lap, hanem legalább 10 Önálló Web lapokat összefoglaló portál. Meg kell nézni Balassagyarmat, Salgótarján Weblapjait, amit 2 millió forintért vettek, 1 állandó ember üzemelteti, és 2003-as hírek szerepelnek benne. Úgy állapodtak meg az igazgató úrral, hogy a Web lap költsége, ami legalább 150 eFt érték, a ráfordított munkáját társadalmi munkában, legalább 100 eFt értékben adja a városnak. 50 eFt a szerzői jogdíj, azt leszámlázzák, és ő csak azt kéri, a többit nem. Nem kell ezt külön megköszönni, nem azért teszi, hanem a köz érdekében. Visszatérve a szendvics kérdésre visszatérve, pitiánernek, és nevetségesnek tartja azt. De azért nézzék komolyan a kérdést, mert lehet, hogy valóban a város nehéz helyzete miatt került ez a téma napirendre. Az önkormányzati törvény értelmében a képviselőknek tiszteletdíj jár. Annak idején az összegről is döntöttek, és a tiszteletdíj részeként abban a szolgáltatásban részesülnek, hogy az ülés szünetében szendvicset kapnak. Ő a mai napon már ki fogja fizetni a szendvicsét. De azért nevetséges, hogy egy-egy alkalommal 2.500 Ft-ba kerül a szendvics, és erről vitáznak. Ugyanakkor vegyék észre, hogy két év óta a tisztelet díjat nem emelték. A testület nyolc tagja a tiszteletdíjából közérdekű célokat támogatnak, sokkal nagyobb értékben, mint a szendvics ára, kb. 1 millió forintot. Ebből olyan célokat támogattak, ami a testület elé került volna, és az önkormányzat pénzéből kellett volna támogatni. Ehhez az összeghez képest az évi 25 eFt szendvics összegéről nevetséges dolog tárgyalni. 
Kapecska Ferencné jegyző: Mai nap folyamán kapták meg a PM-BM együttes rendeletet, ami tartalmazza az ország összes önkormányzatának központi támogatását, elvonást, egyebeket. A 3260 önkormányzatból 27-nél van jövedelem adó erőképesség miatt elvonás. A fővárosnál 15 milliárd, a többinél változó, attól függ, milyen ipari tevékenység folyik a területen. Gyanítja, hogy az elvonás kevesebb, mint amit jövedelem differenciálásként pluszként az arra rászoruló önkormányzatok megkapnak. Az ügyrendi észrevétellel kapcsolatban, az SZMSZ értelmében a képviselő az előterjesztőhöz kérdést intézhet, természetes, hogy költségvetéssel kapcsolatosan kérdések feltehetők az ülésen, ha már egyszer így várja el a testület, hogy az elemi költségvetés kiadásra kerüljön, akkor engedtessék meg a jog is, hogy a képviselő kérdést intézhessen az előterjesztőhöz. Annál is inkább, hogy van olyan képviselő, aki nem tagja olyan bizottságnak, akik az elemi költségvetést tárgyalják. Azt, hogy a Településfejlesztési Bizottság milyen témában tárgyal, azt nem lehet kifogásolni, tekintettel arra, hogy a bizottságnak is a város 2005. évi költségvetését kellett megtárgyalni, és az ő feladatkörébe tartozó fejlesztési feladatokra fedezetet a költségvetésben nem talált. Joga van kérdezni. A szociális kiadásokra vonatkozó felvetés nem arra utalt, hogy sok az erre tervezett összeg, hanem arra, hogy még mindig jelentős összeget kell kifizetni erre a célra, pedig Rétság jelentős munkahelyekkel rendelkező település, de sokan arra rendezkednek be, hogy a segélyből éljenek meg. Tavalyihoz viszonyítva a tervezett előirányzat minimális eltérést mutat. 
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: A bizottság meghívóján napirendként szerepelt a 2005. évi költségvetés. Úgy gondolja a cím nem korlátozza, mihez szólhat hozzá akár külsős tag, akár képviselő tag. Ne szabályozzák be, miről beszélhetnek a bizottságban. Akkor felesleges bizottságot létrehozni. Kéri Girasek képviselő urat, ezt a kijelentését vonja vissza, mert ezzel sérti a bizottság minden tagjának azt a jogát, ami megilleti őket. Egyébként érti a személyét ért támadást. 
dr. Tóth Mária képviselő: Előttük a költségvetés, látják, hogy állnak. Munkabér hitelt kellett felvenni. Az a véleménye, hogy a központi hatalom rendelkezéseivel teljesen felesleges vitatkozni. Felesleges áthárítani a törvényekre, a költségvetés állapotát tükröző problémák vonatkozásában a felelősséget. A mindenkori törvények kötelezik az önkormányzatot. Felhívja mindannyiuk figyelmét, a tanácskozási joggal itt megjelent intézmény vezetőkhöz joguk van kérdéseket feltenni. Annál is inkább, mert az önkormányzat pénzéből üzemelteti az intézményt. Azt ők osztják ki nekik. Ez a város pénze, azzal okosan kellene gazdálkodni. A Művelődési Központ és Könyvtár kb. 1 millió Ft-tal többet kap az önkormányzat pénzéből, mint az óvodai ellátás, és Rétság egészségügyi ellátása összesen. A szükségességét talán össze lehetne hasonlítani, a fontossági sorrendet felállítani, és el lehetne gondolkodni azon, hogy hogyan történjen a művelődési ház finanszírozása. Ő vetette fel, és indítványozta, hogy szűnjön meg az itteni ingyenes étkezés. Kéri szavazásra bocsátani. Őt ezzel kapcsolatban minősítette egy képviselő, aki után az önkormányzat éveken keresztül fizette az eü. hozzájárulást. Ő javasolta a közalkalmazottak részére a ruhapénz emelését. Úgy érzi, nem kért túl sokat még ilyen költségvetés mellett sem. Kéri ezeknek tükrében a művelődési ház költségvetésének csökkentését. Lehetne a több milliós kiadást csökkenteni. Lehetőséget látna rá, hogy milyen költséget lehetne csökkenteni, erre majd visszatér az igazgató úr beszámolójánál. Arról meg külön véleménye van, hogy egy képviselő meglepődik azon, hogy érdekli a képviselőket, hogy tételesen mit takar a költségvetés. Joga mindenkinek tudni, mi mit takar. Kéri jegyző asszonyt, mondja el azt a véleményét, ami a bizottsági ülésen is elhangzott.
Kapecska Ferencné jegyző: A Településfejlesztési Bizottság megkérdezte, hogy a racionalizálási belső tartalék feltárási dolgokban mire gondolnak az előterjesztés kapcsán. Elmondta ötletként, hogy a Művelődési Központ önálló gazdálkodási jogkörének a megszüntetése is felvetődhet, illetőleg a konyha vállalkozásba adása is csökkentheti a költségeket, de ezt a testület korábban sem fogadta el. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szokás mondani, hogy a földet unokáinktól kaptuk kölcsön, így vannak kötelezettségeink. Nemcsak a helyi, hanem az ország költségvetése is elég görbe tükrös. Apró érdekesség, az iskolatej akció kapcsán a kormány bejelentése, miszerint a tavalyi 800 millió forintos ki nem fizetett iskolatej támogatást az idén 1 milliárd 200 millióra emeli fel a kormány. Amit szintén nem fognak kifizetni. Milyen jövőbe vetett hit lehet, az adott kormánnyal kapcsolatban. Azzal egyet ért, hogy az idei év nehezen fog indulni, de ő is reméli, az év vége könnyedebben fog végződni. Ezt azért nem szeretné elkiabálni, addig sok tennivalójuk van. A jegyző asszony a bizottságokkal konstruktív, együttműködő munkát végeztek. Való igaz, időnként elvesztek a részletekben, a polgármesteri kereten és szendvics kérdésen keresztül. Azzal egyetért Girasek úrral, hogy ezek nem tartoznak a testület elé, viszont azzal meg nem ért egyet, hogy abban az esetben, ha a saját bőrünkről van szó, ne tárgyaljanak bizonyos kérdésekről, egyébként pedig igen. Nincs kifogása a honlappal szemben, sőt jó minőségű. Mindazonáltal, olyan időkben, amikor a bizottság arra kéri az intézményvezetőket, hogy együttműködve, az addig is feszített költségvetésükből vegyenek vissza, még találjanak csökkenthető költségeket, ebben az esetben a kultúrháznál egy fél státusz létesül. Tudja, hogy az igazgató úrnak van jogköre erre. De elvárja, hogy ha már a megszorítások mellett a kvázi státuszok kezdenek el létesülni, azért osszák már ezt meg velük. Ne itt kelljen rájönni arra, mi a különbség a szerzői jogdíj, és a tiszteletdíj között. Kéri az intézményvezetők együttműködését, a kultúrház igazgatóját, hogy tisztelje meg a testületet azzal, hogy megosztja velük dilemmáit, bizonyára megtalálják a megoldást. 
     Szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság két konkrét javaslatát. A Pénzügyi Bizottság polgármesteri keretre vonatkozó javaslatát, miszerint a polgármesteri keret 150 eFt-os összege szűnjön meg és ebből 100 eFt a sporttámogatásra, 50 eFt a kulturális alapra kerüljön, a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta. 
     A Pénzügyi Bizottság javaslatát, miszerint a közalkalmazottak munkaruha pénze egységesen minimum 10 eFt legyen, a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
     dr. Szájbely Ernő képviselő: Javasolja, hogy az éves szinten 25 eFt-ot kitevő szendvics ára csökkentse a reprezentációs keretet, és növelje a kulturális alap előirányzatát. 
     dr. Tóth Mária képviselő javaslatát, ami a reprezentációs keret 25 eFt-tal csökkentésre kerüljön a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.
     dr. Szájbely Ernő javaslatát, miszerint a kulturális alapra kerüljön a reprezentációs keretből elvont 25 eFt, a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a költségvetési rendelet tervezetet a módosításokkal együtt, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005. (II.7.) rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről >>>

2./ Általános Iskola intézményfenntartó társulás 2005. évi költségvetése 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester


Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy most, amikor 3000 fő alá került a város, még jobb a normatív támogatás, és a társulás még úgy is jobb helyzetet teremt, mintegy 3 millió forinttal, hogy a társ önkormányzatok nem akarnak bele fizetni egy fillért sem. Azért az jó lenne, ha a társ önkormányzatok jobban figyelembe vennék, hogy ez mit jelent nekik és Rétságnak, mit jelentene, ha nem működne ez a társulás. A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
Mocsári Gergely képviselő: Az iskola igazgatóját kérdezi, hogyan befolyásolná a csoportok számát a bejáró tanulók létszámának csökkenése? 
Kapecska Ferencné jegyző: 80 fő körüli a bejárók száma, az alsóban kevesebb, a felsőben több. Bánkon és Tolmácson felső tagozat nagyon régóta nem működik. A kiegészítő normatíván túl, az alap normatívát is megkapják a Bánkról és Tolmácsról bejáró tanulók után. Mindaddig érdemes fogadni a bejárókat, amíg nem jár tanuló csoport bontással, mert az lényegesen nagyobb költséget eredményezne, mint a bejáró tanulók normatívája. Az igazgató úr most szerinte nem tud erre a kérdésre válaszolni. Érvényes társulási megállapodás van, “kitenni” a gyerekeket úgy lehetne, ha a megállapodást is megszüntetnék. Valamennyi önkormányzatnak kötelessége az alapoktatásról gondoskodni akár úgy, hogy saját intézményt tart fenn, akár úgy, hogy társulást hoz létre. Ebből a törvényi kötelezettségből kiindulva elvárható lenne, a két társult önkormányzattól is, hogy a megállapodás alapján a költségekhez járuljon hozzá. 2000. szeptember óta, amióta megalakult a társulás, még egyszer sem járultak hozzá. Már tavaly is jelezték, ha az ÖNHIKI pályázat lehetősége megszűnik, kérik a megállapodásnak megfelelően az arányos hozzájárulást. 
Holman Ferenc iskolaigazgató: A jelenlegi állás szerint változás nem történne.
Mocsári Gergely képviselő: Nem a társulás ellen szól, sőt körbe kellene járni, hogy még többen járjanak a városba, 2-3 tanuló még beférne osztályonként. A központi normatív támogatások, az óvoda a költségvetés 60 %-a, az iskolánál éppen emiatt jobb az arány, 70 %. Jó, hogy létezik a három önkormányzat ilyenfajta kapcsolata, a minőségi oktatást is befolyásolhatja. 
Kapecska Ferencné jegyző: Tekintettel arra, hogy az intézményfenntartó társulás költségvetési javaslata a testület módosító indítványának elfogadása előtti állapotot tükrözi, és a munkaruha juttatás emelését elfogadta a testület, ezért az intézményfenntartó társulás költségvetése összesen 167 eFt-tal fog emelkedni. Így kéri a képviselő-testülettől a költségvetés elfogadását. A kiadás főösszege 167 eFt-tal emelkedik. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az intézményfenntartó társulás 2005. évi költségvetéséről szóló határozati javaslatot a módosítással együtt, , amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

4/2005. számú képviselő-testületi határozat >>>

3./ Művelődési Központ és Könyvtár 2005. évi munka és rendezvény terve
a 2004. évi munka és rendezvényterv végrehajtása
Előterjesztő: Végh József igazgató


dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A bizottság február 1-én tárgyalta a témát, 8 fő volt jelen, így a bizottság határozatképes volt. Az anyag tárgyalása előtt az igazgató úr annyiban egészítette ki a 2005. évi munkatervet, hogy az még tovább gazdagodhat a lehetőségek függvényében. Szeretnék a kínálatot tovább bővíteni, és a kiscsoportot is bővíteni. Vannak viszont olyan rendezvények, amik elérték a határt, példaként említette a kiállításokat, illetve a nyelvi labor kihasználtságát, amely olyan mértéket ért el, hogy tovább nem bővíthető. Kialakultak, és a jövőben is fontosak a ház számára együttműködési formák. Két kérdés volt, az egyik arra irányult, hogy a 2004-es beszámoló 7. oldalán szerepel egy olyan mondat, hogy számos alkalommal kért a Sentryx oktató-szemléltetés biztosítása terén segítséget. A kérdés az volt, hogy a segítség térítés ellenében történt-e, illetve a cég adott-e viszont segítséget. Kiderült, hogy bár részint konkurens cégről van szó, a művelődési ház egyoldalúan segített, pl. videó projekttor kölcsönadásával. Térítést ezért nem kért, nem kapott. A másik kérdés a könyvtári beiratkozási díjat nem lehetne-e emelni, jelenleg 300 Ft az éves díj, a többlet bevételt a könyvállomány gyarapítására lehetne fordítani. A válaszból meg tudták, hogy ennek különösebb akadálya nincs. Meggondolják és lehet, hogy élni fognak ezzel a lehetőséggel. Véleményként hangzott el, hogy mind a 2004-es évi beszámoló, és a 2005-ös munkaterv igen részletes, jól áttekinthető, mindenre kiterjedő, és minden fontos információt tartalmaz. Felépítése, és szerkezete elismerésre méltó. Rendkívül gazdag, és sokrétű tevékenységet folytatnak, sok az új program, új kezdeményezés. Itt említették az UNIOS esték, és Honismereti Akadémia sorozatát. Elhangzott, hogy komplex és több funkciós intézmény lett, hiszen a pénztár és a működési feladatok mellett, kiadói feladatokat is ellát az intézmény, továbbá működteti a Civil Szervezetek Házát is. Szolgáltató típusú működést valósít meg, segíti és kiszolgálja a városban található egyéb intézményeket, illetve szervezetek működését, és e téren nélkülözhetetlen a tevékenysége. Elhangzott, hogy jól működő alkotó műhelyek alakultak ki, mind a könyvtári, mind a művelődési vonalon. Javult az intézmény reklám tevékenysége a korábbi évekhez képest, és ugyancsak javultak az intézmény sajtókapcsolatai is, szintén elmondható ez a technikai felszereltségről is. Bevált a hordozható színpad, és lehetne gondolkodni ennek a továbbfejlesztésén és bővítésén. Elhangzott, hogy látni, van gazdája az intézménynek, saját munkájukkal, ötletes, olcsó megoldásaikkal sokat javult az intézmény belső állapota. Szép a felújított színpad, az új termek, illetve a CISZ házban az új parketta. A beszámoló önmagáért beszél, elolvasva döbben rá az ember, mennyi minden zajlik a házban. Dicséretes a sok pályázat, és örvendetes, hogy több pályázat nyert is. Segítségükkel olyan program sorozatok valósultak meg, melyek igen népszerűek lettek a környék településein is. Iskolásoknak nyújtott előadás sorozatokra a környékbeli iskolákból is járnak ide. Javaslatként elhangzott, hogy jó lenne a nyári rendezvényeket egy szorosabb sorozattá szervezni, keretbe foglalni, valamint időszerű lenne könnyen kezelhető műanyag székek megfelelő számú beszerzése. Elhangzott, hogy az ifjúsági szabadidős tevékenységek körét lehetne bővíteni. Szóba került az örökzöldnek számító téma, a finanszírozás kérdése is. Az állam, mint köztudott, rendkívül szerény forrást biztosít művelődési célokra, és ezt jelentős önkormányzati forrással kell kiegészíteni. Mivel ez a nem kötelezően ellátandó feladatok közé tartozik, minden ciklusban akadtak, akik megkérdőjelezték az intézmény fenntartásának fontosságát. Szerencsére mindig többségben voltak azok, akik nem így gondolkodtak. Egy ilyen intézményt egy tollvonással meg lehet szüntetni, de nem valószínű, hogy azok a települések jártak jól, amelyek ezt megtették. Ugyanis nagyon nehéz dolog egy intézményt újra működtetni. Rétság megőrizte intézményét, ami nem csak az itt lakóknak, de a környék településein élőknek is kulturális igényét ki tudja elégíteni, és biztosítja ezen igények hátterét. Ahogy az egyik bizottsági tag fogalmazott, az értékeket meg kell őrizni. Ez az intézmény, és az általa biztosított művelődési, kulturális lehetőségek biztosítják Rétságnak azt a pluszt, amely kiemeli a hasonló, vagy nagyobb lélekszámú környékbeli községek közül, és a városi életforma egyik biztosítékát képezi, és erősítheti Rétság térségközponti szerepét. Végül a bizottság mind a 2004. évi beszámolót, mind a 2005. évi munkatervet egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
dr. Tóth Mária képviselő: Milyen fórumon hangzott el, hogy az intézményt meg kell szüntetni? A kiscsoportos formák 2005-ben táblázattal kapcsolatban kérdezné, hogy az angol nyelvtanfolyamokat ki tartja? Lehet, hogy illene ismernie a neveket. Rétságiak-e, vagy más helységből járnak be? A CISZ házban a honvédségi kiállítást hogy lehet megtekinteni, hol van az meghirdetve annak lehetősége, és milyen időpontban lehet látogatni azt? 
Végh József igazgató: Az első kérdésre nem tud válaszolni. A kiscsoportos formák táblázattal kapcsolatban, Balassagyarmatról és Diósjenőről jár be nyelvtanár. Helyben sajnos nem találtak angol oktatót, de mindenki megelégedésére dolgoznak a tanárok. A CISZ ház kiállítása bármikor megtekinthető, szólni kell a művelődési házban, és valamelyik kolléga megy, és kinyitja azt. 
dr. Tóth Mária képviselő: Dr. Szájbely Ernő képviselő úrtól kérdezi, milyen fórumon hangzott el az, hogy meg kell szüntetni a művelődési központot. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Az előző ciklusokban, amikor nehéz volt a város helyzete, amikor a költségvetés szorongatta a várost, elsőként az merült fel, hogy mivel nem kötelező feladata az önkormányzatnak, egyszerűbb lenne bezárni azt. Ezt tette számtalan település. Tulajdonképpen úgy gondolták egyesek, hogy ezzel egy nagy terhet a vállukról le tudnának tenni. Erre célzott, amikor az intézmény bezárásával kapcsolatban nyilatkozott. 
dr. Tóth Mária képviselő: Igen úgy mondta képviselő úr, hogy minden ciklusban, hát ez a ciklus is az egyik része a “mindennek”, mert amióta ő itt van, ilyen még nem hangzott el. 
Havas Vilmosné képviselő: Megújulást lát a ház munkájában. Állandó jelleggel újabb-és újabb műsorokkal találkozhatnak. Takarékos gazdálkodás folyik. Van egy kolléga a művelődési központban, olyan dolgokat megcsinál, ami esetleg közpénzből nem is lehetne megcsinálni. Egyszerű megoldással, remekül megcsinálták a színpad felújítását, a termeket is nap mint nap ő csinálja, rendezi, gyönyörűen festve-mázolva lett az előtér is. Ezt mindent házi kivitelezésben oldják meg. Úgy érzi, ha bemegy az ember, hogy van gazdája a háznak. A könyvtár munkája is kiemelendő, ahol nagyon sok program van, jó színvonalú a könyv kölcsönzés, a látogatottság, és olyan programok is vannak, amik mindenki érdeklődését felkeltik. Az utóbbi időben a könyvtár és a művelődési ház kapcsolata sokat fejlődött, jobban építenek egymás munkájára, ezt a jó eredmények is tükrözik. Mindkét vezető és vezető helyettes számít egymásra, bíznak egymásban. Szeretné, ha ez a jó munka továbbra is folytatódna, ehhez kívánt sok sikert. 
Majnik László képviselő: Naponta megfordul a házban, mindig valamivel jobban folyik a tevékenység. Természetesen vannak dolgok, amiket jobban is lehet csinálni. Egyre jobban folyik ez a tevékenység. Egyre több a foglakoztatási terület. Naponta látja Kázmért, a művelődési központ dolgozóját, tevékenysége közben, azt kell mondja, hogy “főnyeremény” a központnak. Amiket ő házilag megold, csak sokkal nagyobb költségen lehetne megvalósítani. 
Jávorka János képviselő: Elért színvonalat visszafejleszteni nem szabad. Alkalmanként megfordul a művelődési központban és könyvtárban is. Úgy tapasztalja, hogy színvonalas munka folyik. Mindig segítséget kap, amit ez alkalommal is köszön.
Girasek Károly képviselő: Sokoldalú, szerteágazó tevékenységet folytat az intézmény. A mellékletből is látszik, mennyi kiscsoportos foglalkoztatás folyik. A két újonnan átadott teremben is aktív tevékenység folyik. Kritikai észrevétele, hogy továbbra is szükségesnek tartaná ifjúsági közösségi szabadidős tevékenységet, és a felnőtt szórakoztató tevékenységek szorgalmazását. Persze ezek erősen költségvetési kihatású tényezők, mert naivitás lenne, ha azt mondanák, hogy nem. Meggyőző az a felsorolás, hogy hány féle tevékenységet végeznek a művelődési központban. Ráadásul emellett sok más tevékenységet segítenek is. Néha Diósjenőre, néha a repülő térre, néha iskola elé biztosítanak hangosítást, és színpadot is. Pályázatok útján jutottak jelentős eszköz fejlesztéshez. Újév köszöntőn is kipróbáltak egy eszközt, egy vezeték nélküli URH-s mikrofont, nem a költségvetési támogatásból jutottak ehhez sem hozzá. Köszönetét fejezi ki az intézmény vezetőjének. Ez a munka dicséretre méltó, mindazonáltal a kritikai észrevételeivel naponta bombázza az intézményt. 
dr. Tóth Mária képviselő: Azért kérdezte meg a honvédségi kiállítás látogatásának a lehetőségét, mert egy pedagógus, az egyik környező faluból, elmondta neki, hogy meg akarták a tanulóikkal tekinteni a kiállítást. Be is jelentkeztek, ennek ellenére egy csoport gyerekkel majd egy órát kellett várniuk, hogy bejussanak. Előre meg volt beszélve az időpont, de akivel megbeszélték, nem találták meg. Lehet, hogy az igazgató úr erről nem értesült, de bizonyára ő is tudja, milyen nagy felelősség egy csoport gyerekkel várakozni egy órát. Jávorka úr el kezdte felvetni a költségvetési gondokat, véleménye szerint ennyi pénzért illik is, hogy produkáljanak. Egyébként az anyag nagyon szépen meg lett csinálva. Nagyon sokat beszélnek, szép nagy betűkkel írták, semmi kifogása ellene. A könyvtár munkája egészen kiváló, ellentétben a művelődési központ másik részével. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Konkrét indítványa van, javasolja meggondolásra annak lehetőségét, hogy a kiállítás lekerüljön a művelődési központba, a volt tiszti klub falára, ott védett helyen lenne, és hozzáférhető, a tanfolyam mellette nyugodtan megszervezhető. Kéri a lehetőség átgondolását. A másik, amit konkrétan szeretne javasolni, hogy a 2003. nyár folyamán rendszerezett program mintájára a hagyományt a 2005-ös esztendő nyarán is folytassák. Jó kezdeményezés volt, megtöltötték a rendezvények a parkolót. Az a véleménye, hogy az augusztus 20-a tűzijáték nélkül olyan, “mint a búcsú pofon nélkül.”
    Szavazásra teszi fel a Művelődési Központ és Könyvtár 2005. évi munka és rendezvényterve, a 2004. évi munka és rendezvényterv végrehajtásáról szóló beszámolót, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.

5/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Művelődési Központ és Könyvtár 2005. évi munka és rendezvénytervét, a 2004. évi munka és rendezvényterv végrehajtásáról szóló beszámolót, azt elfogja. 
A munka és rendezvénytervben foglaltak maradéktalan végrehajtását biztosítani kell. 
Határidő: folyamatos
Felelős: Végh József igazgató 

4./ Hatáskör átruházás kezdeményezése
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A bizottság javaslata, hogy a közoktatási intézmények házirendjének jóváhagyására vonatkozó hatáskört a képviselő-testület ruházza át az EMOS bizottságra.
Girasek Károly képviselő: Támogatja a bizottság javaslatát. Ha már egyszer az SZMSZ módosítását a jegyző asszony előkészíti, lesz javaslata, mit módosítsanak még a szabályzatban, időben be fogja azt nyújtani. Arról majd a testület külön dönt.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az EMOS bizottság javaslatát, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.
6/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §. (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a közoktatási intézmények házirendjének jóváhagyására vonatkozó hatáskörét az Egészségügyi, Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságra ruházza át.
Utasítja a jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre terjessze be a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló, többször módosított 9/1995. (VI.1.) számú önkormányzati rendelet hatáskör átruházással kapcsolatos módosítását.
Határidő: szöveg szerint
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

5./ Helyiségek bérbeadása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Botos János kérelmével az alábbiak hangzottak el a bizottsági ülésen. Helyes, hogy hasznosítják, helyes a 30 napos felmondási idő kikötése. 150 m2 helyiségről van szó. Mivel kereskedelmi tevékenységről van szó, ennek a feltételeire oda kell figyelni. Arra is, hogy annyit használjon, amennyire a bérleti szerződést megköti. A bérleti díjat, miután ez nem egyszerű raktározás, hanem kereskedelmi tevékenység, figyelembe véve más bérleti díjakat is, 4.000 Ft/m2-ben javasolják megállapítani, ez havonta 50 eFt-ot jelent a vállalkozónak. Javasolják a bérbe adást. 
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Eddig nem adtak még ki helyiséget kereskedelmi célra?
Kapecska Ferencné jegyző. Eddig csak raktározás céljára lett helyiség bérbe adva. 
Girasek Károly képviselő: A bejáró vásárló erő az őrzés – védelemre más feladatot ró. Ez vele jár, erre fel kell készülni. Ez is indokolja, hogy a raktárhoz képest kicsit magasabb a bérleti díj. Támogatja a kérelmet.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság véleményét, miszerint a határozati javaslat “A” változatát javasolják elfogadásra. A képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Jónás Attila kérésével kapcsolatban a bizottság véleménye, hogy az iskola mintha az önkormányzatra akarná hárítani a felelősséget, de ezt a döntést ne vállalják fel. Vannak aggályok a megvalósulással kapcsolatban, de ez nem az önkormányzat dolga. Járuljanak hozzá, hogy amennyiben minden feltétel együtt áll, az iskola igazgatója kösse meg a szerződést a vállalkozóval. Más kérdésben ne foglaljanak állást, az legyen az iskola ügye. Javasolják, hogy ebben a formában járuljon hozzá a kérelemhez a testület. 
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: Bizottsága is tárgyalta a kérelmet. Könnyebb helyzetben voltak mint a Pénzügyi Bizottság, mert az ülésen jelen volt az iskola igazgatója, akinek feltették a kérdést, mi a szándéka a kérelem kapcsán. Az igazgató úr kifejtette azt a véleményét, hogy csak határozott időre kívánja bérbe adni a jelzett tevékenységre a helyiséget. Ebben az esetben nem tartozik a Képviselő-testületre, mivel csak 6 hónapos tartamra köt megállapodást. A testület elé akkor tartozna, ha határozatlan idejű megállapodást szeretne az iskola kötni. 
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Közvélemény kutatás volt a gyerekek, és szülők körében is e kérdésben. Támogató vélemények születtek. A vállalkozó figyelmét óvatosságra hívná fel, mert ebben vannak negatív lehetőségek is. Az első időszak arra alkalmas, hogy mindkét fél felmérje a lehetőségeket. Szerényebb kezdeti megoldásokat javasol.
Holman Ferenc iskolaigazgató: A gyerekek és szülők körében is felmérést készítettek, csak 6 gyerektől jött olyan visszajelzés, hogy nem igényli a büfét. Jónak tartanák ők is a büfé megvalósulását. Ezt a helyet csak a tanév végéig szeretnék kiadni, hiszen gyerekektől mozgás teret vesznek el. Amint a vállalkozó a megfelelő engedélyeket megszerzi, ők hozzájárulnak a büfé üzemeléséhez. 
Girasek Károly képviselő: Az, hogy az iskola bérbe ad-e egy helyiséget, igazgató lehetősége és felelőssége. Ebbe a képviselő – testület nem gördíthet akadályt, mivel 6 hónapot nem haladja meg a bérbeadás. Fontosnak tartja, hogy az igazgató és vállalkozó gondosan átvizsgált szerződést írjon alá. Ezt alkalomadtán mutassa be a képviselő-testületnek. A jóhiszeműség mellett precíz, jogilag helytálló szerződésre van szükség. 
Kapecska Ferencné jegyző: Ismerteti a kérelemmel kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület a bizottsági módosító javaslattal együtt az alábbiak szerint 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
7/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a határozott idejű bérletekre vonatkozó előterjesztést. 
1.) Hozzájárul, hogy a volt laktanya 3. számú épületében lévő 150 m2-es helyiség Botos János Rétság, Jókai u. 19. szám alatti lakos, egyéni vállalkozó részére használt bútor kereskedés céljára 4.000 Ft/m2/év díjért bérbe adásra kerüljön. A bérleti szerződésben 30 napos felmondási időt és 2 havi bérleti díj letétbe helyezését ki kell kötni. 
2./ Jónás Attila Rétság, Petőfi u. 54. szám alatti lakos iskola büfé üzemeltetésére vonatkozó kérelmében a képviselő-testület nem dönt. Az iskola épületével az alapító okiratban foglaltak szerint az intézmény vezetője rendelkezik. 6 hónapot meg nem haladó határozott időtartamú bérbe adásra az iskola igazgatója jogosult. Amennyiben az intézmény vezető határozatlan idejű bérletet kíván kötni, annak engedélyezését a bérleti szerződés tervezet benyújtásával együtt kezdeményezze a képviselő-testületnél.
Határidő: értesítésre február 10.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

6./ Munkabér hitel felvétele
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Jávorka János képviselő elhagyta az üléstermet. 

Kapecska Ferencné jegyző: Munkabérre tudnak hitel felvenni, területvásárlásra nem, ez nem tartós hitelfelvételt jelent. A 26-án esedékes központi támogatásból ez visszafizetésre kerül. Egy hónapon belüli hitelt jelent. Minden bizonnyal a március 3-án esedékes bérhez is igénybe kell venni a hitelt. A március 15-ére beérkező adókkal jöhet a gazdálkodás egyensúlyba. De ebben a két hónapban számolni kell a likvid hitellel. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a munkabér hitel felvétellel kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

8/2005. számú Képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 6 millió Ft-os munkabér hitel igénybevételére vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.
Tudomásul veszi, hogy a február 3-án esedékes munkabérek kifizetéséhez, figyelembe véve az önkormányzat egyéb határidős kifizetési kötelezettségeit is, 6 millió Ft munkabér hitel kerül igénybe vételre a számlavezető OTP. Banktól, mely összeg a hónap végén átutalásra kerülő központi támogatásból kerül visszafizetésre.
Felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt, hogy amennyiben a várható kifizetések és rendelkezésre álló források alapján indokolt, a március 3-án esedékes bérfizetéshez a legszükségesebb mértékben igényeljék a munkabér hitelt.
Határidő: azonnal, és szöveg szerint
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester és Kapecska Ferencné jegyző
Jávorka János képviselő visszajött az ülésre.

7./ Dr.Katona Ernő alpolgármester tájékoztatója a Kölyök-sziget Közhasznú Alapítvány felajánlásáról
Előterjesztő: dr. Katona Ernő alpolgármester
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: Bizottsága tárgyalta a tájékoztatót, illetve felajánlást. Tették ezt azért, mert ugyan a rendkívüli ülésen kiosztásra került az anyag, de csak akkor kapták meg, nem tudták érdemben átolvasni. Fontosnak ítélte meg, azért tárgyalta a bizottság, hogy ide már előkészítve érkezzen az anyag. Volt már egy ilyen kezdeményezés, két adás talán le is ment. Örülnek annak, hogy az Alapítvány részéről ilyen felajánlás érkezett. A bizottsági vitában meghallgatták alpolgármester úr tájékoztatóját. A jogi, személyi feltételek alapos átgondolása után, próbáljanak meg egy tartós, jó színvonalú megoldást találni.
dr. Katona Ernő alpolgármester: A továbblépések már megtörténtek. A tegnapi napon a művelődési központban összejött egy hatos találkozó, amin részt vett Girasek úr, Végh úr, Holman úr, az RKSZ képviseletében Kiss Attila úr, és Várnai Zoltán vállalkozó, akinek jelenleg műsorszórási engedélye van. A felmerülő kérdések a következők voltak. A felajánlás elsősorban az élő közvetítés miatt született meg. A kuratórium a kezdeti lépést szeretné ezzel a felajánlással elősegíteni. Az elképzelés az volt, hogy a modulátort a művelődési központ kapná meg használatra, üzemeltetésre. Van kamerájuk, ami ehhez kapcsolódhat, és szakemberük, aki ezt tudja kezelni. A műszaki feltételekről még annyit, hogy Várnai Zoltán úr, akinek jelenleg van műsorszórásra engedélye, hajlandó együttműködni. A műsor sugárzással kapcsolatban vannak, voltak problémák, amiket nagyjából sikerült rendezni. A műsor struktúrát meg kell csinálni. Felmerült, hogy Várnai úr is bővíteni fogja az ő tevékenységét. A másik dolog, hogy a művelődési központ is megteszi a műsorszórási bejelentést. Ha 30 napon belül kifogás nem érkezik, a tevékenység megkezdhető. Ha nem hasznot eredményező műsorszórás lenne, az éves díja kb. 30-40 eFt. Vannak műsorok, amik csökkenthetik ezt a tételt. A helyi testületi ülés sugárzására nincs jogdíj, “macera mentes”. Ha minden jól megy, a március 15-i ünnepség is megcélozható már, de még pontosításokra van szükség. Egyik leállás a díszteremben van már. Az Alapítvány a kezdő lépéshez szeretne segítséget nyújtani. Két iskola van, a tervek szerint mindkettőben lesz leállás. 30 nap kényszer pihenő van, ezalatt a gondolatsort össze lehet hozni. Érzi az elszántságot. Ha beindul, egy jobb esztendőben egy méltó stúdiót is létrehozhatnak. A későbbiekben az Alapítvány a helyzetétől függően, bizonyára nem fogja az saját kezdeményezését “árva gyerekként” hagyni. 
dr. Tóth Mária képviselő: Köszöni az Alapítványnak, az alpolgármesternek és természetesen minden közreműködőnek a munkáját.
Mezőfi Zoltán polgármester: Péterfalvy Attila az állampolgári jogok biztosa körlevelet intézett az önkormányzatokhoz, amiben külön gondolatot szán a nyilvánosság ebbéli terjesztésére, szélesítésére, örömmel üdvözli azokat a településeket, ahol ennek a lehetőségét biztosítják. Köszöni az alpolgármester úr munkáját. 
Girasek Károly képviselő: Régi álma, hogy Rétságon helyi televízió legyen. Az RKSZ külön csatornát fog biztosítani. Várnai úrnak is van egy csatornája. Szorgalmazza, hogy saját TV-jük legyen, ez kerüljön a művelődési központba. Nagyon pontosan érti, hogy a felajánlónak a szándéka, hogy a testületi üléseket, és más ünnepségeket élőben közvetítsék, és azt gondolja, ez meg is valósítható. Ő mindig is a nyilvánosság híve volt. A nyilvánosság nem zavarhatja a testületi ülés működését, nem zavarhatja úgy sem, hogy itt emberek járkálnak, kábeleznek. Egyenlőre egy kamera elhelyezésére kerül sor. Indítványozza, hogy a művelődési ház kérje meg az engedélyt, dolgozzon ki egy működési modellt. A szerződést a művelődési házzal kellene megkötni, ő legyen a gazdája. Köszöni az alapítvány támogatását. Még egy lehetőség van, amit javasol, hogy kizárólagos szerződést lehet kötni egyes szolgáltatókkal, hogy ki jogosult az adóján közvetíteni nyilvános rendezvényt. Lehet ez egy foci meccs, lehet az országgyűlés ülése. Előrelépés lenne a város média történetében. 
dr. Tóth Mária képviselő: Szeretné hallani az alpolgármester úr véleményét, mivel ő nem ért hozzá.
dr. Katona Ernő alpolgármester: Girasek úr kicsit előrement. Sok munkát igényel a téma, ami ennek az ülésnek nem tárgya. Végh úrra is sok feladat hárul. Média törvényt ő nem ismeri, a többi folyamatot csinálják a szakemberek.
Mocsári Gergely képviselő: Támogatja az elképzelést, de kicsit bővebben körbe kell ezt járni. Ehhez alapító okirat nem kell? Szóba került, hogy ide is, oda is kell fizetni, ennek költségvetési vonzata lesz, jó lenne kimunkálni pontosan. A teljes jogi, anyagi, személyi, tárgyi feltételeket meg kell vizsgálni. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: A megbízást a művelődési központnak kell átadni. Éves alapdíja 30-40 eFt között lenne. Amint a műszaki, anyagi feltételek javulnak, léphetnek tovább. Végh úr fogadja-e ezt a feladatot?
Végh József igazgató: Örül a megbízásnak, új, izgalmas szakmai feladat. De azért vannak aggályai. Nem tudja pl., hogy mennyi lesz így a szerzői jogdíj stb. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a műszaki és jogi feltételek megteremtését követően a testületi ülések kábel TV-s közvetítésére vonatkozó alapítványi felajánlás elfogadását azzal, hogy a Művelődési Központ szerezze be a közvetítéshez szükséges engedélyt, és biztosítsa a műszaki feltételeket. A javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.
9/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kölyök-sziget Közhasznú Alapítvány testületi ülések kábel TV-s közvetítési feltételeinek biztosítására vonatkozó felajánlását, azt támogatja.
Egyetért azzal, hogy a műszaki és jogi feltételek megteremtését követően a testületi ülések egyenes adásban közvetítésre kerüljenek. 
Megbízza a Városi Művelődési Központ és Könyvtár-t, hogy az a testületi ülések, közéleti események kábel TV-s közvetítéshez szükséges engedélyeket szerezze be. A Kölyök –Sziget Alapítvány által biztosított, illetve a rendelkezésre álló eszközök igénybe vételével, az RKSZ Kft. és önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodást is figyelembe véve, szervezze meg és üzemeltesse a testületi ülések, rendezvények kábel TV-s közvetítését. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Katona Ernő alpolgármester
Végh József igazgató 

8./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: A Tolmács kontra ÁPV Rt. bírósági perében nem született döntés. A Nógrád Megyei Bíróság illetékesség hiányát állapította meg, az ügyet az ÁPV Rt. és Tolmács Községi Önkormányzata között 2001. június 6-án kelt ingatlanátadási megállapodásban kikötöttekre hivatkozva a Fővárosi Bíróságra tette át. 
A képviselő-testület a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatót, 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.


9./ Egyebek
Mezőfi Zoltán polgármester: A tegnapi nap folyamán érkezett a Nógrád Megyei ÁNTSZ-től, dr. Hajdú Katalintól egy leirat, amiben a képviselő-testület állásfoglalását kéri, az ÁNTSZ Rétság városi intézete kérdésével kapcsolatban. Az ÁNTSZ eddig önálló intézményként működött. Balassagyarmati székhellyel kirendeltséggé válna. Ez a téma minden évben ciklikusan meg szokott ismétlődni. Ő személy szerint ellene van annak, hogy a rétsági intézet megszűnjön. Első körben az ügyintézés lassulna. A leiratban nincs időpont, hogy mikorra tervezik az átszervezést, ezt hiányolja. Nincs arról szó, hogy a jelenlegi státuszokat érinti-e. Informálisan hallotta csak, hogy nem jár elbocsátásokkal. 
Havas Vilmosné képviselő: A város szempontjából fontos, hogy az ÁNTSZ helyi intézete meg maradjon. 
dr. Szabó Mariann képviselő: Egy morfiumos beteg esetében Balassagyarmatra kellene bemenni egy-egy aláírásért.

Girasek Károly képviselő: Szeretné a testületet tájékoztatni az újév köszöntőre visszatérve, a bizottság munkájáról. Az újév köszöntőre meghívottak névsorát körbe adta a képviselő-testületnek. A bizottság legnehezebb döntése a meghívottak körének meghatározása volt. Nem az volt a cél, hogy a vállalkozókat kell meghívni, mert eddig sem mondta soha senki, hogy az újév köszöntő a vállalkozók köszöntése kell, hogy legyen, bár hagyomány volt, hogy a vállalkozók közül is meghívnak olyanokat, akik a városért sokat tettek. Most is így történt. Azokat hívták meg, akik a város érdekében a legtöbbet tették. Nem személyekben döntöttek, hanem köröket céloztak meg. Elsősorban a házigazdákat, akik nem vendégek voltak, hanem házigazdák. Szomorúan tapasztalta, noha a meghívón rajta is volt a visszajelzésre alkalmas telefonszám, hogy kevesen jeleztek vissza. Volt olyan képviselő, aki vissza jelzett, volt aki nem jelzett vissza, és nem is jelent meg. A házigazdák “csonkán” álltak ki, nem volt teljes a képviselő-testület. A következő kör a bizottságok külső tagjaiból tevődött össze. Ők tiszteletdíj nélkül, egész évben működtetik a képviselő-testület munkáját. A harmadik kör a város által kitüntetett személyek köre volt. Közöttük vállalkozók, intézményvezetők is szép számmal vannak. Az, hogy valaki ebben a városban lakik, és az óvodának, vagy iskolának 50-60 eFt-os felajánlást, vagy egyéb más közhasznú tevékenységet nem végez, hogy méltó legyen egy ilyen kitüntetésre, attól, hogy rétsági, nem kell meghívni. Negyedik kör azok köre volt, akik az önkormányzattal konkrét együttműködésen alapuló szerződése van. Egyházak vezetői, bejegyzett civil szervezetek képviselői, sportegyesületek és nyugdíjas klubok vezetői. Lehet, hogy 10-15 alapítvány van még a városban, de velük nincs az önkormányzatnak közvetlen kapcsolata. A két polgármester volt hivatalos, akikkel társulási szerződés van, és a kistérségi elnök kapott meghívót. Még azok cégek vezetői voltak hivatalosak, akikkel együttműködési megállapodása van az önkormányzatnak. Illetve kaptak meghívást, akik megállapodás értelmében milliókkal támogatták a várost. Természetesen az önkormányzat intézmény vezetői is a meghívottak körébe tartoztak. Körültekintőek voltak. 100 főre jött össze ez a lista. Nem lett volna ildomos, ha ezeket a köröket nem hívják meg. Mindenféle “baráti kört” nem hívhattak meg. Most nem a baráti körön van a hangsúly, de nem lehetett volna kihagyni a kitüntetetteket, a díszpolgárt, a Pro-Urbe díjasokat és akiket még fentebb felsorolt. Úgy döntött a bizottság, azokat kell meghívni, akikkel együttműködnek. Azt gondolja, sikerült egy méltó, ünnepélyes, jó hangulatú, jól szervezett, kézben tartott rendezvényt szervezni. A művelődési ház munkája is kimagasló volt, hiszen a műsort ők szervezték meg. A technikai feltételeket is ők biztosították. Vita volt a vendéglátásról, ami méltó volt az alkalomhoz. Ezúttal köszöni a szervezők munkáját, ugyanis ez a két ülés közötti polgármesteri tájékoztatóban nem történt meg. Törekedtek a minőségre, úgy, ahogy azt egy rendes fogadáson kell is. A rendes fogadáson nem azért áll a hostess csinos egyenruhában, rétsági kitűzővel a ruháján, hogy valakiket ne engedjen be, hanem azért, hogy legyen, aki köszönti a megérkezőket. A polgárőrök segítették a kabátok levételét, és őrizték is azokat. Ez zárt rendezvény volt, nem vehetett bárki részt rajta, csak a névre szóló meghívóval rendelkezők. Ő Szávai Attilával nem találkozott, az kétségtelen, hogy meghívója nem volt, de úgy tudja, ő nem is újságíró. Újságba többen is írnak, de ez nem azt jelenti, hogy az már újságíró is. 67 fő vett részt, a meghívottak közül. Köszönetet nem nagyon várt, bár jól esett volna, a bizottság tagjainak ő megköszönte a munkáját. Nem hogy köszönetet nem kapott, hanem ha úgy tetszik, figyelmeztetést írásban, polgármester úrtól. A rendezvény napján írásban intézett hozzá levelet, hogy “megdöbbenve” tapasztalta, hogy 9 órakor adta csak le az ünnepség forgatókönyvét. A tavalyi rendezvény forgatókönyve a mai napig sem készült el. Ötletszerű meghívások voltak, azt sem tudták, kiket hívtak meg. Tavaly volt több sértődött is, akik joggal is sértődtek meg, mert tettek a városért, de nem kaptak meghívást. Nem tartoztak a baráti körhöz. Nem volt lista, nem volt forgatókönyv. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A végén elhangzottakat vissza kell, hogy utasítsa, ugyanis az összes vállalkozót meghívták, akiknek üzemelő, konkrétan működő vállalkozása volt a városban. Nem magától állította össze a meghívottak listáját. Köztük meghívásra kerültek az intézményvezetők, a kitüntetett vállalkozók, együttműködő partnerek, polgármesteri hivatal dolgozói. Itt jegyezné meg, hogy akik egész évben a képviselők keze alá dolgoznak, elvárható lett volna, hogy egy ilyen rendezvényen ott legyenek. Ezt továbbra is kifogásolja, sajnálja. Kifogásokat menet közben megosztották egymással. Mindazonáltal nem a barátait hívogatja ide, hanem az összes bejegyzett vállalkozó hivatalos volt. Tavaly mintegy 130 fő volt jelen, kb. 110 eFt-ba került a rendezvény. A tavalyi összeg csak az infláció mértékével emelkedett, az előző évekhez viszonyítva. Azzal továbbra sem ért egyet, hogy a polgármester a barátait hívta meg. 
Girasek Károly képviselő: Kéri, hogy a jegyzőkönyvben idézőjelben jelenjék meg a “barátai” kifejezés. 
dr. Tóth Mária képviselő: Girasek úr a mondandójának nagy részét a polgármester kritizálása. Az sem lepi meg, hogy Girasek úr, és még többen pajzsra emelik egymást, és Girasek úr kifejezetten saját magát. Öndicséretből rengeteget hallottak már. Nem kell ömlengeni saját magáról, Önök akarták a bizottságot, a többség meg is szavazta azt. Egyetlen cél volt, hogy a polgármester döntési jogkörét elvegyék. Gratulál Girasek úrnak. Ismételten felhívja a figyelmét, ha az Ő nevében ír meghívót, - márpedig az ő nevében is kiment – a magyar nyelv szabályait tartsa be, és ne ilyen ócska papírra csinálják a meghívót. A Hangadó is tele van botrányos nyelvtani hibákkal. 
dr. Katona Ernő alpolgármester:Tagja volt a bizottságnak. Nagyon furcsa volt, hogy a bizottság ad-hoc jelleggel alakult meg. Ha ennyire rossz volt az előző újév köszöntő, jobban elő kellett volna készíteni, az ad-hoc bizottságnak felhatalmazás nem történt. Nem tudja, visszautasíthatta volna azt, hogy tagja lett a bizottságnak. Nem történt meg a megkérdezés. A bizottság első ülésén már kész névsor várta, a kész vendéglátás volt. Neki az az érzése, hogy bizottság ide, bizottság oda, előre meg volt szervezve. Kérte akkor a Girasek úrtól, ha változtatnak a szokásokon, akkor azt a köztudatba lopják be, úgy, hogy azok az emberek, akik eddig meghívottak voltak, tudják, hogy most miért nem lesznek ott. Semmi kifogása az ellen, hogy átgondolva összeállítsanak köröket, de ezt időben kellett volna az érintettekkel közölni. Ez nem történt meg. Ez utólagosan már magyarázkodás. Még akkor is, hogy a jelenlévők jól érezték magukat, látta az arcokon. Maga a rendezvény jó volt, semmi kifogása ellene. De neki jó volt a tavalyi is. Az ellen sem volt kifogása. Kifogásolja, hogy magának a polgármesternek, a titulusnak járna az, hogy ő szabadon 5-10 embert meghívhasson. Magának a tisztségnek jár. Ez hiba volt, hogy nem így történt. Minősítések hangzottak el, ő a saját munkájáról hadd ne minősítsen, ezt soha nem is szokta. Bízzák a minősítést arra, akik erre hivatottak, nem hivatottak. A rendezvény jó színvonalú volt, méltó volt, bár itt is történtek hibák. Több nevet is többször látott felírva, a saját nevét csak egyszer, pedig több funkciója is van. Pl. a Kölyök Sziget alapítvány, aki évek óta százezreket ad a helyi intézményeknek, egyetlen képviselője sem volt megemlítve. Ez is hiba. Neki csak a neve volt ebben a munkában. Érdemben nem tudott részt- venni, csak úgy, hogy ami feladatot ráruháztak, elvégezte. Ellenérveit elmondhatta, és ugyanezt érzi a polgármester részéről is. 
Jávorka János képviselő: Először ő azt mondta, minden vállalkozót hívjanak meg, ez 280 főt jelent. Azzal nem értene egyet, hogy x Ft iparűzési adó befizetése feletti vállalkozót meghívnak, aki kevesebbet tud befizetni, azt nem. Sok kényszer vállalkozó van, nem keres csak 1,5 millió forintot, az abból adózik, aki 50 milliót keres, az abból adózik. Ezek után lettek a körök meghatározva, akik a meghívottak lettek végül is. Ez sem teljesen igazságos, mert meggyőződése, hogy van sértődöttség. Volt ez tavaly is, és 5 évvel ezelőtt is. Pontosan rögzítve lettek a megjelölt körök. Ha mindenkit meg szeretnének hívni, sokkal nagyobb helyiség kellene, és jóval több ráfordított pénz. Biztos történtek hibák, ezekből a konzekvenciát le kell vonni.

Kotroczóné Somosi Éva képviselő: A Jászteleki utca lakói közül többen keresték meg, kérésük az utak minőségének javítására irányult. A kismamák a babakocsikat sem tudják már tolni. Legalább az út szélére zúzott követ ha leszórnának, akkor már a gyerekekkel tudnának közlekedni. 
Girasek Károly képviselő: Ismét tapasztalja, hogy a buszok a nagyparkolóban állnak, parkolnak. Kettő beáll a nagyparkolóba, és a Cserhát Takarékszövetkezet előtt úgy áll fel a járdára, hogy ott már egy babakocsit sem lehet eltolni. Le is fényképezett egy buszt. Ez rendkívül balesetveszélyes. Meg van az aszfalt is repedve, amit nem régen újítottak fel. Hathatós intézkedést kér, van egy közterület-felügyelő, aki intézkedjen. VOLÁN a múltban ígért egy várakozó helyet. A vízdíj megállapításnál egy fontos elem kimaradt, az átalánydíjas fogyasztók vízdíját az önkormányzatnak kellett volna rendeletben szabályozni. Ezt nem tették. Itt konkrét problémával keresték őt meg. Beköttette valaki a csatornát, a vizet nem, védi a környezetet, és egy magas átalányban fizeti a csatorna díjat, pedig majdhogynem presztízsből kötötte be, hogy jobb legyen a háza. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Erre van megoldás, be kell órázni a bejövő vizet.
Girasek Károly képviselő: Normális átalányt kellene megállapítani. Kéri a jövőben erre figyeljenek. Fakivágással kapcsolatban a parkoló közepén a korlát a farönk körül le lett bontva. Valakit megbíztak azzal, hogy vágja ki a fát, a rönk meg még mindig ott van, balesetveszélyes. Érti Katona dr. úr kritikáját. Saját munkájának értékét ismeri, de nem dicséri, de hozzá kell tenni, hogy a polgármester úr részéről most sem hangzott el, hogy megköszöni a munkát. 

dr. Szájbely Ernő képviselő: A vagyongazdálkodási rendelet értelmében bejelentési kötelezettsége van. Szemészeti szakrendelés lesz Rétságon, február 17-ével kötötte meg a bérleti szerződést. Az egészségügyi központ volt labor helyiségében lesz a rendelés. Heti egy alkalommal, csütörtöki napon, 10-14 óráig fogja a betegeket fogadni a szemész szakorvos. Gyermek szemészettel is foglalkozik. Kisebb műtéteket is elvégez, hályog gondozást, szemüveg felírást is csinál. A szerződést félévre kötötték meg. Annyit kért a doktornő, hogy egy asszisztenst segítsenek keresni, Vargáné Lacza Zsuzsa vállalta el a munkát. Ez egy vállalkozás, de rendkívül szerény díjakon fog dolgozni. A Seszták Optikával a szerződést felbontja, ők nem szakorvosok, hanem optikusok. Csak érdekességképpen mondaná el, hogy az interneten találkozott dr. Katona Ernő nevével, akit ismer, Őt hívta fel azzal a kérdéssel, hogy megoldható-e itt a városban a szakrendelés.
     Az SZMSZ módosítás a következő ülés napirendje lesz, javasolná, valamilyen formában építsék be, hogy csak az előterjesztő jelenlétében tárgyalhasson a bizottság, és a képviselő-testület is. Ha az előterjesztőnek halaszthatatlan dolga van, akkor pedig megbízottat állítson a helyére, aki az adott tárgykörben “otthon van”. 
     A 8 képviselő által létrehozott képviselői keretben még 300 eFt körüli összeg maradt, ami a pénzmaradvány elszámolásakor kerülhet rendezésre. A keret terhére két témában elkötelezték magukat. Az egyik az újévi naptár, amihez adtak 30 eFt-ot, az iskolának pedig 20 eFt-ot a farsangi bálhoz. Mivel a testületnek kell ebben dönteni, de a keret csak márciusban lesz pontosítva, javasolja, hogy addig, átmeneti időre a kulturális alap terhére állapítsa meg a támogatást a testület. A képviselői keret megállapításakor kulturális alapba visszakerülhet ez az összeg.
dr. Tóth Mária képviselő: Úgy gondolja, hogy az Egyebek napirendnek nem tárgya az SZMSZ módosítása. Ha elvárják az előterjesztők jelenlétét a napirend tárgyalásnál a bizottsági üléseken, akkor más időpontban kell azt tartani, pl. a Pénzügyi Bizottság ülését nem hétfőn reggel 8 órakor kellene tartani. A polgármestertől semmiféle éppen nem várhatják el, hogy az egész délelőttjét a bizottsági ülésen töltse. Sőt még a jegyző asszonytól sem, mivel tudtával a fogadó napja is hétfőre esik. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Konkrét indítvány hangzott el. Szavazásra bocsátja, hogy a kulturális alap terhére naptár készítés költségére a Művelődési Központ részére 30 eFt, az iskolai farsangi bál megrendezésére 20 eFt támogatás kerüljön megállapításra azzal, hogy a pénzmaradvány elszámolásakor a képviselői keretből az 50000 Ft visszapótlásra kerül. A javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta és meghozta alábbi határozatát.

10/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a kulturális alap terhére történő támogatásra vonatkozó javaslatot, azt elfogadja.
- A Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére naptár készítésre 30.000 Ft 
- Az Általános Iskola részére farsangi bál rendezvényhez 20.000 Ft támogatást biztosít elszámolási kötelezettséggel.
A támogatás felhasználását a naptár készítéshez, illetőleg a rendezvényhez kapcsolódó számla másolattal a támogatásra vonatkozó megállapodás szerint igazolni kell. 
A megállapított támogatás fedezetét átmenetileg a kulturális alap támogatására tervezett előirányzat biztosítja azzal, hogy a képviselői keret maradvány megállapításakor a támogatást át kell vezetni. 
Határidő: támogatási megállapodás megkötésére : február 19.
Felelős: Kapecska Ferencné jegyző
Mezőfi Zoltán polgármester: A szünetben többen is javasolták, hogy a következő testületi ülést ne február 28-án, hanem március 3-án tartsák meg, különböző praktikus okok miatt.
A javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.

dr. Katona Ernő alpolgármester: A képviselői keretről jut eszébe amit mondani szeretne. Kölyök – Sziget Alapítvány fő támogatója ő, évi 60 eFt-tal. Nem tud beleszólni, mire használják fel, csak javaslatokat tehet. Semmiféle alkalom nem volt eddig, amikor ő ezt előhozta volna.Sirkó Jánosné rétsági lakos: Hozott egy Hangadót magával. ami azt írja, hogy az újév köszöntő szervezése jól sikerült. Lehet hogy az ünnepség jól sikerült, de a szervezés ezt eléggé aláásta. Évek óta hagyományként rendezik meg az újév köszöntőt, a város vállalkozóinak és a város érdekében tett emberekért rendezték meg. Ez most nem így történt. Hogyan várnak a vállalkozóktól támogatást, ha más települések vállalkozóit részesítik előnyben munka szempontjából. A naptárt más országban készítették, a vendéglátást Vácról rendelték meg. Az itteni helyi vállalkozó árajánlatát ismerve, és a váci vállalkozónak kifizetett összeg különbözetéből lehetett volna szelektív hulladék gyűjtőket vásárolni, amire nagy szükség lenne a városban. Ezen is el kellene gondolkodni, hogy a közpénzeket a lehető leggazdaságosabban, és megfontoltabban költsék el, Rétság fejlődése érdekében. Van egy házaspár, aki Rétságon minden országos, és helyi választáskor tisztességesen, és a választás tisztaságára ügyelve dolgozik, és még őket sem tisztelték meg, azzal, hogy meghívják az újév köszöntő rendezvényre. Holott ők is vállalkozók. Ezek az emberek a tiszteletdíjukat is felajánlva a választáskor megvendégelik a bizottság tagjait. 
Styasznyi Ivánné rétsági lakos: Havasné képviselő asszonytól kérdezi, miért nem tudta, hogy két helyen történt a Mindenki Karácsonya rendezvény szervezése. 2003-ban is ők megszervezték a Mindenki Karácsonyát, ami nagyon meghitt ünnep volt, ezt a város lakói mondják. Főleg az ideihez képest az volt. Ők az idén is úgy szerették volna megrendezni, de sajnos önhibájukon kívül nem sikerült. Jávorka úrtól kérdezi, a következő évben igazságosan szeretnék szétosztani az ajándékokat, hát az nagyszerű lenne, az idén senki nem is osztotta, hanem kidobálták az asztalra, zacskóstól, ládástól, senki nem figyelt oda, hogy azt valaki megfelelően kiossza. Ők megkértek egy illetőt, hogy bontsa fel a pogácsás zacskót, és a mandarint, flegmán így felelt nekik, hogy “nem vagyok cseléd”. Szeretné megkérdezni, kinek készítették ezt a naptárt ? Egy darabig ez a naptár nagyon rendben van, nagyon helyén van, nagyon szép. De ettől le, már nincs helyén, és nincs rendbe. Nem tudja, hány szlovák ember lakik Rétságon. Meg vannak az emberek sértve, legtöbben kidobálták a naptárt. Nem magyarul vannak írva a napok. Nem itt készült Magyarországon. A 8 képviselő neve ABC rendben van, egyedül Pusztai Edgár nincs ABC rendbe betéve. Már más helyen is észrevették ezt. Nincs igaza? Azért nem teszik oda, mert cigánynak nevezik maguk között.
Majnik László képviselő: Ezt a kijelentést határozottan visszautasítja. 
Styasznyi Ivánné rétsági lakos: Nem utasíthatja vissza. Girasek úrtól meg azt kérdezi, ha van a városnak újságírója, akkor a Murányi Ilona miért volt meghívva az újévi rendezvényre? Mint újságíró?
Girasek Károly képviselő: Mint vállalkozó volt meghívva.
Styasznyi Ivánné rétsági lakos: De miért? Mennyi millió forinttal támogatta a várost? A Pusztai Edgár igen hangosan hangoztatja úton útfélen, hogy “ő a mérlegnek a nyelve”. A főorvos úr nem jól számol, mert nem a 9. mindenki karácsonya rendezvény volt. A 6. – nak kellett volna lenni, 1996-ban volt az első rendezvény, de a színvonal messze elmaradt attól, amit ők 2003-ban csináltak. Két év pedig kimaradt. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Ő azt mondta, hogy 1996-ban indult el a rendezvény, ami azóta már hagyomány. 
Styasznyi Ivánné rétsági lakos: Ők osztogatták Murányi Ilona által adott ajándékokat, mert le akarták róluk venni még a kabátot is az emberek. Az ő általuk vitt ajándékokat emiatt nem tudták osztogatni. Jövőre 2-3 embert oda kell állítani, aki kiosztja az ajándékokat. 
Pusztai Edgár képviselő: Ő nem úgy veszi észre, nem azt tapasztalja, hogy megkülönböztetnék őt azért, hogy cigány. Nem tudja, honnan vették ezt. 
Végh József igazgató: A Rév-Komáromi nyomda készítette lényegesen olcsóbban a naptárokat. A tévesen kinyomott példányokat díjmentesen javították ki. 


Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

kmft.

Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-